Downloads

Algemeen

Naam Omschrijving
Handboek Opleidingen
RRP oefenexamens
Aanmeldformulier Opleidercursus 29.pdf
Logboek Examinator.docx
Logboek doortrainen.pdf Logboek om IV+ trainingsuren bij te houden
Proeve van Bekwaamheid Instructeur 2.pdf PvB protocollen en beoordelingscriteria I-2
Proeve van Bekwaamheid Instructeur 3.pdf PvB protocollen en beoordelingscriteria I-3
Proeve van Bekwaamheid Instructeur 4.pdf PvB protocollen en beoordelingscriteria I-4
Rapportage gedelegeerde.pdf Formulier voor afronding I-4* (examineren)
Voorblad Competentiegericht Opleiden.pdf Logboek Instructeur