CWO FAQ

FAQ

CWO algemeen

De Stichting CWO (Commissie Watersportopleidingen) is een samenwerkingsverband van HISWA-vereniging en het Watersportverbond. De stichting heeft als doel een uniform diplomasysteem voor vrijwillige vaaropleidingen in te richten en in stand te houden. 
Het CWO-systeem is het diplomeringssysteem van de Stichting CWO. Zo zijn er opleidingen en diploma’s voor bijna elke watersportdiscipline.
Naast een diplomeringssysteem is het CWO-systeem ook een opleidingsysteem voor watersportinstructeurs. Zo zijn er diploma’s voor instructeurs en examinatoren in elke tak van watersport. Bovendien wil de CWO de kwaliteit van de vaaropleidingen in Nederland waarborgen en die kwaliteit zichtbaar maken voor de watersporters. De CWO vindt goede opleidingen een waarborg voor veilig en plezierig varen. 
In totaal zijn er ongeveer 90 vaarscholen en 90 watersportverenigignen aangesloten bij het CWO-systeem. Door het grote aantal CWO-locaties is er altijd wel een CWO-locatie in de buurt te vinden. Je herkent een CWO-locatie onder andere aan het CWO-locatiebord.
Niet elke vaaropleiding mag zomaar gebruik maken van het CWO-systeem. Voordat een vaarschool of vereniging zich CWO-locatie mag noemen moet er worden voldaan aan de goedkeuringseisen van de CWO. Er zijn eisen voor de staat van onderhoud van het instructiemateriaal de diplomering van de instructeurs en de kwaliteit van de leidinggevenden. Een locatie die niet door de CWO is erkend, mag géén CWO-vorderingenstaten en diploma's uitreiken. 
Nee, zodra de CWO-erkenning vervallen is hoeft een CWO-locatie niet langer te voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die de CWO van haar opleidingslocaties vraagt. De reden waarom de samenwerkingsovereenkomst wordt opgezegd heeft over het algemeen te maken met het niet kunnen of willen voldoen aan de CWO-normen. Vanwege die hoge eisen is de ministeriële erkenning voor instructeuropleidingen alleen bij CWO opleidingslocaties van toepassing!
De CWO en het CWO-systeem laten CWO-locaties vrij de ruimte om les te geven op welke manier dan ook. Het uitgangspunt van de CWO is dan ook eenheid in verscheidenheid! Enkel de randvoorwaarden en specifieke meetpunten hierin worden door de CWO vastgelegd. Het is voor iedere vaarschool dus mogelijk binnen het CWO-systeem haar eigen opleidingsfilosofie toe te passen op de lessen. Een vaarschool kan dus in meer of mindere mate aandacht besteden aan persoonlijke ontwikkeling¸ strak gereguleerde lesstructuren of er juist voor kiezen slechts te toetsen wat er wordt geleerd in een vakantieomgeving en niet specifiek het diploma op de eerste plaats te zetten. 
Vaak blijkt de ware reden voor vaarscholen om niet aan te sluiten bij de CWO het niet kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen. 
Meer informatie over de CWO-erkenning van locaties vindt u hier.
Voor de CWO is er formeel geen verschil; zowel CWO-vaarscholen als CWO-verenigingen moeten voldoen aan dezelfde eisen en maken alleen maar gebruik van gediplomeerde instructeurs.
Om bij een vereniging les te krijgen moet je wel lid zijn van deze vereniging.
In totaal zijn er ongeveer 90 vaarscholen en 90 watersportverenigignen aangesloten bij het CWO-systeem. Door het grote aantal CWO-locaties is er altijd wel een CWO-locatie in de buurt te vinden. 
 
Nee, het is in Nederland niet altijd verplicht een diploma te hebben om te mogen varen. De CWO-diploma's zijn geheel vrijwillig. Het is natuurlijk wel aan te bevelen een diploma te hebben voor je van wal steekt. Dan weet je zeker dat je veilig op weg kunt. 
Het is in Nederland in sommige gevallen wel verplicht een vaarbewijs te hebben. Dit geldt voor schepen langer dan 15 meter of motorschepen die harder kunnen varen dan 20 km/h.
Sinds 2010 zijn de opleidingen van het Watersportverbond en daarmee ook de zeilopleidingen van het CWO-systeem (met uitzondering van jachtvaren- en de roei- en motorbootdisciplines) door World Sailing erkend. Deze erkenning betekent dat de CWO-opleidingen aan de hoge kwaliteitseisen van de World Sailing opleidingen voldoet en daarmee tot de beste in de wereld gerekend kunnen worden. 

De CWO diploma's worden in het buitenland echter niet als zodanig erkend. Wel staat op alle diploma's naast de Nederlandse omschrijving ook een vertaling in het Engels en Duits afgedrukt. In veel landen kan je dus gewoon terecht met je diploma en kan je aantonen dat je de aangegeven kennis en vaardigheden beheerst.
Om bestellingen te kunnen doen moet je ingelogd zijn als CWO-locatie in de CWO webshop. Dit kan met het e-mailadres en wachtwoord van de CWO-locatie. Zodra je als CWO-locatie bent ingelogd kun je CWO-diploma's, vorderingenstaten, diplomazegels en meer bestellen. 
De CWO vaarschool moet aan een heleboel eisen voldoen. Deze zijn verkort samengevat in 12 punten waarop bepaald wordt of deze op voldoende niveau zijn:

- Gebruik CWO diplomas
- Lesgeven
- Percentage gediplomeerde instructeurs t.o.v. instructeurs in opleiding¸ het aantal cursisten per instructeur en het aantal cursisten per vaaruig
- Begeleiding van instructeurs in opleiding
- Algemene veiligheid
- Staat van de schepen en materiaal
- Locatie
- Inventaris en uitrusting
- Presentatie diplomalijn
- Folder en website¸ (waarheidsgetrouw¸ representatief¸ vermelding CWO)
- Theorie accomodatie
- Algemene indruk (verzorgde locatie¸ hygiëne. e.d.)

CWO-locaties worden regelmatig onverwacht bezocht door een van onze CWO-controleurs die ze controleert op deze 12 punten.

Consument/Klant/Cursist

Wat leuk dat je beter wilt leren varen!
De cursussen, opleidingen en lessen worden door onze aangesloten organisaties georganiseerd. Zij kunnen je alles vertellen over de mogelijkheden en praktische invulling van de lessen. Voor een overzicht van de locaties, verwijzen we je graag door naar www.cwo.nl/locaties. Je kunt aan de linkerkant de discipline naar keuze selecteren. Vervolgens kan je daar kiezen welke locaties je het meest geschikt lijken. Voor de beste informatie kunt u natuurlijk het best naar de site van de desbetreffende vaarschool gaan.
Veel vaarplezier!
Wat jammer dat je het certificaat bent verloren!
Helaas heeft de CWO in het verleden niet centraal geregistreerd wie er een Eigen Vaardigheid diploma heeft ontvangen. Het bewijs van het diploma is het certificaat dat je toen hebt meegekregen. Wij kunnen je helaas niet helpen met een duplicaat certificaat.
Wel zijn CWO-locaties verplicht om uitgegeven diploma's te registreren en 18 maanden te bewaren aan wie ze welk diploma uitreiken. U kunt binnen daarbinnen dus altijd bij de CWO-locatie terecht voor een duplicaat diploma.
Diploma's uit het buitenland zijn nooit inwisselbaar voor een Nederlands CWO-diploma. In sommige gevallen kan je wel vrijstelling krijgen voor een deel van de diploma-eisen. Je kan hiervoor contact opnemen met het CWO-secretariaat.
Sinds 2010 zijn de opleidingen van het Watersportverbond en daarmee ook de zeilopleidingen van het CWO-systeem (met uitzondering van jachtvaren- en de roei- en motorbootdisciplines) door World Sailing erkend. Deze erkenning betekent dat de CWO-opleidingen aan de hoge kwaliteitseisen van de World Sailing opleidingen voldoet en daarmee tot de beste in de wereld gerekend kunnen worden. 

De CWO diploma's worden in het buitenland echter niet als zodanig erkend. Wel staat op alle diploma's naast de Nederlandse omschrijving ook een vertaling in het Engels en Duits afgedrukt. In veel landen kan je dus gewoon terecht met je diploma en kan je aantonen dat je de aangegeven kennis en vaardigheden beheerst.
Nee, je kunt diploma's die op een niet-CWO-locatie behaald zijn niet om laten zetten naar een CWO diploma. Omzetting kan niet omdat de kwaliteitswaarborging die bij CWO-locaties wordt gehandhaafd bij niet aangesloten CWO-locaties niet plaatsvinden.
In veel gevallen kan je de opgedane kennis en vaardigheden wel laten inschalen¸ waarna je een CWO-cursus kunt volgen die afgesloten kan worden met een CWO diploma. Neem hiervoor contact op met een CWO-locatie naar keuze.
Nee, de CWO is niet de instantie die de examens voor het vaarbewijs organiseert. De examens worden georganiseerd door het CBR. Voor meer informatie bekijk je de website van het CBR.
Ja, dat kan!
Reeds behaalde diploma's die behaald zijn voor de start met het digitale Watersportpaspoort kunnen door je huidige zeil-locatie eenvoudig toegevoegd worden. U kunt de vraag het beste stellen aan de organisatie waar u nu zeilles krijgt. Neem een kopie van uw oude diploma mee naar de locatie!

Instructeur

Voor het afmelden van een PvB of examen volg je deze stappen.
-ga naar: https://watersportverbond.force.com/leden/s/login/?startURL=%2Fleden%2Fs%2F&ec=302
-Log in met je eigen emailadres (Je kunt op 'wachtwoord vergeten' klikken om een nieuw wachtwoord in te stellen.)
-Als je eenmaal bent ingelogd, ga je naar tabblad 'Deelnemers'
-Klik op 'Bulk beoordelen geslaagd' of 'Bulk beoordelen gezakt'
-Selecteer de juiste persoon
-Klik op 'Opslaan'

De PvB of het examen is nu afgemeld en in het geval van een PvB is er een instructeurspas aangevraagd.
Wat leuk dat je instructeur wilt worden! Op veel van onze locaties worden instructeursopleidingen aangeboden. Voor een overzicht van de locaties, verwijzen we je graag door naar www.cwo.nl/locaties. Daar kun je kijken welke locatie bij jou in de buurt is of die je leuk lijkt. Voor de beste informatie kun je natuurlijk het best naar de site van de desbetreffende vaarschool gaan. 
Veel plezier met het uitkiezen van een vaarschool!
Het kan natuurlijk voorkomen dat een instructeurspas verloren raakt, kwijtgeraakt of gestolen wordt. Het is dan mogelijk een duplicaatpas aan te vragen bij het CWO-secretariaat. Voor het maken en versturen van een duplicaatpas worden kosten in rekening gebracht. Voor hele oude passen die zijn uitgegeven voor 1999 rekenen wij meer dan voor een meer recente pas. Dit heeft te maken met de tijd die het kost oude passen uit het archief op te zoeken.

Om een duplicaat instructeurspas te ontvangen, vult u het
online formulier in. Aan de aanvraag zijn kosten gebonden. De aanvraag wordt na ontvangst zo snel mogelijk in behandeling genomen.
Ja dat kan. Mail hiervoor een kopie van uw oude instructeursdiploma naar info@cwo.nl. De medewerkers van het secretariaat zullen u verder helpen. 
Dat is vervelend!
Begin met het controleer of je de juiste link gebruikt! Om als examinator of PvB beoordelaar in te loggen moet je deze gebruiken: https://watersportverbond.force.com/leden/s/login/?startURL=%2Fleden%2Fs%2F&ec=302
Je moet hier inloggen met je eigen emailadres die bekend is bij de CWO.
Lukt het nog niet om in te loggen, neem dan contact op met het CWO secretariaat.

Locatie Beheerder

Voor het aanmelden van een PvB 2 of 3 of een CWO IV examen volg je de volgende stappen:

-Inloggen gaat via deze link: 
https://watersportverbond.force.com/partners/s/login/?startURL=%2Fpartners%2Fs%2F&ec=302 met het emailadres van de locatie.
-Ga naar tabblad 'Opleidingen'
-Selecteer de juiste opleiding.
-Klik in in het vakje 'Inschrijvingen' op 'Nieuw'
-Voer bij 'Contactpersoon' de naam van de kandidaat van het examen of PvB in.
-Voer de examendatum in.
-Voer de PvB beoordelaar of examinator in.
-Klik op 'Opslaan'

Tip: Kun je de persoon (Kandidaat of beoordelaar/examinator) niet vinden, neem dan alstublieft contact op met het CWO secretariaat.
Dat is vervelend.
Controleer eerst of je de goede link/URL hebt. Voor locatie beheerders moet je deze link gebruiken: https://watersportverbond.force.com/partners/s/login/?startURL=%2Fpartners%2Fs%2F&ec=302. Je moet hier inloggen met het emailadres van de locatie.
Lukt het nog niet? Neem dan alstublieft contact op met het CWO secretariaat.
Om een rapport te kunnen downloaden met de gegevens van je aangesloten instructeurs volg je de volgende stappen:
-Als je hier inlogt: 
https://watersportverbond.force.com/partners/s/login/?startURL=%2Fpartners%2Fs%2F&ec=302
-Je gaat vervolgens naar 'Rapporten'
-Kies 'Alle rapporten'
-Kies 'Instructeurs met Kwalificatie, op Naam'

Tip: Je kunt het rapport exporteren naar excel!
Het is heel erg belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met de data van de cursist! Wanneer de instructeur toch per ongeluk de verkeerde vorderingenstaat heeft aangeklikt, kan deze nog verwijderd worden zolang er geen dag afsluiting is gedaan.

Als er wel al een dag afsluiting is gedaan, kan de vorderingenstaat niet meer verwijderd worden. Vanaf dat moment zijn de gegevens namelijk eigendom van de consument/cursist. Mocht er zo'n situatie voorkomen, neem dan contact op met het CWO secretariaat.
 
Het is erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de data van de consument/cursist! Mocht het desondanks toch voorkomen dat er iets mis is met het uitgegeven diploma, dan kan deze binnen 3 dagen nog verwijderd worden.
Het diploma verwijder je door in het tabblad 'Diploma's' achter het te verwijderen diploma op het rode rondje te klikken.

Daarna kunnen de gegevens worden verbeterd en kan er een nieuw diploma worden afgegeven.
Tegenwoordig is het mogelijk om als locatie zelf een email adres aan te passen, zoek de desbetreffende cursist op via het gebruikers menu. Vervolgens kan je door op het rood omcirkelde symbool te klikken het email adres aanpassen. Ook kan je een reset wachtwoord link sturen door op het blauw omcirkelde symbool te klikken.


In het geval de instructeur niet de goede cursisten kan vinden is er iets mis met de ingestelde labels.
Labels moet je zien als filter. In de regel geldt; hoe meer labels je bij de instructeur toevoegt, hoe minder cursisten deze kan zien.

Voorbeeld 1:
Instructeur geeft in week 26 les in één discipline (laser standaard). Voor de instructeur zijn de volgende labels ingesteld: 2021, Week 26 en Laser standaard. Deze instructeur ziet alleen de cursisten die in ieder geval ook de labels 2021, Week 26 en Laser standaard hebben. 

Voorbeeld 2:
Instructeur is in week 26 werkzaam als begeleider of opleider. Hij is in deze functies bij veel verschillende disciplines betrokken. Voor de instructeur zijn de volgende labels ingesteld: 2021 en Week 26. Deze instructeur ziet alle cursisten die in ieder geval de labels 2021 en Week 26 hebben. Als de cursist daarnaast nog een discipline label, zoals Laser standaard heeft, is dat niet erg.
Wanneer het systeem aangeeft dat de instructeur niet in Salesforce staat, dan is er waarschijnlijk een discrepantie tussen de gegevens die je hebt ingevoerd en de gegevens die in Salesforce staan. Check de gegevens door zelf in te loggen in Salesforce of, wanneer de vaarlocatie geen inlog heeft voor Salesforce, neem contact op met het CWO secretariaat.
Het is heel eenvoudig om een gebruiker een extra rol te geven, zodat deze andere rechten krijgt.
Als bijvoorbeeld een gebruiker jaren cursist is geweest bij de locatie en nu de instructeursopleiding gaat doen, dan wil je dat deze gebruiker ook zelf cursisten kan inzien en vorderingen kan invullen.
Je volgt de volgende stappen:
-Ga naar je lijst met cursisten
-Zoek je juiste gebruiker op
-Klik op het pijltje helemaal rechts in de rij met de juiste cursist
-Klik in het blauwe vakje op het bewerken icoontje
-Vul in het vakje 'Instructeur nummer' het pasnummer van de instructeur in.
-Klik in het vak 'Rollen voor (locatie)' op het plus-teken
-Kies voor de rol 'Instructeur'
-Klik op het opslaan icoontje

Tip: Als er nog geen pasnummer van de instructeur bekend is, vul je InstructieAssistent in als rol!
Je volgt de volgende stappen om een reeds behaald diploma 'oude stijl' in te voeren of om een extern diploma, bijvoorbeeld vaarbewijs, in te voeren:

-Zoek de betreffende cursist in de lijst 'Cursisten'
-Klik bij 'Diploma's' op het plusteken:


-Bij 'Soort diploma' kies je welk diploma je wilt invoeren
-Voer de datum van uitgifte in
-Voer het diplomanummer in
-Vul bij 'Aanvullende informatie' eventuele bijzonderheden in
-Klik op opslaan
Je volgt de volgende stappen: 
-Je bent ingelogd als Locatie beheerder
-Je klikt bovenaan op 'Instructeurs'
-Je klikt op het groene plusteken
-Om dubbelingen te voorkomen, moet het systeem eerst zoeken of de gebruiker die je wilt aanmelden niet al bestaat. Hiervoor vul je het emailadres in en je klikt op het blauwe vakje met 'Zoeken'
-Als de gebruiker nog niet bestaat, zie je in het scherm: 'Geen personen gevonden'
-Nu kun je op 'Aanmaken' klikken
-Vul de voor- en achternaam in, de geboortedatum en -plaats, en het instructeur ID (instructeurnummer/pasnummer)
-Klik op 'Aanmaken'

Wanneer je in het scherm ziet dat de instructeur niet is gevonden, dan is er een discrepantie tussen de gegevens die je hebt ingevoerd en de gegevens die in Salesforce staan. Check de gegevens door zelf in te loggen in Salesforce of, wanneer de vaarlocatie geen inlog heeft voor Salesforce, neem contact op met het CWO secretariaat (info@cwo.nl).