Terug

Naar toekomstbestendige watersport opleidingen

De watersport opleidingen hebben vernieuwing nodig om in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor iedereen die zich wil ontwikkelen in de watersport. Dat hebben de betrokken partijen, HISWA-RECRON, het Watersportverbond en de Stichting CWO, met elkaar geconcludeerd naar aanleiding van een grondige analyse van de zowel de eigen vaardigheid- als de instructeur opleidingen voor de watersport. De drie partijen zijn met elkaar in gesprek om dit te verkennen maar vooral om gezamenlijk de stap te zetten naar de vaarscholen en de verenigingen. Ideeën en betrokkenheid van deze watersportorganisaties zijn cruciaal.


           “De watersport bloeit als nooit tevoren en vraagt om een efficiëntere en professionelere vorm en organisatie. Daar wordt de CWO sterk en daadkrachtig van. Dat heeft de watersport hard nodig.”

Dat het landschap van opleidingen en de locaties voor de watersport de afgelopen jaren is veranderd, daar waren alle partijen het snel over eens. Klassikaal bij elkaar komen op een centrale plek voor een opleiding, sluit niet meer aan bij de wensen van deze tijd. Opleidingen moeten laagdrempelig en toegankelijk zijn om voldoende aantrekkelijk te zijn. Instructeurs zijn tegenwoordig korter actief. Dit vraagt om meer instructeurs waardoor een compacter en sneller af te ronden opleiding gewenst is.

Het doel van de CWO is om de kwaliteit van en deelname aan watersport opleidingen te ontwikkelen en bevorderen. Daarvoor is een landelijk systeem van watersport opleidingen ontwikkeld met bijbehorende diploma eisen voor consument en kader die regelmatig wordt gecontroleerd. Ook heeft de CWO het doel watersport opleidingen te promoten.

Arno van Gerven, directeur Watersportverbond:
          ‘Het afgelopen jaar hebben we de huidige CWO grondig geëvalueerd. Wij zijn erg blij met HISWA-RECRON en de Stichting CWO op één lijn te liggen ten aanzien van de te nemen stappen. Die gaan we het komende jaar verder uitwerken, natuurlijk met de betrokkenheid van verenigingen en vaarscholen.’

Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON:
          ‘Wij kijken er naar uit de komende maanden in gesprek te gaan met de CWO zeil- en vaarscholen om onze eerste ideeën te presenteren en vooral om input en feedback te ontvangen. Met de terugkoppeling uit deze gesprekken hopen we tot een vernieuwing van de CWO te komen waar alle partijen achter staan en blij mee zijn.’

Dick van der Velde, voorzitter Stichting CWO:
          'Als Stichting zijn we erg blij om samen met onze twee mooie partners in gesprek te kunnen gaan om de CWO toekomstbestendig te maken. De watersport bloeit als nooit tevoren en vraagt om een efficiëntere en professionelere vorm en organisatie. Daar wordt de CWO sterk en daadkrachtig van. Dat heeft de watersport hard nodig.’

Over de vorderingen van het CWO wordt in de periodieke nieuwsbrief gecommuniceerd. Indien je deze nieuwsbrief niet ontvangt en wel wil ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@cwo.nl..

 
Geplaatst op: donderdag 16 december 2021

Ouder nieuwsberichtRecenter nieuwsbericht

Meer nieuws