CWO FAQ

FAQ

De Stichting CWO (Commissie Watersportopleidingen) is een samenwerkingsverband van HISWA-vereniging en het Watersportverbond. De stichting heeft als doel een uniform diplomasysteem voor vrijwillige vaaropleidingen in te richten en in stand te houden. 
Het CWO-systeem is het diplomeringssysteem van de Stichting CWO. Zo zijn er opleidingen en diploma’s voor bijna elke watersportdiscipline.
Naast een diplomeringssysteem is het CWO-systeem ook een opleidingsysteem voor watersportinstructeurs. Zo zijn er diploma’s voor instructeurs en examinatoren in elke tak van watersport. Bovendien wil de CWO de kwaliteit van de vaaropleidingen in Nederland waarborgen en die kwaliteit zichtbaar maken voor de watersporters. De CWO vindt goede opleidingen een waarborg voor veilig en plezierig varen. 
In totaal zijn er ongeveer 90 vaarscholen en 90 watersportverenigignen aangesloten bij het CWO-systeem. Door het grote aantal CWO-locaties is er altijd wel een CWO-locatie in de buurt te vinden. Je herkent een CWO-locatie onder andere aan het CWO-locatiebord.
Niet elke vaaropleiding mag zomaar gebruik maken van het CWO-systeem. Voordat een vaarschool of vereniging zich CWO-locatie mag noemen moet er worden voldaan aan de goedkeuringseisen van de CWO. Er zijn eisen voor de staat van onderhoud van het instructiemateriaal de diplomering van de instructeurs en de kwaliteit van de leidinggevenden. Een locatie die niet door de CWO is erkend, mag géén CWO-vorderingenstaten en diploma's uitreiken. 
Nee, zodra de CWO-erkenning vervallen is hoeft een CWO-locatie niet langer te voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die de CWO van haar opleidingslocaties vraagt. De reden waarom de samenwerkingsovereenkomst wordt opgezegd heeft over het algemeen te maken met het niet kunnen of willen voldoen aan de CWO-normen. Vanwege die hoge eisen is de ministeriële erkenning voor instructeuropleidingen alleen bij CWO opleidingslocaties van toepassing!
De CWO en het CWO-systeem laten CWO-locaties vrij de ruimte om les te geven op welke manier dan ook. Het uitgangspunt van de CWO is dan ook eenheid in verscheidenheid! Enkel de randvoorwaarden en specifieke meetpunten hierin worden door de CWO vastgelegd. Het is voor iedere vaarschool dus mogelijk binnen het CWO-systeem haar eigen opleidingsfilosofie toe te passen op de lessen. Een vaarschool kan dus in meer of mindere mate aandacht besteden aan persoonlijke ontwikkeling¸ strak gereguleerde lesstructuren of er juist voor kiezen slechts te toetsen wat er wordt geleerd in een vakantieomgeving en niet specifiek het diploma op de eerste plaats te zetten. 
Vaak blijkt de ware reden voor vaarscholen om niet aan te sluiten bij de CWO het niet kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen. 
Meer informatie over de CWO-erkenning van locaties vindt u hier.
Voor de CWO is er formeel geen verschil; zowel CWO-vaarscholen als CWO-verenigingen moeten voldoen aan dezelfde eisen en maken alleen maar gebruik van gediplomeerde instructeurs.
Om bij een vereniging les te krijgen moet je wel lid zijn van deze vereniging.
In totaal zijn er ongeveer 90 vaarscholen en 90 watersportverenigignen aangesloten bij het CWO-systeem. Door het grote aantal CWO-locaties is er altijd wel een CWO-locatie in de buurt te vinden. 
 
Nee, het is in Nederland niet altijd verplicht een diploma te hebben om te mogen varen. De CWO-diploma's zijn geheel vrijwillig. Het is natuurlijk wel aan te bevelen een diploma te hebben voor je van wal steekt. Dan weet je zeker dat je veilig op weg kunt. 
Het is in Nederland in sommige gevallen wel verplicht een vaarbewijs te hebben. Dit geldt voor schepen langer dan 15 meter of motorschepen die harder kunnen varen dan 20 km/h.
Diplomas uit het buitenland zijn nooit inwisselbaar voor een Nederlands CWO-diploma. In sommige gevallen kan je wel vrijstelling krijgen voor een deel van de diploma-eisen. Je kan hiervoor contact opnemen met het CWO-secretariaat.
Sinds 2010 zijn de opleidingen van het Watersportverbond en daarmee ook de zeilopleidingen van het CWO-systeem (met uitzondering van jachtvaren- en de roei- en motorbootdisciplines) door World Sailing erkend. Deze erkenning betekent dat de CWO-opleidingen aan de hoge kwaliteitseisen van de World Sailing opleidingen voldoet en daarmee tot de beste in de wereld gerekend kunnen worden. 

De CWO diploma's worden in het buitenland echter niet als zodanig erkend. Wel staat op alle diploma's naast de Nederlandse omschrijving ook een vertaling in het Engels en Duits afgedrukt. In veel landen kan je dus gewoon terecht met je diploma en kan je aantonen dat je de aangegeven kennis en vaardigheden beheerst.
Nee, je kunt diplomas die op een niet-CWO-locatie behaald zijn niet om laten zetten naar een CWO diploma. Omzetting kan niet omdat de kwaliteitswaarborging die bij CWO-locaties wordt gehandhaafd bij niet aangesloten CWO-locaties niet plaatsvinden.
In veel gevallen kan je de opgedane kennis en vaardigheden wel laten inschalen¸ waarna je een CWO-cursus kunt volgen die afgesloten kan worden met een CWO diploma. Neem hiervoor contact op met een CWO-locatie naar keuze.
Nee, het CWO-secretariaat heeft in het verleden behaalde diploma's (CWO-I, II en III) niet geregistreerd. Wel zijn CWO-locaties verplicht om uitgegeven diploma's te registreren en 18 maanden te bewaren aan wie ze welk diploma uitreiken. U kunt binnen 2 jaar dus altijd bij de CWO-locatie terecht voor een duplicaat diploma.
De CWO heeft wél een database van behaalde instructeurskwalificaties; u kunt een duplicaatpas of meer informatie opvragen bij het CWO-secretariaat. 
Ja, dat kan. Als je bij ons in het systeem staat kan er makkelijk een nieuwe pas voor je gemaakt worden. Zie meer op de pagina Duplicaatpas
Ja dat kan. Mail hiervoor een kopie van uw oude instructeursdiploma naar info@cwo.nl. De medewerkers van het secretariaat zullen u verder helpen. 
Om bestellingen te kunnen doen moet je ingelogd zijn als CWO-locatie in de CWO webshop. Dit kan met het e-mailadres en wachtwoord van de CWO-locatie. Zodra je als CWO-locatie bent ingelogd kun je CWO-diploma's, vorderingenstaten, diplomazegels en meer bestellen. 
De CWO vaarschool moet aan een heleboel eisen voldoen. Deze zijn verkort samengevat in 12 punten waarop bepaald wordt of deze op voldoende niveau zijn:

- Gebruik CWO diplomas
- Lesgeven
- Percentage gediplomeerde instructeurs t.o.v. instructeurs in opleiding¸ het aantal cursisten per instructeur en het aantal cursisten per vaaruig
- Begeleiding van instructeurs in opleiding
- Algemene veiligheid
- Staat van de schepen en materiaal
- Locatie
- Inventaris en uitrusting
- Presentatie diplomalijn
- Folder en website¸ (waarheidsgetrouw¸ representatief¸ vermelding CWO)
- Theorie accomodatie
- Algemene indruk (verzorgde locatie¸ hygiëne. e.d.)

CWO-locaties worden regelmatig onverwacht bezocht door een van onze CWO-controleurs die ze controleert op deze 12 punten.