Terug

CWO Nieuwsbrief oktober 2019De zomer is voorbij en de onstuimige herfst is in volle vaart begonnen maar hopelijk is het een mooi seizoen geweest. In deze nieuwsbrief stellen we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen die afgelopen tijd hebben plaatsgevonden binnen de CWO.
 

Mededelingen vanuit het bestuur
 • Vanaf 1 november zal het secretariaat gehuisvest zijn bij de Weerelt van Sport te Utrecht.
 • Er zijn twee nieuwe KC leden actief namelijk Marije Zandstra en Bart van Breemen.
 

Agenda
 • Zaterdag 19 oktober                    IV+ afstemmingsdag
 • Zondag 27 oktober                      PvB 5.2 dag
 • Zondag 10 november                  RR&P examen
 • Woensdag 11 december             Informatieavond opleidercursus 2020
 • Zaterdag 25 januari 2020            Opleider her- en bijscholing
 • Woensdag 29 januari 2020         Achterbanbijeenkomst
 

Vernieuwing diplomalijn
Op de achterbanvergadering van februari 2018 is een start gemaakt met het vernieuwen van de diplomalijn. Dit om meer succes momenten te creëren bij de consument, deze meer keuzeruimte te bieden in het eigen leerproces en de locaties de ruimte te geven zich te profileren. Wel moeten de oude niveaus CWO I t/m IV van de consumentenlijn merkbaar aanwezig blijven. Afgelopen maanden is hier hard aan gewerkt. Dinsdag 27 augustus is er een informatiebijeenkomst geweest in Utrecht waar ongeveer 50 geïnteresseerden aanwezig waren vanuit zowel scouting, verenigingen als vaarscholen. Uit de avond kwam naar voren dat de volgende punten omarmd worden voor de vernieuwde diplomalijn:
 
 • Het invoeren van modules, waarbij is aangegeven dat jaarlijks bekeken moet worden welke modules toegevoegd of geschrapt kunnen worden. Dit zou moeten gebeuren door de KC om de kwaliteit en uniformiteit te bewaren.
 • Het inbouwen van een kleiner basisblok voorafgaand aan modules
 • Het basisblok, daar waar mogelijk, weersonafhankelijk maken
  De laatste twee punten zorgen dat ongeacht de weersomstandigheden het basisblok in een 10-tal dagdelen afgerond kan worden.

Verder is er op de avond gediscussieerd over het invoeren van een kennismakingscertificaat voor 1 á 2 dagdelen varen. Er wordt geopperd dat dit een uitgelezen mogelijkheid is om bij een kennismaking mensen bekend te maken met het CWO, waardoor men sneller een volgende keer weer bij een CWO-locatie les zou nemen. Aan de andere kant wordt aangedragen in hoeverre dit een meerwaarde is voor de huidige lesprogramma’s. Hier wordt vaak de introductie al in verwerkt, dus slaan ze dit diploma over.
Als laatste werd duidelijk de voorkeur uitgesproken de verschillende disciplines niet in één diplomalijn te schuiven. Dat betekent dat de disciplines zwaardboot, catamaran, kielboot en jeugdzeilen behouden zullen blijven.

Met deze input zijn er 5 en 10 september regiobijeenkomsten elders in het land geweest. Hier was de opkomst wat lager, maar ook deze avonden waren waardevol. Hier is gesproken over het informeren van de consument over de vernieuwing en nog verder gediscussieerd over het kennismakingscertificaat. Voor het informeren van de consument is een stuk marketing/PR van belang waar de CWO uiteraard zich voor gaat inzetten. De locaties zullen in het verdere traject ook op de locaties ondersteund worden om deze ontwikkeling te implementeren. Daarbij is het van belang dat de huidige CWO’s niet verloren gaan maar in het nieuwe systeem vertaalbaar zijn.
De discussie gericht op het kennismakingscertificaat heeft opgeleverd dat er een duidelijk beeld is van wat het zou moeten zijn. Wat het al aangeeft is dat het een kennismaking betreft. Waarin gefocust wordt op plaats in de boot, roerbediening en windoriëntatie. Voor het surfen zou het gericht zijn op het staan op een plank en optrekken van een zeil.
 
Op 18 september is er in werkgroepen gestart met het vullen van de diplomalijn om de huidige CWO-eisen in de nieuwe structuur te puzzelen per discipline. Op deze avond zijn de disciplines jeugdzeilen 1-mans, zwaardboot, kielboot en windsurfen al ingevuld. Later worden de eerste invullingen met jullie gedeeld. Hierbij wordt ook gevraagd uw mening te geven over de concretere invulling en het beoogde resultaat.
 
Daarnaast zal er in november een evaluatie plaatsvinden voor de pilot die afgelopen seizoen gedraaid heeft bij het jachtvaren.
 

IV+ afstemmingsdag zaterdag 19 oktober
Zaterdag 19 oktober zal er weer een IV+ afstemmingsdag plaatsvinden. Het is een unieke gelegenheid om:
 
 • Samen met je collega’s te varen
 • Elkaars lesgeefstijlen te ervaren
 • Kennis te maken met andere boten/planken dan je gewend bent?
 • Je collega’s te spreken en van elkaar te leren
 • Te genieten van een heerlijke lunch en sterke verhalen te hebben bij de borrel

Nieuw dit jaar is de IV+ examen pilot. Deze dag zal (bij genoeg animo) gecombineerd worden met een IV+ examen. Mensen met veel ervaring (buiten het CWO om), kunnen middels een examen al dan niet aantonen dat ze op IV+ niveau zitten. Naderhand zullen we dit examen evalueren en kijken of we dit vaker aan willen bieden. Mocht je hier interesse voor hebben, geef je dan op via deze link.

Voor opleiders is dit dus een mooi moment om hier over te sparren
Momenteel zijn er nog plekken beschikbaar voor de IV+ afstemmingsdag dus meld je snel aan via deze link
 

RR&P examen zondag 10 november 2019
Zondag 10 november is de eerst volgende mogelijkheid om het examen Reisvoorbereiding, Routering & Planning (RR&P) af te leggen. Dit examen is onder andere bedoeld voor mensen die hun CWO IV Jachtzeilen tidal/ CWO IV Jachtvaren Zeil Tidal  willen halen (bijvoorbeeld t.b.v. het behalen van I3 jachtzeilen tidal/ I-3 JaV Zeil Tidal). Ook als u het diploma wilt behalen zonder dat u instructeur bent, kan dit! Om deel te kunnen nemen aan het RR&P-examen, dient u in het bezit te zijn van het certificaat TKN (Theoretische Kustnavigatie) en het certificaat Marcom B of gelijkwaardige bewijzen. Daarnaast zijn er nog een aantal praktijkeisen, die u hier op onze site kunt vinden onder het kopje ‘Theoriediploma’. U kunt zich tot uiterlijk 1 november inschrijven via deze link. Dit examen zal ongeacht het aantal aanmeldingen door gaan.
 

Digitaal cursistenregistratiesysteem
Afgelopen seizoen hebben er bijna 25 CWO-locaties gebruik gemaakt van het digitale cursistenregistratie systeem. Ruim 700 cursisten zijn ingeschreven via watersportpaspoort. De eerste reacties waren (op een paar kinderziektes en wensen na) positief. Momenteel loopt er een enquête bij de locaties die het meest gewerkt hebben met het nieuwe systeem. De uitkomsten hiervan zullen binnenkort geëvalueerd worden. Zodra er meer duidelijk is over de eventuele voortzetting hiervan, zal dit zo snel mogelijk gecommuniceerd worden.
 

Bedankt voor het lezen en een goede winter gewenst.


Het CWO-bestuur
Geplaatst op: vrijdag 4 oktober 2019

Ouder nieuwsbericht

Meer opleiderscursus