Opleider

Een Opleider is iemand die door organisatie, opleiding en begeleiding (direct of indirect) zorg draagt voor alle vaar- en instructeursopleidingen op een vaarschool of vereniging. De Opleider is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de vaaropleidingen. Dit betekent dat de opleider competent is om, binnen een door de CWO erkende watersportinstelling, opleidingen voor instructeur niveau 3 en 4 te ontwikkelen, te organiseren en de volledige verantwoordelijkheid daarvoor te dragen.

Opleidercursus

De opleidercursus wordt jaarlijks georganiseerd door de CWO en vindt plaats tussen februari en november. Je kunt deelnemen aan de cursus wanneer je in het bezit bent van de kwalificatie I-4. Deze opleiding stelt zich ten doel om je zoveel mogelijk andere werkwijzen te laten zien om zo je eigen vaardigheden nog verder te verbreden. Een actieve bijdrage aan de cursus is dan ook een voorwaarde. Naast het leren managen van een vaaropleiding volgens CWO-normen, leren we je ook I-4's op te leiden. Wanneer je de cursus met goed gevolg hebt doorlopen volgt erkenning door de Kwaliteitscommissie (KC) van de CWO op advies van de cursusstaf van de Opleidercursus. Voor meer informatie, aanmelding en vragen kunt u gerust contact opnemen met het CWO-secretariaat.

Her- en bijscholingsdagen

Na erkenning door de Kwaliteitscommissie ontvangt de opleider een opleiderslicentie. Deze licentie blijft geldig zolang je eens in de twee jaar de bijscholing voor Opleiders volgt, het licentiegeld wordt betaald en de CWO de erkenning niet heeft ingetrokken. Een vervallen opleiderlicentie kan worden hernieuwd na het volgen van de her- en bijscholingsdag en het betalen van de licentiekosten. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met het CWO-secretariaat. Zonder bezwaar van de Kwaliteitscommissie (KC) kan er dan een nieuwe opleiderlicentie worden verstrekt.

Nieuwsflash - Info opleidercursus 2020 - OHB - TKN - Verhuizing CWO

Beste lezer,
De winterbijeenkomsten van het CWO staan weer voor de deur. Hieronder informatie over de Opleidercursus 2020 en de Opleider Her- en Bijscholing.
Tevens informatie over de gang van zaken betreffende het TKN en de verhuizing van het CWO secretariaat.

Informatie avond Opleidercursus 2020
Voor alle geïnteresseerde en mogelijke deelnemers van de Opleidercursus van jaargang 2020 wordt een informatie avond georganiseerd. Graag per Opleidingslocatie (Vaarschool/vereniging/scouting) aanmelden per e-mail naar info@cwo.nl .
Datum: Woensdag 11 december 2019, 19.30 uur
Locatie: De Weerelt van Sport te Orteliuslaan 1041, 3528 BE in Utrecht

Aankomende OHB – Safe the date!
Er wordt een Opleider her- en bijscholing georganiseerd op 25 januari.
Inschrijven voor de OHB via deze link! Aanmelden kan tot 11 januari.
We zoeken nog een locatie voor deze OHB, de voorkeur gaat uit naar een CWO aangesloten locatie. Neem alsjeblieft contact op met het CWO-secretariaat als jou vereniging, scouting of vaarschool hiervoor beschikbaar is!
 
TKN
​Het Watersportverbond stopt met de TKN examens. Dit gaat invloed hebben op de CWO diploma’s in het Jachtvaren. Er is een werkgroep bezig om nieuwe plannen te maken voor het TKN. Er is nog niks concreet bekend. We houden je op de hoogte over de ontwikkelingen op dit gebied.
 
Verhuizing CWO secretariaat
Sinds 1 november is het CWO secretariaat verhuisd. Onze nieuwe huisvesting is bij de moederorganisatie het Watersportverbond.
Nieuwe adres: Orteliuslaan 1041, 3528 BE in Utrecht
 
Geplaatst op: dinsdag 12 november 2019

Ouder nieuwsbericht

Meer opleiderscursus