CWO

Terug

Het nieuwe CWO jaarboek voor 2018 staat online!
Sinds vandaag staat het CWO jaarboek 2018 online. Deze is te downloaden voor instructeurs als je ingelogd bent. 

Ben je I4 Opleider of beheerder bij een locatie? Pak 'm er dan even bij om te zien wat er allemaal aangepast is.
Hieronder de belangrijkste aanpassingen:

Vertrek ANWB 
In 2017 is door de ANWB besloten de activiteiten in de watersport af te gaan bouwen; dit heeft erin geresulteerd dat zij geen deelnemende partij meer is in de stichting CWO. Het logo van de CWO is daarom gewijzigd; locaties wordt verzocht om uiterlijk per 1 januari 2019 bij alle uitingen (ook online) het nieuwe logo van de CWO te gebruiken dat te vinden is op de CWO-website of op te vragen bij het CWO-secretariaat

Bestuursleden 
Wegens het vertrek van de ANWB uit de CWO is Pieter Kuppenveld, die namens de ANWB zitting had in het CWO-bestuur, na jaren trouwe dienst afgetreden als bestuurslid. 
Namens het Watersportverbond heeft Maurice Leeser afscheid genomen van het CWO-bestuur, en heeft Marijn Stokker zitting genomen. Marijn heeft de portefeuille technische zaken op zich genomen. 

Kaderopleiding 
PvB’s: ten opzichte van 2017 is er een aantal wijzigingen in de afrondingseisen voor instructeurs; zo is voor I-2 besloten dat het portfolio geen verplicht onderdeel meer is van de PvB’s en is het assisteren bij een activiteit en inschatten vaardigheidsniveau ook niet meer verplicht. 
IV+ trainer worden: Om het proces van IV+ trainer simpeler te maken en meer uniformiteit te waarborgen, is besloten dat ervaren trainers het PvB 5.2 (uit de opleidercursus) dienen af te leggen, alvorens zij op de externe IV+ trainerslijst komen. Dit kan in 2018 op 24 juni, gezamenlijk met de opleiders in opleiding, of op een andere dag. 
Ratio’s CWO-IV examens: voor de afname van CWO-IV examens zijn net als voor de lessen CWO-I t/m CWO-III ratio’s opgesteld voor het maximum aantal examenkandidaten en boten per examinator. Deze ratio’s vindt u terug in het jaarboek.
Opleidercursus: de opleidercursus werd voorheen uitbesteed, maar wordt sinds 2018 georganiseerd door de CWO. De opleidercursusstaf valt onder de kwaliteitscommissie.

Controles van opleidingslocaties 
Tijdens de achterbanvergadering en de opleider- her en bijscholingsdag van 2018 is door de controlecommissie uitgesproken dat zij bij aankomst op een locatie graag een overzichtslijst krijgen van de aanwezige instructeurs. Op deze lijst moeten staan: 
• Naam + pasnummer
• Instructeursniveau(s)
• Lesgevende discipline
• Cursistenaantal per instructeur
• CWO-niveau van de cursisten
• Aantal boten en volgboten
Voor de controleurs is het van belang dat de enquête die achteraf wordt verstuurd, door de locatieverantwoordelijke wordt ingevuld. Zo kan feedback worden gegeven op de controleur. 


Veel leesplezier!

Geplaatst op: vrijdag 20 april 2018

Recenter nieuwsbericht

Meer rr&p