Volgende pagina

Update CWO 3.0 Opleidingen, organisatie en ICT

Update CWO 3.0 Opleidingen, organisatie en ICT

Meer lezen...

Update CWO 3.0 - opleidingen

Bij CWO 3.0 maken we duidelijker onderscheid tussen eigen vaardigheid, lesgeven en het opleiden van instructeurs. Dit geeft meer vrijheid in de keuze voor de richting(en) waarin je je verder wilt ontwikkelen.

Meer lezen...

Update CWO 3.0 - organisatie

De afgelopen periode zijn er voor de pijler ‘organisatie’ een aantal mijlpalen neergezet. Een daarvan is het in kaart brengen van alle huidige processen bij de CWO.

Meer lezen...

Update CWO 3.0 - ICT

Eerder maakten wij bekend dat SportVid is gekozen als IT partij. Inmiddels zijn we begonnen met een behoeftepeiling onder leslocaties, opleiders en vrijwilligers.

Meer lezen...

Update project CWO 3.0

CWO 3.0 projectresultaten

Meer lezen...

Bericht van de stuurgroep CWO 3.0

Wij willen heel Nederland leren varen. In alle takken van de watersport. Iedereen op zijn of haar eigen niveau en op een plek naar keuze. Vaarscholen en verenigingen zijn daarin onmisbare locaties.

Meer lezen...

Stuurgroep project CWO 3.0

Het bestuur van de CWO heeft Geert Dijks (HISWA-RECRON), Arno van Gerven (Watersportverbond) en Hein Roovers (CWO) bereid gevonden de stuurgroep te vormen van het project CWO 3.0.

Meer lezen...

Verslag achterbanbijeenkomst 2022 beschikbaar

Verslag achterbanbijeenkomst 2022 beschikbaar

Meer lezen...

Toekomstplannen CWO positief ontvangen

Toekomstplannen CWO

Meer lezen...

Verlenging opleider licentie

Op weg naar een eigentijdse en flexibele manier van scholing, is besloten de her- en bijscholing van opleiders dit jaar op een andere manier vorm gegeven, dit betekend dat de geplande dag op 19 maart 2022 komt te vervallen. Hoe je je licentie wel kunt verlengen lees je hier!

Meer lezen...