Terug

Verlenging opleider licentie

Op weg naar een eigentijdse en flexibele manier van scholing, is besloten de her- en bijscholing van opleiders dit jaar op een andere manier vorm gegeven, dit betekend dat de geplande dag op 19 maart 2022 komt te vervallen. Dit jaar is het mogelijk om je opleiders licentie op de volgende manieren te verlengen. 

 

Je verlengt direct t/m 31-01-2024 als je in 2021:

  • aantoonbaar betrokken bent geweest bij onderwijs- of opleidingsontwikkeling en/of ontwikkeling van opleidings content;
  • het (instructeurs)opleidingsprogramma op je eigen locatie geactualiseerd en/of hebt uitgevoerd  (bv. als leercoach I4, CWO IV trainer, e.d.);
  • actief bent geweest in de kwaliteitscommissie;
  • deel uit hebt gemaakt van de werkgroep jachtvaren;
  • actief bent geweest als controleur;
  • actief bent geweest als PvB I4 beoordelaar.

Mocht geen van bovenstaande punten voor jou gelden neem dan contact op met de CWO

Geef door wat voor jou van toepassing is
Via
dit formulier kun je aangeven welke van bovenstaande punt(en) voor jou van toepassing is/zijn. Wij ontvangen je formulier graag voor 1 april 2022 retour waarna we zo spoedig mogelijk je verlenging bevestigen en je nieuwe pas opsturen. 

 

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op door een e-mail te sturen naar info@cwo.nl.

Met vriendelijke groet,

Bestuur CWO
Dick van der Velde, Marijn Stokker, Rob van Zanten, Hein Roovers 

 
Geplaatst op: maandag 7 maart 2022

Recenter nieuwsbericht

Meer opleiderscursus