CWO

Jachtzeilen

Diploma Jachtzeilen I

Het diploma CWO I is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, die onder verantwoordelijkheid van de schipper als bemanningslid op (zeegaande) zeiljachten kunnen functioneren.

Diploma Jachtzeilen II

Het diploma CWO II is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies onder verantwoordelijkheid van de schipper te kunnen uitvoeren als dagschipper van een zeiljacht. Zij moeten in staat zijn zelfstandig manoeuvres uit te voeren onder eenvoudige omstandigheden.                              

NON-TIDAL: Het vaargebied betreft uitsluitend de (ruime) niet stromende binnenwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 150 mijl.

TIDAL: Het vaargebied betreft alle getijde wateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 250 mijl waarvan minstens de helft op zee/stromend water.

Diploma Jachtzeilen III

Het diploma CWO III is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren als schipper van een zeiljacht onder omstandigheden tot en met 6 Beaufort. Men wordt verondersteld zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren. Men moet hierbij onder alle omstandigheden leiding kunnen geven aan de bemanning.

Dit diploma wordt afgegeven na het behalen van een praktijk- en theorie examen.                                      

NON-TIDAL: het vaargebied betreft de (ruime,) niet stromende binnenwateren.

De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl, waarvan minimaal 250 mijl na het behalen van diploma Jachtzeilen II non-tidal.

TIDAL: Het vaargebied betreft alle getijde wateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren.

De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl waarvan de helft op zee/stromend water en waarvan minimaal 250 na het behalen van het diploma Jachtzeilen II tidal.