CWO

Jachtvaren Non-Tidal

Diploma Jachtvaren Non-Tidal I

Het diploma CWO I is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, die onder verantwoordelijkheid van de schipper als bemanningslid op (zeegaande) jachten kunnen functioneren.

Diploma Jachtvaren Non-Tidal II

Het diploma CWO II is bedoeld voor personen van 16 jaar of ouder, die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies onder verantwoordelijkheid van de schipper te kunnen uitvoeren als dagschipper van een jacht. Zij moeten in staat zijn zelfstandig manoeuvres uit te voeren onder eenvoudige omstandigheden.

Het vaargebied betreft uitsluitend de (ruime) niet stromende binnenwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 150 mijl.

Diploma Jachtvaren Non-Tidal III

Het diploma CWO III is bedoeld voor personen van 17 jaar of ouder, die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren als schipper van een jacht onder omstandigheden tot en met 6 Beaufort. Men wordt verondersteld zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren. Men moet hierbij onder alle omstandigheden leiding kunnen geven aan de bemanning. Dit diploma wordt afgegeven na het behalen van een praktijk- en theorie examen.

Het vaargebied betreft de (ruime,) niet stromende binnenwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl, waarvan minimaal 250 mijl na het behalen van diploma JachtvarenII non-tidal.

Leeftijdseisen

De volgende leeftijdseisen worden er gesteld aan de opleiding Kajuitzeilen.De volgende leeftijdseisen worden er gesteld aan de opleiding Kajuitzeilen.

  • Diploma Jachtzeilen non-tidal I - ten minste 16 jaar
  • Diploma Jachtzeilen non-tidal II - ten minste 16 jaar
  • Diploma Jachtzeilen non-tidal III - ten minste 17 jaar
  • Diploma Jachtzeilen non-tidal IV - ten minste 18 jaar