Disciplines & Eisen

Jeugdzeilen

Kapitein op je eigen boot? Dat kan. De instructeurs leren stap voor stap om veilig met de boot te varen. Uiteindelijk ben je in staat om overal te komen, over golven te spuiten en weer veilig thuis te komen. Ook leer je alle onderdelen van de boot kennen, de regels op het water en hoe je een wedstrijd vaart. Op bijna alle CWO-locaties wordt lesgegeven in de Optimist. Dit is een internationaal befaamde jeugdklasse waarin alle hedendaagse topzeilers als kind hebben gevaren. De Optimist is een goed doordachte boot met genoeg zeil om hard te spuiten over de plas bij jou thuis, maar die ook op het IJsselmeer kan varen. Doordat de Optimist geen gewicht heeft onder de boot kan hij omslaan, maar geleerd wordt om de boot weer rechtop te zetten. Vaar je liever met z'n tweeën dan zijn er meerdere mogelijkheden: Laser Pico, Topper Topaz, RS Feva of Cadet. Het zijn allemaal snelle boten met 2 zeilen en sommige hebben zelfs een spinnaker. Ze kunnen tegen een stootje en als ze omslaan, kunnen ze snel weer overeind gezet worden. Ze zijn zeer geschikt om te leren zeilen in een zwaardboot.

Jeugdzeilen eenmans/tweemans I

Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding wordt men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Daarbij aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind tot en met windkracht 3 Beaufort.

Jeugdzeilen eenmans/tweemans II

Cursisten, die deze opleiding willen volgen worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij Jeugdzeilen I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hogerwal etc. Aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater tot en met windkracht 4 Beaufort.

Jeugdzeilen eenmans/tweemans III

Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hogerwal én lagerwal. Verder worden er bijzondere technieken en de beginselen van het wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder redelijke omstandigheden, tot en met windkracht 5 Beaufort. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan.

Download het handboek jeugdzeilen eenmans

Download het handboek jeugdzeilen tweemans

Zwaardboot

Als je niet bang bant om nat te worden en graag hard wilt varen, dan moet je in een zwaardboot gaan zeilen. Zwaardboten zijn speciaal gemaakt om hard te gaan. Ze zijn zo ontworpen dat ze snel vaart krijgen en gaan planeren. Op veel CWO-locaties, ook bij jou in de buurt, worden lessen gegeven in zwaardboot zeilen. Ga jij de uitdaging aan in deze sportieve boot? Je kunt in je eentje zwaardboot varen, maar je kunt ook met iemand gaan varen. Zo kun je samen met een vriend of vriendin op ontdekkingstocht gaan.

Zwaardboot eenmans/tweemans I

Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding worden systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals op- en aftuigen, sturen, bediening van de zeilen en overstag gaan, aangevuld met de bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden: onder toezicht, met regelmatige wind t/m kracht 3 Beaufort in rustig en beschut vaarwater.

Zwaardboot eenmans/tweemans II

Cursisten die deze opleiding willen volgen, worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij Jeugdzeilen I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres als opkruisen, aankomen aan hoger wal etc., aangevuld met de bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden: niet te druk vaarwater op meren en plassen, overdag met voldoende zicht, t/m windkracht 4 Beaufort.

Zwaardboot eenmans/tweemans III

Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hoger wal én lager wal. Verder worden er bijzondere technieken en de beginselen van het wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder alle omstandigheden op meren en plassen t/m windkracht 5 Beaufort. De theorie sluit aan bij het gevorderdenniveau.

Download het handboek zwaardboot

Catamaran

Catamaran I

Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding worden systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat eenvoudige basisvaardigheden zoals op- en aftuigen, sturen, bediening van de zeilen en overstag gaan. De theorie gaat over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Er wordt uitgegaan van gunstige omstandigheden, dat betekent: onder toezicht, met regelmatige wind tot en met kracht 3 Beaufort in rustig vaarwater.

Catamaran II

Personen, die deze opleiding willen volgen, worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij Catamaran I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen en aankomen aan hoger wal. De theorie gaat onder andere over veiligheid en vaarregels op het water. Er wordt uitgegaan van redelijke omstandigheden, dat betekent: niet te druk vaarwater en tot en met windkracht 4 Beaufort.

Catamaran III

Dit diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hogerwal én lagerwal. Verder worden er bijzondere technieken behandeld en komen de beginselen van het wedstrijdzeilen aan de orde. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan. Dit alles onder alle omstandigheden op vaarwater tot en met windkracht 6 Beaufort.

Download het handboek catamaran

Windsurfen

Diploma Windsurfen I

Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit gesurft hebben. Tijdens de opleiding worden systematisch de beginselen van het surfen bijgebracht. Dit alles onder gunstige omstandigheden: onder toezicht, met regelmatige wind t/m 12 knts in rustig en beschut vaarwater. Als de cursist aan al de eisen heeft voldaan, dan zal hij/zij veilig onder begeleiding kunnen surfen op rustig binnenwater. 

Diploma Windsurfen II

Cursisten die deze opleiding willen volgen, worden verondersteld de beginselen van het surfen, zoals behandeld bij Windsurfen I, te beheersen. Als de cursist aan de eisen heeft voldaan, dan zal hij/zij zelfstandig ongeacht de windrichting op elk gewenst punt kunnen afvaren en aankomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een trapeze. De onderstaande punten kan de cursist uitvoeren tot en met 16 knts.

Diploma Windsurfen III

Als de cursist deze opleiding heeft afgerond, kan hij/zij zelfstandig ongeacht de windrichting op elk gewenst punt kunnen afvaren en aankomen en kunnen planeren. Er wordt doelmatig gebruik gemaakt van trapeze en voetbanden. De cursist kan de eisen uitvoeren tot en met windkracht 20 knts. 

Kielboot

Kielboot I

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding wordt men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het hijsen en strijken, het sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Daarbij aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind tot en met 3 Beaufort.

Kielboot II

Cursisten die deze opleiding willen volgen, worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld in Kielboot I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden (Kielboot I) ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hoger wal en man over boord, aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden, niet te druk vaarwater tot en met wind-kracht 4 Beaufort.

Kielboot III

Het zelfstandig kunnen varen van een dagtocht is één van de einddoelen van deze opleiding. Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hogerwal én lagerwal, ankeren, loskomen van de grond. Ook de theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan. Dit alles onder redelijke omstandigheden tot en met windkracht 6 Beaufort.

Download het handboek kielboot

Roeien

Roeien I/II

Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit geroeid hebben. Systematisch wordt de beginselen van het roeien bijgebracht. Het CWO-diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden, zoals afvaren, afmeren, hanteren van de riemen. Daarbij aangevuld met de bijbehorende theorie over veiligheid en vaarregels op het water. Dit alles onder begeleiding op het eigen vaarwater bij rustig weer.

 

Roeien III

Kandidaten die deze opleiding willen volgen, worden verondersteld de beginselen van het roeien, zoals behandeld bij Roeien I/II, te beheersen. Het CWO-diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres als varen door bruggen en sluizen, ankeren, aankomen aan hogerwal etc. Tevens moet de kandidaat blijk hebben gegeven om de verantwoording te kunnen dragen voor schip en bemanning.

Download het handboek roeien

Buitenboordmotor

Personen die dit diploma willen behalen, dienen 16 jaar of ouder te zijn. Echter, als de boot waarin gevaren wordt een lengte heeft van 7 meter of minder en niet harder kan varen dan 13 km/h (7 knopen) mag de leeftijd 12 jaar zijn. Het schip mag niet sneller kunnen varen dan 20 km/h en niet langer zijn dan 8 m. De buitenboordmotor moet, naast voor de voortstuwing, ook kunnen dienen om te sturen.

Buitenboordmotor I/II

Dit diploma is bedoeld voor personen die onder niet te moeilijke omstandigheden (tot en met windkracht 3 Beaufort) in staat zijn zelfstandig met een boot, met buitenboordmotor en bij daglicht, te varen op meren en kanalen (vaarwater klasse 1 t/m 3).

Buitenboordmotor III

Dit diploma is bestemd voor personen die verantwoord tot en met windkracht 5 Beaufort een schip met buitenboordmotor kunnen bedienen op vaarwater klasse 1 t/m 4, zowel overdag als ‘s nachts en blijk hebben gegeven de verantwoordelijkheid voor schip en bemanning te kunnen dragen.

Download het handboek buitenboordmotor

Motorboot

Het CWO-diploma Motorboot I wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gegeven de onderdelen zoals omschreven bij het diploma CWO-Motorboot I, overdag en bij gunstige omstandigheden (normale verkeersdrukte voor het vaarwater, geen stroom) te beheersen, varende met een motorkruiser op meren en kanalen, in het BPR-gebied.

Motorboot II

Het CWO-diploma Motorboot II wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gegeven de onderdelen zoals omschreven bij het diploma CWO-Motorboot II, onder normale omstandigheden (wind tot en met 6 Beaufort, normale verkeersdrukte voor het vaarwater) te beheersen, varende met een motorkruiser op kanalen en meren. Men beschikt over de theoretische kennis die gelijk staat aan het Vaarbewijs 1. Voor het varen op de rivieren en stromend water uit overwegend één richting) kan men als uitbreiding apart examen doen in de module ‘Varen op rivieren’. Het examen vindt plaats op de rivieren. Men wordt geacht zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen en manoeuvreren. Men moet daarbij leiding kunnen geven aan de bemanning aan dek. Men draagt onder deze omstandigheden de eindverantwoordelijkheid voor schip en bemanning, ook in juridische zin.

Motorboot III

Het CWO-diploma Motorboot III wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gegeven de onderdelen zoals omschreven bij het diploma CWO-Motorboot III, onder alle omstandigheden (wind tot en met 6 Beaufort) op het IJsselmeer en Oosterschelde te beheersen, varende met een motorkruiser. Alle vaarma-noeuvres dienen ook alleen, zonder bemanning, te kunnen worden uitgevoerd. Men beschikt over de theoretische kennis die gelijk staat aan het Vaarbewijs 2. Men functioneert als schipper van een motorjacht en kan onder deze omstandigheden verantwoord en veilig varen en manoeuvreren. Daarnaast kan men leiding geven aan de bemanning en zelfstandig navigeren. Men draagt onder alle omstandigheden de eindverantwoordelijkheid voor schip en bemanning, ook in juridische zin. Voor de Waddenzee, de Zeeuwse stromen en het Eems-/Dollardgebied kan men een apart examen doen in de module ‘Varen op getijdenwater’. Het examen vindt plaats in dit vaargebied.

Download het handboek motorboot

Groot motorschip

Het CWO-diploma Groot Motorschip wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gegeven de onderdelen zoals omschreven bij het CWO-diploma Gms onder alle omstandigheden (wind tot 6 Beaufort) op de Nederlandse binnenwateren te beheersen, varende met een Groot Motorschip (< 40 meter), uitsluitend te gebruiken voor de niet bedrijfsmatige vaart. Alle vaarmanoeuvres dienen ook te kunnen worden uitgevoerd. Door de omvang en complexiteit van deze grote motorschepen is het verstandig iemand aan boord te hebben die kennis heeft van motortechniek. Men functioneert als schipper van een Groot Motorschip en kan onder deze omstandigheden verantwoord en veilig varen en manoeuvreren. Daarnaast kan men leiding geven aan de bemanning en zelfstandig navigeren. Hij of zij draagt onder alle omstandigheden de eindverantwoordelijkheid voor schip en bemanning, ook in juridische zin.

Theorie en praktijkexamen

Hij of zij beschikt over het diploma Klein Vaarbewijs 2, een marifoonbedieningscertificaat en kan deze tonen. Naast het bezitten van deze diploma's moet er een theorie- en praktijkexamen Groot Motorschip gedaan worden. Een proefexamen theorie is hier te downloaden. Het praktijkexamen mag eventueel worden afgelegd met het eigen schip mits deze aan de vereisten voldoet. Het examen wordt afgenomen door de Stichting VAMEX.

Groot Pleziervaartbewijs

Bij het ingaan van de Binnenvaartwet per 1 juli 2009 is voor de beroepsvaart een beperkt groot vaarbewijs verplicht geworden voor schepen van 25 tot 40 meter. Voor de pleziervaart voor het varen met schepen van 25 tot 40 meter is in plaats van het beperkt grootvaarbewijs, een vrijstellingsbewijs het 'groot pleziervaartbewijs' gekomen. Het examen CWO Groot Motorschip (Gms) geeft het recht om het Groot Pleziervaartbewijs aan te vragen. Er is een overgangsregeling die tot 1 juli 2011 van kracht is (zie hieronder).

In verband met de wettelijk status die het examen Groot Motorschip (Gms) heeft gekregen zijn de exameneisen gewijzigd en wordt het examen (theorie en praktijk) niet meer door de CWO zelf uitgevoerd, maar door de Stichting VAMEX. De nieuwe herziene exameneisen, de afbakening en toetsmatrijs zijn beschikbaar als download op de site van de VAMEX. Hier kan men zich ook aanmelden voor het examen. Een beperkt aantal CWO opleidingslocaties bieden mede afhankelijk van de vraag, Gms opleidingen aan.

Overgangsregeling pleziervaart

Eigenaren, hun gezinsleden en schippers die op schepen van die lengte of langer varen die eigendom zijn van een vereniging of stichting op de peildatum 30 juni 2009 en op die datum ook in bezit waren van een klein vaarbewijs kunnen het groot pleziervaartbij de VAMEX aanvragen. Zij hebben het diploma Gms dan niet nodig. Deze overgangsregeling geldt tot 1 juli 2011.

Bezitters van een Scouting MBL-M3 en/of CWO-Gms kunnen altijd het vrijstellingsbewijs aanvragen. Nieuwkomers moeten het herziene examen CWO-Gms afleggen, afgenomen door de VAMEX.

Jachtzeilen Non-Tidal

Diploma Jachtzeilen Non-Tidal I

Het diploma CWO I is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, die onder verantwoordelijkheid van de schipper als bemanningslid op (zeegaande) zeiljachten kunnen functioneren.

Diploma Jachtzeilen Non-Tidal II

Het diploma CWO II is bedoeld voor personen van 16 jaar of ouder, die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies onder verantwoordelijkheid van de schipper te kunnen uitvoeren als dagschipper van een zeiljacht. Zij moeten in staat zijn zelfstandig manoeuvres uit te voeren onder eenvoudige omstandigheden.

Het vaargebied betreft uitsluitend de (ruime) niet stromende binnenwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 150 mijl.

Diploma Jachtzeilen Non-Tidal III

Het diploma CWO III is bedoeld voor personen van 17 jaar of ouder, die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren als schipper van een zeiljacht onder omstandigheden tot en met 6 Beaufort. Men wordt verondersteld zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren. Men moet hierbij onder alle omstandigheden leiding kunnen geven aan de bemanning. Dit diploma wordt afgegeven na het behalen van een praktijk- en theorie examen.

Het vaargebied betreft de (ruime,) niet stromende binnenwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl, waarvan minimaal 250 mijl na het behalen van diploma Jachtzeilen II non-tidal.

Leeftijdseisen

De volgende leeftijdseisen worden er gesteld aan de opleiding Kajuitzeilen.De volgende leeftijdseisen worden er gesteld aan de opleiding Kajuitzeilen.

 • Diploma Kajuitzeilen I - ten minste 16 jaar
 • Diploma Kajuitzeilen II - ten minste 18 jaar
 • Diploma Kajuitzeilen III - ten minste 21 jaar
 • Diploma Kajuitzeilen IV - ten minste 21 jaar

Jachtzeilen Tidal

Diploma Jachtzeilen Tidal I

Het diploma CWO I is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, die onder verantwoordelijkheid van de schipper als bemanningslid op (zeegaande) zeiljachten kunnen functioneren.

Diploma Jachtzeilen Tidal II

Het diploma CWO II is bedoeld voor personen van 16 jaar of ouder, die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies onder verantwoordelijkheid van de schipper te kunnen uitvoeren als dagschipper van een zeiljacht. Zij moeten in staat zijn zelfstandig manoeuvres uit te voeren onder eenvoudige omstandigheden.

Het vaargebied betreft alle getijde wateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 250 mijl waarvan minstens de helft op zee/stromend water.

Diploma Jachtzeilen Tidal III

Het diploma CWO III is bedoeld voor personen van 17 jaar of ouder, die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren als schipper van een zeiljacht onder omstandigheden tot en met 6 Beaufort. Men wordt verondersteld zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren. Men moet hierbij onder alle omstandigheden leiding kunnen geven aan de bemanning. Dit diploma wordt afgegeven na het behalen van een praktijk- en theorie examen.

Het vaargebied betreft alle getijde wateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl waarvan de helft op zee/stromend water en waarvan minimaal 250 na het behalen van het diploma Jachtzeilen II tidal.

Leeftijdseisen

De volgende leeftijdseisen worden er gesteld aan de opleiding zeezeilen.De volgende leeftijdseisen worden er gesteld aan de opleiding Kajuitzeilen.

 • Diploma Zeezeilen I - ten minste 16 jaar
 • Diploma Zeezeilen II - ten minste 18 jaar
 • Diploma Zeezeilen III - ten minste 21 jaar
 • Diploma Zeezeilen IV - ten minste 21 jaar

Theoriediploma

Naast de praktijkopleidingen heeft de CWO ook een aantal theorieopleidingen in het programma. In het submenu aan de linker kant vindt u de verschillende opleidingen en examens.

Tevens treft u hier informatie aan over theorie-examens die niet door de CWO georganiseerde worden, maar die bij enkele disciplines als aanvullende eis bovenop de CWO eisen worden gevraagd.

Vaarbewijs

Het vaarbewijs wordt niet door de CWO uitgegeven. Dit gebeurt door de VAMEX.

Voor het instructeursniveau 4 is vaarbewijs I of II noodzakelijk, afhankelijk van de discipline.. Door het hele land zijn examen- en opleidingsmogelijkheden. Het Klein Vaarbewijs bestaat uit 2 onderdelen, deel I en deel II. Hieronder treft u een beschrijving aan van deze onderdelen.

Klein Vaarbewijs I

Dit vaarbewijs geeft de schipper het recht te varen op alle rivieren, kanalen en kleine meren. De Gouwzee en de Randmeren (Gooimeer t/m Ketelmeer/Zwarte Meer) zijn Vaarbewijs I gebied. De havens aan de Vaarbewijs II gebieden zijn Vaarbewijs I gebied. Het Klein Vaarbewijs I is niet geldig voor de Westerschelde, de Oosterschelde: het IJsselmeer incl. Markermeer en IJmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

Klein Vaarbewijs II

Dit vaarbewijs geeft de schipper het recht te varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer, de Waddenzee, de Eems en de Dollard.

NB: voor het bevaren van de Noordzee is geen vaarbewijs vereist, echter wél voor het bevaren van de zeehavens.

.

Reisvoorbereiding, Routering en Planning

Het examen RR&P bestaat voor het grootste deel uit het maken van een reisplanning voor een gegeven tocht en uit het beantwoorden van vragen die te maken hebben met de routering en de reisvoorbereiding.

De frequentie van het examen

Het examen wordt in principe tweemaal per jaar afgenomen. De data worden vermeld op de website van het CWO, www.cwo.nl.

Het examen vindt in principe plaats zo veel mogelijk in het midden van Nederland. De websitetekst, horend bij het examen RR&P, wordt jaarlijks voorafgaand aan het eerste examen vastgesteld.

De doelgroep

De doelgroep bestaat uit twee categorieën jachtzeilers:

 • Het examen is toegankelijk voor toerzeilers die hun bekwaamheid in het verantwoord zeezeilen willen vergroten door te studeren en zich te laten testen op hun kennis van en vaardigheid in de reisvoorbereiding, routering en planning van tochten over zee.
 • De zeezeilers die het diploma CWO Jachtzeilen IV tidal willen halen behoren ook tot de doelgroep. Voor hen is het behalen van het certificaat RR&P een vereiste. Het gaat in deze groep vooral om personen die I-3 Jachtzeilen tidal willen worden. Vanaf 1 januari 2017 bestaat alleen nog het diploma CWO Jachtzeilen IV tidal. Voor de andere eisen behorende bij de CWO diploma’s Jachtzeilen tidal verwijzen we de lezer naar de documenten hierover op de website van het CWO. 

Toelatingseisen

De examencommissie is bij het vaststellen van de toelatingseisen uit gegaan van de gevorderde zeezeiler. De eisen zijn bedoeld om er aan bij te dragen dat kandidaten beschikken over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring om het examen met succes te kunnen maken.

Kandidaten worden tot het examen toegelaten indien zij aan de hieronder genoemde eisen voldoen.

 1. In het bezit zijn van het certificaat Theoretische Kust Navigatie van het Watersportverbond en het certificaat Marcom B of gelijkwaardige bewijzen, dit ter beoordeling van de examencommissie.
 2. Ervaring in het varen op zee, minimaal 1.000 zeemijl.
 3. Ervaring met het wacht lopen in het donker, minimaal 12 uur.
 4. Ervaring met het aanlopen van 10 zeehavens en/of zeegaten.

De hierboven genoemde ervaring dient te zijn opgedaan in de rol van schipper en/of navigator. Deze ervaring moet aan de hand van documentatie aannemelijk gemaakt worden.

Examenonderdelen

Op het examen krijgt u vragen over onderwerpen die onderverdeeld zijn in de hierna volgende categorieën. Het gaat hierbij om vragen waarbij u er blijk van geeft te beschikken over relevante kennis en het kunnen toepassen van deze kennis.

A Voorbereiding van de reis

 • Vaargedrag van jachttypen.
 • Vaargedrag van de beroepsvaart.
 • Uitrusting van een jacht.
 • Veiligheids- en redding uitrusting en procedures.
 • Uithoudingsvermogen en inzetbaarheid van de bemanning.
 • De benodigde kaarten, almanakken en reisbescheiden.
 • De bevaarbaarheid van zeegebieden.
 • De invloed van deining en stroming.
 • Het stroompatroon van rivieren en riviermondingen en de consequenties voor het vaargedrag.
 • De invloed van het bodemprofiel (bv. zandbanken riffen en kapen) op stroming en zeegang onder verschillende weersomstandigheden.
 • De beschutting van havens en ankerplaatsen in relatie tot het weer en stroming.
 • Het aanlopen van havens bij slecht zicht en het gebruik van de marifoon bij dergelijke omstandigheden.

B Meteorologie

 • Het verkrijgen van weer- en windinformatie op basis van uitgezonden berichten en weerkaarten van allerlei soorten.
 • Het maken van een voorspelling op grond van eigen visuele waarneming en eventueel weerberichten.
 • De ontwikkeling van luchtdruksystemen.
 • De invloed van het weer op de zeegang.
 • De invloed van de jet-stream op de verplaatsing van luchtdruksystemen.
 • Kustwinden en de invloed van het landschap hierop.

C Uitwerking van een tocht

 • Het maken van een reisplan.
 • Afstemming van het reisplan en de route op de bevaarbaarheid van het vaarwater onder invloed van de hieronder genoemde zaken.
 • Zeegang.
 • Weersomstandigheden.
 • Getijde beweging.
 • Eigenschappen van het schip en capaciteiten van de bemanning.
 • Te verwachten scheepvaart.

D Bootmanagement

 • Het stellen van kwaliteitseisen aan en prioritering van de uitvoering van de navigatie.
 • Bijvoorbeeld het vast leggen van gegevens, controle van navigatiesystemen en het opsporen van foutenbronnen.
 • Het maken en gebruiken van wachtschema’s.
 • Het kennen en kunnen gebruiken van veel voorkomende begrippen in het gebruik van elektronische navigatie apparatuur.
 • Zorg hebben voor het onderhoud van schip, technische installatie en bemanning.
 • De bemanning duidelijk instrueren in de voor een veilige vaart noodzakelijke handelingen.
 • Inzicht hebben in de beginselen van het gebruik van radar in de navigatie.

E Veiligheids procedures

 • Navigatieprocedures toepassen.
 • Gebruik maken van reddings- en veiligheidsmiddelen.
 • Het handelen van calamiteiten. Bijvoorbeeld: het aan boord nemen van een drenkeling, brand, het water maken van het schip.
 • Navigeren op uitsluitend gegist bestek.
 • Alarmeringsprocedures toepassen.
 • Reddingsacties en zoekpatronen toepassen.
  Bijvoorbeeld: schip verlaten, de reddingsboot langszij, helikopter acties, slepen en gesleept worden.
 • Noodvoorzieningen aanbrengen in het geval van mastbreuk, roerdefect, rolfokdefect.
 • EHBO en medicijngebruik hanteren.

Hulpmiddelen tijdens het examen

Tijdens het examen mag er gebruik gemaakt worden van de onderstaande hulpmiddelen.

 • Plotter en/of parallelliniaal (zelf meenemen naar het examen).
 • Potlood en gum (zelf meenemen naar het examen).
 • Desgewenst een rekenmachine (zelf meenemen naar het examen).
 • De MacMillan Reeds Nautische Almanak 2006 (wordt ter beschikking gesteld tijdens het examen door uitgeverij De Alk & Heijnen Watersport. )

Voorbereiding op het examen

U kunt zich voorbereiden op het examen door enerzijds te voldoen aan de exameneisen en anderzijds u in te lezen op de hierboven genoemde examenonderdelen bijvoorbeeld aan de hand van de hieronder opgenomen literatuurlijst.

De vermelde proefexamens zijn bedoeld om u te laten zien en ervaren hoe het examen is ingericht en de wijze waarop de vragen worden gesteld. Deze proefexamens zijn enkel voor eigen gebruik.

Downloads

Literatuurlijst 2017
RR&P oefenexamen 1
RR&P oefenexamen 2
RR&P oefenexamen 3 (met uitwerkingen en antwoorden)

Voorbereiding examen

Data en inschrijving

Het volgende examen Reisvoorbereiding, Routering en Planning zal plaatsvinden op 11 november 2018. Inschrijven kan door het Inschrijfformulier te sturen naar info@cwo.nl.

Kosten

De kosten voor deelname aan het examen zijn € 170, - exclusief BTW ( € 205,70 inclusief BTW). Deelnemers ontvangen hiervoor een factuur per e-mail.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van het CWO, info@cwo.nl

 

Theoretische Kustnavigatie

Het certificaat Theoretische Kust Navigatie is al vanaf 1975 een vrijwillig te behalen Nederlands getuigschrift dat verklaart dat men zich theoretisch heeft bekwaamd in het navigeren op Europese kustwateren en is een verplicht onderdeel van de CWO-diploma's III en IV Zeezeilen en de diploma’s Jachtzeilen III en IV tidal. Het certificaat heeft een officiële status en wordt afgegeven door het Watersportverbond

Zowel het certificaat Theoretische Kust Navigatie als de CWO-diploma's worden over het algemeen ook in het buitenland erkend als een bewijs van vaarbekwaamheid.

Officiële erkenningen en vrijstellingen

Houders van een TKN certificaat, kunnen een Beperkt examen (KVBB) afleggen waarna, mits geslaagd, het Klein Vaarbewijs II kan worden aangevraagd.

Het International Certificate of Competence (ICC) wordt in Nederland niet meer als los document afgegeven, maar is sinds 2010 geïntegreerd met het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs.

Uitsluitend aan personen die in het bezit zijn van het diploma Theoretische Kustnavigatie (TKN) van het Watersportverbond en geen vaarbewijsexamen(s) voor de binnenvaart hebben behaald, wordt een los ICC Coastal Waters op aanvraag verstrekt. Hiermee kunt u alleen op de kustwateren in het buitenland varen.

Zie voor nadere informatie de website van de Vamex, www.vamex.nl

Opleidings- en examenmogelijkheden

Meer over de opleidingslocaties en examenmogelijkheden kunt u vinden op de website van het Watersportverbond, watersportverbond

 

 

Marifoon & GMDSS

Zowel het examen ter verkrijging van het Basiscertificaat Marifonie als de GMDSS-module B (gezamelijk Marcom-B) wordt niet door de CWO georganiseerd en afgenomen. Het Agentschap Telecom heeft een aantal instanties aangewezen als examinerende instelling voor een of meerdere examenonderdelen.

Basiscertificaat Marifonie

Het Basiscertificaat Marifonie - een vereiste voor het deelcertificaat Kajuitzeilen IV (onderdeel van de Zi-3 opleiding Kajuitzeilen) - kan sinds 1 januari 1985 enkel met een examen verkregen worden. Met dit basiscertificaat mag de houder een marifoon aan boord van (plezier)vaartuigen bedienen. Op een schip voorzien van een marifoon moet tenminste één persoon aan boord zijn die in het bezit is van dit certificaat. De overige opvarenden mogen onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de bezitter van het certificaat de marifoon bedienen.

Global Maritime Distress and Safety System

De GMDSS-module B (Global Maritime Distress and Safety System) - een vereiste voor het deelcertificaat Zeezeilen IV (onderdeel van de Zi-3 opleiding Zeezeilen) - is noodzakelijk indien u gebruik wilt maken van hoog vermogen zeevaartmarifoon of additionele GMDSS-apparatuur zoals DSC, EPIRB, INMARSAT-C en al in het bezit zijn van een Marifooncertificaat of een Basiscertificaat Marifonie.

Short Range Certificate (SRC)

Het Short Range Certificate (SRC) geeft in Nederland formeel dezelfde bevoegdheden als het Marcom B dat wordt uitgegeven door het Agentschap Telecom (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), hoewel het op dit moment niet inwisselbaar is. Vrijstelling voor Marcom B is te verkrijgen op basis van een SRC diploma.

Jeugdzeilen

Kapitein op je eigen boot? Dat kan. De instructeurs leren stap voor stap om veilig met de boot te varen. Uiteindelijk ben je in staat om overal te komen, over golven te spuiten en weer veilig thuis te komen. Ook leer je alle onderdelen van de boot kennen, de regels op het water en hoe je een wedstrijd vaart. Op bijna alle CWO-locaties wordt lesgegeven in de Optimist. Dit is een internationaal befaamde jeugdklasse waarin alle hedendaagse topzeilers als kind hebben gevaren. De Optimist is een goed doordachte boot met genoeg zeil om hard te spuiten over de plas bij jou thuis, maar die ook op het IJsselmeer kan varen. Doordat de Optimist geen gewicht heeft onder de boot kan hij omslaan, maar geleerd wordt om de boot weer rechtop te zetten. Vaar je liever met z'n tweeën dan zijn er meerdere mogelijkheden: Laser Pico, Topper Topaz, RS Feva of Cadet. Het zijn allemaal snelle boten met 2 zeilen en sommige hebben zelfs een spinnaker. Ze kunnen tegen een stootje en als ze omslaan, kunnen ze snel weer overeind gezet worden. Ze zijn zeer geschikt om te leren zeilen in een zwaardboot.

Jeugdzeilen eenmans/tweemans I

Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding wordt men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Daarbij aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind tot en met windkracht 3 Beaufort.

Jeugdzeilen eenmans/tweemans II

Cursisten, die deze opleiding willen volgen worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij Jeugdzeilen I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hogerwal etc. Aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater tot en met windkracht 4 Beaufort.

Jeugdzeilen eenmans/tweemans III

Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hogerwal én lagerwal. Verder worden er bijzondere technieken en de beginselen van het wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder redelijke omstandigheden, tot en met windkracht 5 Beaufort. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan.

Download het handboek jeugdzeilen eenmans

Download het handboek jeugdzeilen tweemans

Jeugd catamaran

Kapitein op je eigen boot? Dat kan. Jij bent de baas, jij bepaalt waar je heen gaat en hoe hard. De instructeurs leren je stap voor stap om veilig met je boot te varen. Uiteindelijk ben je in staat om overal te komen, over golven te scheuren en weer veilig thuis te komen. Ook leer je alle onderdelen van de boot kennen, de regels op het water en hoe je een wedstrijd vaart. Op een aantal CWO opleidingslocaties zijn speciale catamarans aanwezig die voor jou geschikt zijn. De catamaran is ontzettend snel en scheurt over het water.

Jeugdcatamaran I

Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding wordt men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Daarbij aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind tot en met windkracht 3 Beaufort.

Jeugdcatamaran II

Cursisten, die deze opleiding willen volgen worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij Jeugdzeilen I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hogerwal etc. Aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater tot en met windkracht 4 Beaufort.

Jeugdcatamaran III

Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hogerwal én lagerwal. Verder worden er bijzondere technieken en de beginselen van het wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder redelijke omstandigheden, tot en met windkracht 5 Beaufort. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan.

Download het handboek jeugdzeilen catamaran

Jeugdkielboot

Kapitein op je eigen boot? Dat kan. Jij bent de baas, jij bepaalt waar je heen gaat en hoe hard. De instructeurs leren je stap voor stap om veilig met je boot te varen. Uiteindelijk ben je in staat om overal te komen en en weer veilig thuis te komen. Ook leer je alle onderdelen van de boot kennen en de regels op het water. Op een aantal CWO opleidingslocaties zijn speciale Jeugdkielboten als de Learling. Deze boten zijn zeer geschikt om onder begeleiding zelfstandig mee te varen.

Jeugdkielboot I

Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding wordt men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Daarbij aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind tot en met windkracht 3 Beaufort.

Jeugdkielboot II

Cursisten, die deze opleiding willen volgen worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij Jeugdzeilen I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hogerwal etc. Aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater tot en met windkracht 4 Beaufort.

Jeugdkielboot III

Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hogerwal én lagerwal. Verder worden er bijzondere technieken en de beginselen van het wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder redelijke omstandigheden, tot en met windkracht 5 Beaufort. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan.

Download het handboek jeugdzeilen kielboot

Jachtzeilen

Diploma Jachtzeilen I

Het diploma CWO I is bestemd voor personen van 16 jaar of ouder, die onder verantwoordelijkheid van de schipper als bemanningslid op (zeegaande) zeiljachten kunnen functioneren.

 

Diploma Jachtzeilen II

Het diploma CWO II is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies onder verantwoordelijkheid van de schipper te kunnen uitvoeren als dagschipper van een zeiljacht. Zij moeten in staat zijn zelfstandig manoeuvres uit te voeren onder eenvoudige omstandigheden.                              

NON-TIDAL: Het vaargebied betreft uitsluitend de (ruime) niet stromende binnenwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 150 mijl.

TIDAL: Het vaargebied betreft alle getijde wateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren. De vereiste ervaring voor dit diploma is 250 mijl waarvan minstens de helft op zee/stromend water.

 

Diploma Jachtzeilen III

Het diploma CWO III is bedoeld voor personen die blijk hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies te kunnen uitvoeren als schipper van een zeiljacht onder omstandigheden tot en met 6 Beaufort. Men wordt verondersteld zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren. Men moet hierbij onder alle omstandigheden leiding kunnen geven aan de bemanning.

Dit diploma wordt afgegeven na het behalen van een praktijk- en theorie examen.                                      

NON-TIDAL: het vaargebied betreft de (ruime,) niet stromende binnenwateren.

De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl, waarvan minimaal 250 mijl na het behalen van diploma Jachtzeilen II non-tidal.

TIDAL: Het vaargebied betreft alle getijde wateren, zoals: de Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard en de kustwateren.

De vereiste ervaring voor dit diploma is 750 mijl waarvan de helft op zee/stromend water en waarvan minimaal 250 na het behalen van het diploma Jachtzeilen II tidal.

Overgangsregeling voor bestaande KJ instructeurs 

Door de invoering van de nieuwe diplomalijn Jachtzeilen en de daaraan gekoppelde eigen vaardigheid niveaus en diploma’s of certificaten, dreigt een aantal al gecertificeerde I-3 en I-4 KJ instructeurs buiten de boot te vallen voor het geven van bevoegd les op stromend water, terwijl zij al een examen op stromend water hebben afgelegd. Zij zouden dan opnieuw examen moeten doen en de daarvoor benodigde certificaten moeten behalen. Voor deze expliciete groep heeft de werkgroep KJ en ZZ een overgangsregeling opgesteld die onder voorwaarden, voor de I-3 en I-4 KJ instructeurs, leidt tot een diploma I-2 JaZ tidal.

Download hier de overgangsregeling

Vraag hier de overgangsregeling aan voor een instructeur.