Terug

CWO Nieuwsbrief december 2018


Aan het eind van het seizoen lijkt het me goed om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Sinds 1 november 2017 wordt het secretariaat van CWO uitgevoerd door de HISWA, nadat Watersportverbond voor zes maanden was ingesprongen om de problemen op te vangen. Tot mijn verrassing hebben deze wijzigingen het secretariaat geen kwaad gedaan. De organisatie is overzichtelijker geworden en de erfenissen uit het verleden zijn opgeruimd. Het bestuur heeft besloten dat het secretariaat in 2019 bij HISWA blijft. Op die manier kunnen de medewerkers de projecten die in 2018 zijn gestart ook afmaken. In 2020 gaat het secretariaat weer naar het Watersportverbond. Voor CWO is deze opvang door de moeders een teken van betrokkenheid en verantwoordelijkheid, die zowel Watersportverbond als HISWA hebben genomen en nemen om CWO te ondersteunen. Een welgemeend dankwoord is hier op zijn plaats.
 
De betrokkenheid bij het secretariaat heeft ook geleid tot een nadere kennismaking tussen het bestuur van CWO en de verenigingsbesturen van Watersportverbond en HISWA. Voor CWO een goede gelegenheid om te laten zien hoe veel mensen een belang hebben bij CWO en daarmee hoe belangrijk het is dat wij goed blijven samenwerken met alle partijen in de watersport.
 
In mei heeft het bestuur opdracht gegeven om te starten met de bouw van een digitaal diplomaregistratiesysteem. Dit is de eerste stap naar digitale registratie van vaardigheden van cursisten. Ondertussen heeft de eerste korte demonstratie plaats gevonden op de opleider her- en bijscholingsdag op 25 november. Vooral de mogelijkheid om op een smartphone vorderingenstaten bij te kunnen houden, kon op bijval rekenen. Het is onze bedoeling om in 2019 te starten met een pilot op verschillende CWO-locaties.
 
Rest me nog om op deze plaats alle vrijwilligers te bedanken, die zich inspannen voor CWO.
 
Moedig voorwaarts,
Marijke Ornée
 
 
Kwaliteitscommissie
De KC heeft het afgelopen jaar versterking gekregen van Dennis Peters. Zijn expertise als CWO-opleider en bij de Scouting helpen mee om de Regionale Admiraliteiten van Scouting Nederland een inhaalslag te laten maken binnen het CWO-systeem. Verder is de KC actief geweest als adviseur van het bestuur op allerlei vlakken, waaronder klachten over controles en PvB afnames en tijdens de achterbanbijeenkomst. Veel procedures uit Jaarboek en het Handboek opleidingen zijn gecontroleerd en aangepast, zoals de ratio’s voor niveau IV examens. Er is een VDWS omscholingsdag gehouden en er heeft een tussenevaluatie van de diplomalijn Jachtzeilen plaatsgevonden.
In 2018 zijn twee her- en bijscholingsdagen voor de CWO opleiders georganiseerd en het traject voor vernieuwing van de CWO diplomalijnen is in volle gang. Dat laatste kost meer tijd dan gedacht, maar beter een goed vernieuwingsvoorstel dan een te snel bedacht plan. Daar gaan we in 2019 uiteraard mee verder.
In 2019 zal de KC onder andere aandacht geven aan het kerncriterium ‘Algehele Veiligheid’ zoals dat genoemd wordt op het CWO-controleformulier en in het jaarboek. Daar blijkt duidelijk behoefte aan te zijn en dat zal ook zoveel mogelijk gezamenlijk met betrokken partijen ontwikkeld worden.
 
 
Agenda
12 december 2018          Informatieavond opleidercursus 2019 – Amsterdam
30 januari 2019                Achterbanbijeenkomst 2019
24 maart 2019                 Examen Reisvoorbereiding, Routering en Planning
Nieuwsgierig naar één van deze activiteiten? Neem gerust contact op met het secretariaat: info@cwo.nl.
 
 
Opleidercursus
De verantwoordelijkheid voor het opleiden van nieuwe opleiders ligt weer bij CWO. Deze taak wordt uitgevoerd door onze opleidersstaf. De staf verzet enorm veel werk om opleiders in opleiding verder te brengen. Dit jaar hebben de workshops van de opleidercursus plaatsgevonden bij de vaarscholen waar de opleiders in opleiding zelf actief zijn. De acht kandidaten die de opleidercursus 2018 hebben gehaald, zijn Tim de Jong, Naomi Kelly, Han Kerbert, Patricia Langeveld, August Loven, Clemens Meijjer, Oscar van Neer en Tammo Zijlker. Namens het gehele bestuur van harte gefeliciteerd!
Bent of kent u iemand met CWO I-4 die graag verder wil groeien? Stuur een mail aan het secretariaat voor meer info over de 30e opleidercursus die in februari 2019 van start zal gaan.
 
 
Opleider her- en bijscholingsdag
Op zondag 25 november 2018 heeft de tweede Opleiders her- en bijscholingsdag (OHB) van 2018 plaatsgevonden. Deze OHB stond in het teken van het weer scherp krijgen en bediscussiëren van belangrijke opleiderstaken en -thema’s. Ook voor deze editie is er een werkgroep aan de slag gegaan om een gevarieerd programma samen te stellen op basis van de evaluaties van vorige keer en eigen inspiratie.
 
Tijdens het plenaire programma zijn de opleiders bijgeschoold in het onderwerp ‘veiligheid op het water’. Hoe herken je verdrinking en welke tactieken passen lifeguards toe? Welke processen worden er in gang gezet als 112 wordt gebeld vanaf het water? Waar kun je als opleidingslocatie op letten? Een aantal conclusies waren: zorg dat er een veiligheidsplan is en dat de instructeurs weten hoe ze moeten handelen in een noodsituatie; oefen dit! De hulpdiensten zelf moeten ook oefenen; dus betrek hen in je oefening. Nodig iemand uit die een BHV-cursus geeft aan de instructeurs op je eigen opleidingslocatie en stuur ze op EHBO-cursus. Kortom, genoeg stof tot nadenken.
 
In de keuzeworkshops is aan de slag gegaan met de interpretatie van I-4 protocollen en gediscussieerd over de eisen waaraan een I-4 portfolio moet voldoen. In de workshop ‘Zeilschool van de toekomst’ zijn de deelnemers actief en creatief aan de slag gegaan met hoe een zeilschool in 2028 werkt; in veel plannen zaten Virtual Reality (VR)-brillen, zelf zeilende boten waarbij je als cursist steeds meer zelf mocht gaan doen, zelf feedback-gevende boten met allerlei sensoren en ga zo maar door. Eén groep hield voet bij stuk; zeilen moet plezierig en rustig zijn. Het hoeft niet allemaal sneller-sneller; júíst het ‘offline’ zijn met elkaar, zoals bijvoorbeeld veel gebeurt bij scoutingkampen, is heel waardevol; de groep stemde hiermee in. In de derde workshop, die ging over Acceptance & Commitment Training, werden deelnemers meegenomen in een nieuwe kijk op sportpsychologie. Soms horen negatieve gedachtes en gevoelens er gewoon bij; accepteer deze door er aandacht aan te geven en het zo te laten als het is. Het kost veel kracht om een strandbal onder water te duwen en hij schiet hard naar boven als je even niet oplet; de bal kan ook rustig op het water drijven…
 
Degenen die deze dag hebben bijgewoond, hebben hun opleiderslicentie verlengd voor seizoen 2019 en 2020. De komende opleider her- en bijscholingsdagen zijn gepland op:
  • Zaterdag 25 januari 2020  
  • Zondag 29 november 2020
 
 
IV+ trainers afstemmingsdag
Na 15 jaar is er 10 november weer een (vaar)afstemming voor CWO IV+ kielboot- en zwaardboottrainers geweest. De CWO IV+ trainers en opleiders, van 21 tot 75 jaar oud, zijn samen het water op gegaan in Lasers en Kielboten. Er is gezwommen, er zijn masten in bomen beland en bovenal zijn er veel ervaringen uitgewisseld. Er werd gezegd dat er op de plas overal kon worden gevaren. Eén van de deelnemers nam dit misschien iets te letterlijk, want hoewel de diepte van de plas wellicht overal ruim voldoende was, geldt dat niet voor de hoogte met overhangende bomen… Alle IV+ trainers hebben het gezamenlijk varen en afstemmen als zeer nuttig en leerzaam ervaren én eigenlijk een must om ieder jaar te doen. Twee aanwezige opleiders hebben al aangeboden om in 2019 een IV+ trainers afstemmingsdag te organiseren.

 
 
Examen RR&P
Vier van de zes kandidaten die hebben deelgenomen aan het examen Reisvoorbereiding, Routering en Planning (RR&P) hebben dit examen afgerond met een voldoende.
De eerstvolgende mogelijkheid om het examen RR&P af te leggen, is 24 maart 2019. Dit examen is bedoeld voor mensen die hun CWO IV Jachtzeilen Tidal willen halen t.b.v. het behalen van I-3 Jachtzeilen Tidal. Om deel te kunnen nemen aan het RR&P-examen, dient u in het bezit te zijn van het certificaat TKN (Theoretische Kustnavigatie) en het certificaat Marcom B of gelijkwaardige bewijzen. Daarnaast zijn er nog een aantal praktijkeisen, die u hier https://www.cwo.nl/disciplines-eisen/# kunt vinden onder het kopje ‘theoriediploma’. Aanmelden voor het examen kan via deze link: https://goo.gl/forms/4B4XfLllIgu3FJOg1


Wij wensen u een goede winter en een hele fijne Kerst,

Het CWO-bestuur

Geplaatst op: woensdag 12 december 2018

Recenter nieuwsbericht

Meer opleiderscursus