Terug

CWO Nieuwsbrief juni 2019Beste Lezer,

Het seizoen is weer begonnen; de eerste lessen zijn geweest, hitterecords zijn verbroken en de seizoensweken staan voor de deur. In deze nieuwsbrief stellen we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de CWO.
 

Nieuwe website en webshop
Sinds begin april is de nieuwe website online met daarin ook de webshop geïntegreerd.
Voor opleidingslocaties geldt dat er één login per locatie mogelijk is net als bij de oude webshop. Er is begin april een e-mail verstuurd naar het adres dat wij van de locatie in de database hebben. De locatie-login zal op dat e-mail adres staan. Mocht u dit mailadres willen wijzigen, kunt u het contactformulier op de website invullen of een mail sturen naar info@cwo.nl.
Voor instructeurs e.d. geldt een e-mail adres als gebruikersnaam en niet het pasnummer. De eerste keer dat de nieuwe website bezocht wordt, moet er een registratie gedaan worden om in “Mijn CWO” te komen.
 

Diplomalijnvernieuwing
Al een aantal jaar wordt er gekeken naar hoe de CWO-diplomalijn verandert kan worden. Afgelopen jaar zijn er een aantal bijeenkomsten geweest van de verschillende werkgroepen.
Op 28 mei hebben het CWO-bestuur de Kwaliteitscommissie samen met een aantal leden van de werkgroep ‘Vernieuwing diplomalijnen’ het project ‘Vernieuwing diplomalijnen’ geëvalueerd.
De verschillende onderdelen: Jeugd, Zeilen, Windsurfen en Jachtvaren zijn aan de orde geweest en besproken op het verloop van het proces en de resultaten.

 

Het bestuur heeft vervolgens, gehoord de vergadering, het volgende besloten:
 
  • voor de onderdelen ‘Jeugd’ en ‘Zeilen’ wordt het project op basis van een gesprek met het veld over de vernieuwing voortgezet. Over de aanpak van dit deelproject worden betrokkenen nog nader geïnformeerd.
  • het project voor de discipline ‘Windsurfen’ is klaar voor de volgende stap, echter gaat de ontwikkeling verder, zodra de onderdelen ‘Jeugd’ en ‘Zeilen’ ook een fase verder in de ontwikkeling zijn. Hierover worden betrokkenen separaat geïnformeerd.
  • het project voor Jachtzeilen en Motorboot varen is afgerond, beide disciplines gaan in één discipline Jachtvaren verder met vernieuwde programma’s. Betrokkenen worden hierover separaat geïnformeerd.
 
Om het project ‘Zeilen’ vorm te geven zijn we nog op zoek naar leden die graag willen helpen nadenken over de invulling van de diplomalijnen ‘Zeilen’ en ‘Jeugd’. Mocht u geïnteresseerd zijn, stuur dan vóór 15 juli een mail naar info@cwo.nl.
 
In september zullen er regiobijeenkomsten verspreid over het land georganiseerd worden om alle locaties te informeren over de voortgang van het project en feedback te vragen.
Locatiecontroles
Het controleseizoen is aangebroken! Indien uw locatie nog geen lesgeefmomenten heeft doorgegeven, wordt u verzocht om minimaal 5 controleerbare dagen door te geven via het formulier op de website www.cwo.nl/mijn-cwo/locatiecontroles.
De controleursgroep verzoekt elke CWO-opleidingslocatie om bij aankomst van de controleur een instructeursoverzicht te overhandigen met daarop:
  • Naam + pasnummer instructeur
  • Discipline(s) + instructeursniveau(s)
  • Lesgevende discipline
  • Cursistenaantal per instructeur
  • CWO-niveau van de cursisten
  • Aantal vaartuigen & volgboten
 

Salesforce
De bekende Salesforce omgeving is vernieuwd met een nieuw toegevoegde functie namelijk dat locaties nu zelf in staat zijn instructeurs aan- en af te melden tot en met niveau 3 en eigenvaardigheid IV. Het is de bedoeling dat vanaf nu alle opleidingslocaties met Salesforce gaan werken. In bibliotheek staat een handleiding en in de zoekbalk bovenin, kan ook gezocht worden naar probleemoplossingen. Binnenkort zullen er nog een paar bijscholingsdagen georganiseerd worden verdeeld over het land waar u terecht kunt met vragen en voor hulp.
Let op in Salesforce moet een PvB 2 ook aangemeld worden en gekoppeld aan een beoordelaar.
Mochten er onduidelijkheden zijn over de gebruikersnaam of andere vragen, kunt u terecht bij het secretariaat.
 

Digitaal cursistenregistratiesysteem “Mijn Watersportpaspoort”
Het digitale cursistenregistratiesysteem, zoals getoond is op de achterbanbijeenkomst is klaar en wordt op dit moment door een aantal vaarscholen, verenigingen en scouting-groepen getest. Tijdens de verschillende bijeenkomsten was er een mooie mix van verschillende opleidingslocaties die zowel volwassenonderwijs als jeugdonderwijs vertegenwoordigen in allerlei verschillende disciplines.
Deze pilot wordt dit seizoen gedraaid maar de papieren diploma’s zijn nog de norm dit seizoen.
 

Verzoek van KC 
De Kwaliteitscommissie (KC) heeft zich voorgenomen dit jaar het thema veiligheid onder de loep te nemen en vraagt de achterban haar daarbij te helpen. Allereerst is het verzoek of jullie eventuele veiligheidsprotocollen of veiligheidsafspraken die jullie hebben met ons willen delen. Is er een protocol op de vaarschool/vereniging betreffende brand, een ongeval op locatie of een ongeval op het water? Hoe wordt omgegaan met de weersverwachting; verandering van weer of een extreem weerbericht? Protocollen of afspraken mogen aan het secretariaat worden gemaild.

De tweede vraag is of jullie als opleidingslocatie incidenten aan de CWO willen rapporteren; er is bijvoorbeeld sprake van een incident als er een serieuze klacht van (ouders van) een cursist/lid is of als de hulpdiensten (ambulance, brandweer of politie) betrokken waren. De KC hoort graag de verschillende verhalen en wil hiervan leren. Er volgt uiteraard géén consequentie vanuit de CWO; de verhalen worden gebruikt om de richtlijnen aan te scherpen die gaan over veiligheid in de breedste zin van het woord; fysieke veiligheid, maar ook emotionele veiligheid. Ook als het incident al langer geleden heeft plaatsgevonden, is de KC geïnteresseerd.
 
Met vriendelijke groeten,
CWO-bestuur 
Geplaatst op: donderdag 27 juni 2019

Recenter nieuwsbericht

Meer watersportpaspoort