Theoretische Kustnavigatie

Het Watersportverbond is sinds 1 januari 2020 gestopt met het organiseren van het TKN examen. De CWO is aan het onderzoeken of daar een ander examen Kustnavigatie voor in de plaats dient te komen. 
 

Zowel het certificaat Theoretische Kust Navigatie als de CWO-diploma's worden over het algemeen ook in het buitenland erkend als een bewijs van vaarbekwaamheid.

Officiële erkenningen en vrijstellingen

Houders van een TKN certificaat, kunnen een Beperkt examen (KVBB) afleggen waarna, mits geslaagd, het Klein Vaarbewijs II kan worden aangevraagd.

Het International Certificate of Competence (ICC) wordt in Nederland niet meer als los document afgegeven, maar is sinds 2010 geïntegreerd met het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs.

Uitsluitend aan personen die in het bezit zijn van het diploma Theoretische Kustnavigatie (TKN) van het Watersportverbond en geen vaarbewijsexamen(s) voor de binnenvaart hebben behaald, wordt een los ICC Coastal Waters op aanvraag verstrekt. Hiermee kunt u alleen op de kustwateren in het buitenland varen.

Zie voor nadere informatie de website van de Vamex, www.vamex.nl

Opleidings- en examenmogelijkheden

Er zijn nog geen nieuwe examenmogelijkheden geplant. De CWO is bezig in een commissie met de herziening van het examen en de inhoud. Naar verwachting kunnen we omstreeks juni of juli 2020 meer informatie geven.