Terug

Project diplomalijnvernieuwing in de laatste fase!

Het einde van de diplomalijnvernieuwing voor de disciplines windsurf, jeugdzeilen, kielboot, zwaardboot en catamaran is in zicht. Er is lange tijd hard gewerkt door verschillende vrijwilligers in diverse commissies.

Doelstellingen diplomavernieuwing

Het project is voorzien van de volgende doelstellingen;
  • De diplomalijnen moeten bestaan uit verschillende niveaus (0, l, ll, lll, IV)
  • De diploma’s moeten bestaan uit praktijkeisen, theorie eisen en aanvullende module eisen
  • Per discipline is er een gestructureerde en methodische opbouw 
  • Per niveau en over alle disciplines is er een, zoveel mogelijk, informe diploma omschrijving
  • Per discipline en per onderdeel is er, op verschillende niveaus, een vergelijkbare omschrijving
  • Alle disciplines hebben een gelijke vorm en structuur
  • Over alle niveaus is er gelijkvormige en inhoudelijk gelijkgestelde diplomazwaarte
  • Een mogelijke overstap tussen disciplines worden zo goed mogelijk gefaciliteerd
  • De diploma’s hebben tussen de jeugd en volwassen diploma’s een logische aansluiting

Actualiteit
Op dit moment is de volledige diplomastructuur neergezet, is de onderverdeling per discipline en niveau vastgesteld, zijn de eisen geschreven en zijn de resultaten met alle werkgroepen besproken. Met de zomer in zicht is echter besloten dat we overgaan tot implementatie op 1 januari 2022. Dit geeft het bestuur en de KC de gelegenheid de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten. Daarnaast is het van belang dat locaties ruim te tijd hebben om de inhoud van de diplomalijnen, in de relatieve rust van de winter, te bekijken en te implementeren. De resterende maanden van 2021 zal met de huidige diplomalijnen worden gewerkt, zowel in het watersportpaspoort als op de voorgedrukte variant zoals te bestellen in de webshop. 

Mocht je vragen hebben over dit project neem dan gerust contact op met het bestuur of CWO secretariaat via info@cwo.nl
Geplaatst op: zaterdag 19 juni 2021

Recenter nieuwsbericht

Meer nieuws