CWO

Terug

CWO Nieuwsbrief december 2017
Beste lezer,
Onderstaande nieuwsbrief is de laatste van 2017. Daarom blikken we kort terug op dit jaar en kijken we vooruit naar 2018.

 
Nieuwe opleiders, gefeliciteerd!
Dit jaar hebben twaalf enthousiaste jonge mensen de opleiderscursus met succes afgerond. We zetten ze graag nog even in het zonnetje, en feliciteren: Merel van der Boom, Nanneke Bos, Rory van Doorn, Jeroen van Eijk, Marlou Jorna, Thomas Kant, Christophe Meijer, Kasper Meijer, Rob Pentinga, Sebastiaan Sargis, Arjen Westerterp en Marije Zandstra met deze prestatie. Het bestuur bedankt de opleiderscoaches en docenten voor de extra inzet die zij dit jaar hebben geleverd: Marijn Ferier, Thom Hoff, Chiel Reijmer, Erik Velthof, Erna Velthof en Frans Robertus.
 
Voorheen werd de opleiderscursus georganiseerd door Groei Direct; volgend jaar zal deze worden georganiseerd door de CWO-opleiderscursusstaf. Zij zijn momenteel druk bezig met het samenstellen van de 29e opleidercursus. Geïnteresseerd in de opleiderscursus 2018? Op woensdag 24 januari vindt de eerste informatiebijeenkomst van de 29e opleiderscursus plaats. Mail het secretariaat bij interesse.
 
Verandering binnen het bestuur
Zoals u wellicht al eerder hebt vernomen, heeft de ANWB besloten om per 1 januari 2018 niet meer deel te nemen in de stichting CWO. De ANWB heeft dit besluit om interne redenen genomen, het heeft niets met de CWO te maken. Dit betekent ook dat er geen CWO-bestuurslid meer namens de ANWB zal zijn. Pieter van Kuppenveld zal daarom per 1 januari a.s. zijn bestuursfunctie neerleggen. 13 december was zijn laatste CWO-bestuursvergadering. Omdat Pieter het bestuur vertegenwoordigde bij de KC en de controleurs, zal er binnen het bestuur gekeken worden wie deze taken van hem over kan nemen. Pieter was ook werkzaam als gedelegeerde, PvB-beoordelaar en -soms- als 4+trainer. Pieter heeft besloten om al zijn activiteiten voor de CWO te beëindigen. Zoals hij zelf zei: 'Ik ben bijna 69, en 52 jaar geleden begonnen als instructeur op een zeilschool. Het moet er toch een keer van komen en dit moment is net zo goed als een ander moment. Bovendien maakt het voor iedereen duidelijk dat ik weg ben. Ik heb met heel veel plezier in de vaaropleidingen en de CWO gewerkt en dank iedereen waar ik mooie en plezierige contacten mee heb gehad. En we komen elkaar op het water vast nog wel eens ergens tegen, de (opleidingen)wereld is niet zo groot'.
Het bestuur wil Pieter heel erg bedanken voor zijn deskundige inzet voor de stichting CWO en de zeer prettige samenwerking.
 
Update Controlecommissie
In deze update willen we jullie kort op de hoogte brengen van waar we dit seizoen mee bezig zijn geweest. Tijdens de her- en bijscholing zullen we uitgebreider op de inhoud ingaan.
We hebben dit jaar de focus gelegd op het professionaliseren van onszelf als controleur. Aan de hand van een profielschets hebben de controleurs drie aspecten gekozen om zichzelf in te ontwikkelen. Mede dankzij de teruggekomen enquêtes van opleidingslocaties, hebben we de controleurs persoonlijk feedback kunnen geven. Ook hebben we gekeken naar hoe de verschillende partijen (vaarschooleigenaar, vereniging verantwoordelijke en instructeur) ons als controleur zien en welke invloed wij hier zelf op kunnen uitoefenen.
 
Controleerbaarheid
We hebben met elkaar gesproken over de controleerbaarheid van bepaalde opleidingslocaties. Soms is het voor de controleurs lastig om in contact te komen met de juiste verantwoordelijke voor de locatie; hierdoor loopt de seizoensplanning van de controleur vertraging op. We willen jullie dan ook vragen om volgend seizoen tijdig de juiste contactgegevens van de verantwoordelijke door te geven. Ook willen we benadrukken dat het noodzakelijk is om ten minste vijf lesgeefmomenten door te geven. Dit is een verplichting vanuit de CWO zodat wij onaangekondigd kunnen controleren.
 
 
Winteropdracht
Voor deze winter hebben we twee werkgroepen opgesteld. De eerste gaat zich buigen over het enquêteformulier dat ingevuld wordt door de aanwezige verantwoordelijke na afloop van de controle, en de tweede over het controleformulier dat ingevuld wordt door de controleur tijdens de controle.
 
Bijzondere dank
Wij willen via deze weg ook nogmaals Pieter van Kuppenveld bedanken voor zijn tomeloze inzet voor de controleurs de afgelopen jaren. Hij heeft zowel als controleur een fantastische bijdrage geleverd maar later ook als contactpersoon vanuit het bestuur. Pieter, we wensen je een prachtig CWO-pensioen en hopen je nog af en toe te zien in het werkveld.
Ook willen wij onze dank uitspreken naar Christoffel, Luca, Denise, en Charlotte van het Watersportverbond. Zij hebben het secretariaat ontzettend goed opgevangen, doorgezet en zelfs op sommige punten aangescherpt. Bedankt voor de goede zorgen en de goede overdracht naar Bella en August die nu vanuit de HISWA het stokje van jullie hebben overgenomen.
 
Vacatures controleur
Omdat twee controleurs helaas hebben laten weten het te druk te hebben met werk en privé om volgend jaar controles uit te voeren, zijn we op zoek naar nieuwe controleurs. We zoeken opleiders die niet financieel verbonden zijn aan een vaarschool, en die ervaring hebben in het afnemen van externe PvB's of ster-examens. Geïnteresseerden kunnen hun motivatie sturen naar het CWO-secretariaat.
 
Met vriendelijke groet, en graag tot ziens op de Opleiders her- en bijscholingsdag,
Namens de controlecommissie, Ingeborg Ruinard & Lenneke Baas.
 
Opleiders her- en bijscholingsdag 27 januari 2018
De eerstvolgende opleiders her- en bijscholingsdag zal op zaterdag 27 januari plaatsvinden bij Zeilschool Vinkeveen. Momenteel wordt er hard gewerkt om een mooi, leerzaam en gevarieerd programma neer te zetten. Om de opleiderslicentie te behouden, is het voor alle opleiders verplicht om de her- en bijscholingsdag minimaal eens in de twee jaar bij te wonen. Alle opleiders hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen met daarin een link om zich aan te melden. Mocht u wel opleider zijn maar de uitnodiging niet hebben ontvangen, laat dit dan weten; dan kan de uitnodiging alsnog worden verstuurd en kunt u zich nog op tijd aanmelden vóór de deadline op 8 januari 2018. Is de foto op uw opleiderspas toe aan een update? Stuur dan voor 8 januari een nieuwe (portret)foto in JPG-formaat naar het secretariaat.
 
Digitale facturen
Vanuit verschillende hoeken hebben we te horen gekregen dat de CWO een van de weinige instanties is die nog per post factureert; daarom is besloten dat we met de tijd mee zullen gaan. We streven ernaar om per 1 januari 2018 facturen enkel nog per e-mail te versturen, zowel aan locaties als aan instructeurs en opleiders. Voor het versturen van de facturen zullen de e-mailadressen die in Salesforce staan worden gebruikt; wilt u dit adres wijzigen, geef dit dan door.
 
RR&P-examen
De eerstvolgende mogelijkheid om het examen Reisvoorbereiding, Routering & Planning (RR&P) af te leggen, is 25 maart 2018. Dit examen is bedoeld voor mensen die hun CWO IV Jachtzeilen tidal willen halen t.b.v. het behalen van i3 jachtzeilen tidal. Om deel te kunnen nemen aan het RR&P-examen, dient u in het bezit te zijn van het certificaat TKN (Theoretische Kustnavigatie) en het certificaat Marcom B of gelijkwaardige bewijzen. Daarnaast zijn er nog een aantal praktijkeisen, die u op de website kunt vinden onder het kopje ‘theoriediploma’.
 
Controleren websitegegevens www.cwo.nl
Nu de dagen steeds korter worden, is het secretariaat bezig met een echte winterklus: het bijwerken van de gegevens op de website. Zo wordt er onder andere gewerkt om alle verouderde tekstdocumenten rondom kajuit- en zeezeilen te vervangen voor de documenten van jachtzeilen tidal en non-tidal.
Om ook alle andere gegevens correct op de site te kunnen vermelden, verzoeken we alle vaarscholen en verenigingen om zichzelf op te zoeken bij ‘locaties’ op de website, te klikken op ‘meer informatie’ en daar de adresgegevens en disciplines waarin wordt lesgegeven te controleren. Mochten er zaken onjuist staan vermeld, wilt u dit dan doorgeven aan het secretariaat door een mail te sturen?
 
We wensen u prettige kerstdagen en een spetterend en sportief 2018,
 
 
Het CWO-bestuur 
Geplaatst op: woensdag 20 december 2017

Recenter nieuwsbericht

Meer rr&p