CWO

Theoretische Kustnavigatie

Het certificaat Theoretische Kust Navigatie is al vanaf 1975 een vrijwillig te behalen Nederlands getuigschrift dat verklaart dat men zich theoretisch heeft bekwaamd in het navigeren op Europese kustwateren en is een verplicht onderdeel van de CWO-diploma's III en IV Jachtzeilen tidal en Jachtzeilen non-tidal. Het certificaat heeft een officiële status en wordt afgegeven door het Watersportverbond.

Zowel het certificaat Theoretische Kust Navigatie als de CWO-diploma's worden over het algemeen ook in het buitenland erkend als een bewijs van vaarbekwaamheid.

Officiële erkenningen en vrijstellingen

Houders van een TKN certificaat, kunnen een Beperkt examen (KVBB) afleggen waarna, mits geslaagd, het Klein Vaarbewijs II kan worden aangevraagd.

Het International Certificate of Competence (ICC) wordt in Nederland niet meer als los document afgegeven, maar is sinds 2010 geïntegreerd met het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs.

Uitsluitend aan personen die in het bezit zijn van het diploma Theoretische Kustnavigatie (TKN) van het Watersportverbond en geen vaarbewijsexamen(s) voor de binnenvaart hebben behaald, wordt een los ICC Coastal Waters op aanvraag verstrekt. Hiermee kunt u alleen op de kustwateren in het buitenland varen.

Zie voor nadere informatie de website van de Vamex, www.vamex.nl

Opleidings- en examenmogelijkheden

Meer over de opleidingslocaties en examenmogelijkheden kunt u vinden op de website van het Watersportverbond, watersportverbond