Terug

Aanmelden Opleidercursus 2017

Zin om een volgende stap te maken in je CWO-carrière? Dan is de CWO-opleidercursus 2017 misschien iets voor jou!

Het doel van deze opleiding is CWO-instructeurs 4 op te leiden tot Opleider. Een Opleider is iemand die door organisatie, opleiding en begeleiding (direct of indirect) zorg draagt voor alle opleidingen op een CWO-locatie en eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van die opleidingen. Een Opleider is competent om, binnen een door de CWO erkende watersportinstelling, opleidingen voor instructeurs 3 en 4 te ontwikkelen, te organiseren en de volledige verantwoordelijkheid daarvoor te dragen.

De opleidercursus stelt zich ten doel om je zoveel mogelijk andere werkwijzen te laten zien om zo je eigen vaardigheden nog verder te verbreden. Een actieve bijdrage aan de cursus is dan ook een voorwaarde. Naast het leren managen van een vaaropleiding volgens CWO-normen, leer je ook I-4's op te leiden. Wanneer je de cursus met goed gevolg hebt doorlopen volgt erkenning door de Kwaliteits Commissie (KC) van de CWO en ontvang je een Opleiderlicentie.

Instapeisen
Om Opleider te worden stelt de CWO een aantal voorwaarden:
- In het bezit hebben van het diploma I-4* (inclusief examineren, of dit op korte termijn kunnen halen)
- Het volgen van de Opleiderscursus. Deze cursus is verspreid over 1 vaarseizoen (ongeveer 8 maanden), wordt door de CWO georganiseerd en bestaat uit:
o cursusbijeenkomsten;
o zelfstudie;
o een praktijkstage bij de eigen vaarschool/ vereniging en andere vaarscholen/ verenigingen;

Kosten
Aan de opleidercursus zijn kosten verbonden. De kosten voor de volgende opleidercursus zijn vastgesteld op €1089,- (excl. btw). De Opleidercursus wordt verzorgd door Groei Direct Opleidingen, welke ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van het CWO Secretariaat.

Overige informatie en inschrijven
Op woensdag 25 januari is er een informatieavond in Loosdrecht. We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Inschrijven voor de informatieavond kan tot en met 23 januari. Meer informatie over de cursus (inclusief alle data en andere informatie) is te vinden op de website van de CWO. Mocht je nog vragen hebben, kan je altijd contact opnemen het CWO Secretariaat (info@cwo.nl).