CWO

Terug

CWO nieuwsbrief juni/juli
Beste lezer, 
De temperaturen liegen er niet om; de zomer is begonnen! In deze nieuwsbrief stellen we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen die tijdens het voorseizoen hebben plaatsgevonden binnen de CWO. 

Bestuurszaken - Koers CWO
Tijdens de CWO achterbanbijeekomst op de HISWA Amsterdam Boat show op 8 maart is door Maurice Leeser, directeur Watersportverbond en Geert Dijks, directeur HISWA Vereniging, kort stilgestaan bij de discussie die op dat moment werd gevoerd door het Watersportverbond en de HISWA Vereniging over de doorontwikkeling van de CWO. Inmiddels hebben de twee directeuren een tweetal discussierondes georganiseerd voor de vaarscholen. Aansluitend hebben de hoofdbesturen van Watersportverbond en HISWA de conclusie getrokken dat de CWO een belangrijke organisatie is voor vrijwillige recreatieve vaaropleidingen en gesprekken gevoerd om te komen tot een betere samenwerking.
 
Met de vrijgekomen zetel door het vertrek van Maurice Leeser gaat het Watersportverbond op zoek naar een nieuw bestuurslid. De beide besturen van de ‘moeders’ komen nog vaker bijeen om te praten om de samenwerking te verstevigen.
Binnenkort zal het CWO-bestuur in gesprek gaan met de afvaardiging van beide organisaties om de toekomst van de CWO gezamenlijk te bespreken. De CWO houdt u op de hoogte van deze ontwikkelingen.
 
Agenda
10 oktober 2018         Evaluatie Jachtzeilen bijeenkomst: Jachtzeilers niveau I-4 en hoger
16 november 2018     Afronding Opleidercursus #29: Opleiders in opleiding
25 november 2018     Opleider her- en bijscholingsdag: CWO-opleiders
23 januari 2019           Achterbanbijeenkomst: CWO-bestuur met opleidingslocaties
 
Automatisering
Salesforce, de database van het watersportverbond en de CWO heeft een grote update ondergaan. Het kan zijn dat u of uw opleidingslocatie hiervan hinder heeft ondervonden en wij begrijpen dat dit vervelend voor u is. Momenteel wordt er door het CWO-secretariaat en het Watersportverbond hard gewerkt om alle functies weer werkende te krijgen. Het secretariaat heeft het verzoek aan de opleidingslocaties om instructeurskwalificaties nog op de ‘ouderwetse’ manier door te geven (via een Excel-bestand of de online formulieren op www.cwo.nl). Wanneer de omgeving voor vaarscholen en verenigingen volledig werkt, zult u een bericht krijgen hierover.  
 
Website en webshop: de website van de CWO werkt wegens veroudering momenteel niet altijd volledig naar behoren; vandaar dat op dit moment een nieuwe website wordt gebouwd. Er wordt naar gestreefd dat deze in september online gaat. Een aantal dingen die zullen veranderen: de locaties zullen op een Google-Maps kaartje verschijnen, er kan worden gefilterd op vaarschool/vereniging en de website en webshop worden geïntegreerd; via ‘mijn CWO’ kan een opleidingslocatie dan in één keer in de nieuwe webshop.
 
Digitaal diplomasysteem voor cursisten: op verzoek van opleidingslocaties en in het kader van CWO-2020 heeft het bestuur geld vrij gemaakt om een eerste versie van een online diplomasysteem te ontwikkelen. Via dit systeem kunnen cursisten online hun eigen vorderingenstaat en diploma’s inzien; instructeurs kunnen de vorderingen online bijhouden. In eerste instantie komt dit nieuwe systeem naast de huidige papieren diploma’s.
 
Opleidercursus 2019
Bent u of kent u een instructeur niveau I-4 of I-4* die graag wil doorgroeien? Door de Opleidercursus van de CWO te volgen, kan binnen één vaarseizoen de kwalificatie ‘Opleider *’ worden behaald. Opleiders zijn binnen een opleidingslocatie verantwoordelijk voor de instructeursopleidingen en kunnen ook op andere locaties o.a. PvB’s niveau I-4 afnemen en IV+ trainingen geven. De opleidercursus kan in alle disciplines waar men I-4* in kan zijn, gevolgd worden:
12 december 2018     Informatieavond opleidercursus #30 (gratis en vrijblijvend)
10 februari 2019        Opleidercursus startdag (verplicht bij deelname)
17 maart 2019            Opleidercursus workshopdag 1
14 april 2019               Opleidercursus workshopdag 2
19 mei 2019                Opleidercursus workshopdag 3
23 juni 2019                Afronding PvB 5.2 training geven
17 november 2019    Afrondingsdag
Als u meer informatie wilt over deze cursus, of zich wilt aanmelden voor de informatieavond, kunt u mailen naar info@cwo.nl.
 
Welkom nieuwe CWO-locaties
Graag heten we drie nieuwe CWO-locaties welkom; FlexSail, Surfcenter IJburg en Surfclub Telstar hebben het intake-traject met succes doorlopen. Momenteel zijn we met nog vijf andere locaties in gesprek over een CWO-aansluiting. Krijgt u wel eens de vraag van een vaarschool of vereniging hoe ze zich bij de CWO kunnen aansluiten? Verwijs deze mensen dan gerust door naar de CWO-coördinator.
 
Secretariaat
August Loven is niet meer actief binnen het CWO-secretariaat. Lisette Bakker is per 1 juni jongstleden werkzaam als CWO-medewerker en heeft een gemixt takenpakket; zij houdt zich onder andere bezig met het debiteurenbeheer, heeft veel contact met opleidingslocaties en is het aanspreekpunt voor de CWO-controleurs. Lisette werkt drie dagen per week op het kantoor in Amsterdam. Bella van Erp is de CWO-coördinator en het team wordt versterkt door Arne Robertus, CWO-medewerker.
 
Veilig sportklimaat
Emotie hoort bij sport. Het kan voor zowel prachtige hoogtepunten als grote teleurstellingen zorgen. En dit komt niet alleen voor bij de cursisten maar ook bij ouders, instructeurs, trainers en coaches of bestuurder/eigenaar. Hoe het juiste gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te voorkomen? En wat te doen als het toch mis gaat?
Dat wil niemand. Sportplezier, daar gaat het om. Daarom werken sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aan het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Hoe? Door als bestuurder, eigenaar, trainer, coach, instructeur of ouder te leren hoe sportplezier te stimuleren. En om in te grijpen als het fout gaat. Want sportplezier is te maken!
 
Het is goed om het binnen uw organisatie hier eens over te hebben. Het Vertrouwenspunt Sport heeft een handige toolkit geschreven om volgens een stappenplan preventief aan de slag te gaan. Deze is gratis te downloaden via de site van de NOC*NSF. Hier staat ook in hoe grensoverschrijdend gedrag te voorkomen én hoe te handelen indien een (mogelijk) geval seksuele intimidatie zich voordoet.
Op de website ‘Samen naar een veiliger Sportklimaat’ is veel meer informatie te vinden over materialen en trainingen die momenteel gebruikt kunnen worden om met uw zeilschool of vereniging aan iedereen een leuke en zo veilig mogelijke sportomgeving te kunnen bieden.
 
Wilt u graag meer informatie of heeft u nog vragen? Het CWO-secretariaat verwijst u dan graag door naar het Vertrouwenspunt Sport, te bereiken via
Telefoon: 0900-202 55 90
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
 
Evaluatie diplomalijnen Jachtzeilen
De evaluatie van de vernieuwde diplomalijnen Jachtzeilen Tidal en Non-Tidal zal plaatsvinden op woensdag 10 oktober om 19:00 uur op het HISWA-kantoor te Amsterdam. Voor deze evaluatie zijn naast alle jachtzeilscholen ook de jachtzeilinstructeurs met niveau 4, 4*, O of O* uitgenodigd. Indien u hier meer informatie over wilt, kunt u dit opvragen bij het secretariaat. De exacte opzet van de avond wordt later bekend gemaakt.
 
Foto’s aanleveren
Voor alle CWO-uitingen zijn wij nog steeds op zoek naar mooie watersportfoto’s in een groot formaat. Graag schakelen we daar uw hulp voor in. Dus heeft u een mooie watersportfoto zonder zichtbaar logo, tekst of aanprijzing van een bedrijf en is er toestemming van iedereen op de foto om deze te mogen gebruiken in onze CWO-uitingen (site, nieuwsbrief, e.d.)? Stuur deze dan op naar info@cwo.nl, dan nemen we graag even contact op!
 

Wij wensen u een fijne zomer vol vaarplezier.
Het CWO-bestuur
CWOlogo

Geplaatst op: dinsdag 8 mei 2018

Recenter nieuwsbericht

Meer rr&p