Opleider

Een Opleider is iemand die door organisatie, opleiding en begeleiding (direct of indirect) zorg draagt voor alle vaar- en instructeursopleidingen op een vaarschool of vereniging. De Opleider is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de vaaropleidingen. Dit betekent dat de opleider competent is om, binnen een door de CWO erkende watersportinstelling, opleidingen voor instructeur niveau 3 en 4 te ontwikkelen, te organiseren en de volledige verantwoordelijkheid daarvoor te dragen.

Opleidercursus

De opleidercursus wordt jaarlijks georganiseerd door de CWO en vindt plaats tussen februari en november. Je kunt deelnemen aan de cursus wanneer je in het bezit bent van de kwalificatie I-4. Deze opleiding stelt zich ten doel om je zoveel mogelijk andere werkwijzen te laten zien om zo je eigen vaardigheden nog verder te verbreden. Een actieve bijdrage aan de cursus is dan ook een voorwaarde. Naast het leren managen van een vaaropleiding volgens CWO-normen, leren we je ook I-4's op te leiden. Wanneer je de cursus met goed gevolg hebt doorlopen volgt erkenning door de Kwaliteitscommissie (KC) van de CWO op advies van de cursusstaf van de Opleidercursus. Voor meer informatie, aanmelding en vragen kunt u gerust contact opnemen met het CWO-secretariaat.

Her- en bijscholingsdagen

Na erkenning door de Kwaliteitscommissie ontvangt de opleider een opleiderslicentie. Deze licentie blijft geldig zolang je eens in de twee jaar de bijscholing voor Opleiders volgt, het licentiegeld wordt betaald en de CWO de erkenning niet heeft ingetrokken. Een vervallen opleiderlicentie kan worden hernieuwd na het volgen van de her- en bijscholingsdag en het betalen van de licentiekosten. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met het CWO-secretariaat. Zonder bezwaar van de Kwaliteitscommissie (KC) kan er dan een nieuwe opleiderlicentie worden verstrekt.

Opleidercursus 2019 Afronding!

Met dank aan de opleidersstaf is de CWO opleiderscursus elk jaar weer een succes. Zij verzetten elk jaar ontzettend veel werk om alle cursusdagen te organiseren en de benodigde begeleiding te bieden.
Ook de 30ste editie, die gedurende het seizoen 2019 draaide, hebben we met succes af kunnen ronden; de CWO is dit jaar 8 kersverse opleiders rijker. We heten welkom Marjolein Musters, Kevin van Miltenburg, Demi Aarsman, Koen van Gent, Roos Epke, Rienk de Jonge, Christiaan Feij en Maurits Mulders. Namens het gehele bestuur van harte gefeliciteerd! 

Bent of kent u iemand met CWO I-4(*) die graag verder wil groeien? Op woensdag 11 december wordt een infoavond georganiseerd over de 31e opleidercursus. Voor meer informatie en aanmelding mail naar het CWO-secretariaat.
 
 
Geplaatst op: dinsdag 19 november 2019

Ouder nieuwsbericht

Meer opleiderscursus