CWO locatie worden?

In principe kan elke watersportvereniging of vaarschool de CWO-erkenning krijgen. Om de kwaliteit van CWO-locaties te kunnen waarborgen, maakt de CWO gebruik van een intake-procedure. Deze procedure bestaat uit drie fases. 

Fase 1

Allereerst zal er contact zijn tussen de CWO-locatie in spé en het CWO-secretariaat. De medewerker van het secretariaat zal met u de intakeprocedure doornemen en bekijken of de locatie al klaar is om het intake-proces in te gaan. Zo zal er bijvoorbeeld worden gevraagd of de instructeurs al CWO-instructeursdiploma's hebben. Meer informatie over de startvoorwaarden en eisen vindt u hier. Mochten we gezamenlijk tot de conclusie komen dat de kans groot is dat uw locatie door de CWO erkend kan worden, dan volgt het aanleveren van de benodigde documenten, zoals:
  • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (het bedrijf of de vereniging moet minimaal 1 jaar bestaan)
  • Kopie polis aansprakelijkheidsverzekering
  • Verklaring Omtrent Gedrag van de vaarschooleigenaar of contactpersoon jeugd en opleidingen
  • Instructeurspassen/nummers 
  • Ondertekend intakeformulier 

Indien er besloten wordt dat uw locatie met grote waarschijnlijkheid nog niet erkend kan worden door de CWO, zullen de betrokken organisaties, waar mogelijk, ondersteuning en advisering bieden. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij het behalen van de benodigde instructeurslicenties.

Fase 2

De tweede fase bestaat uit de controle van de aangeleverde documenten. Het secretariaat zal alle gegevens opnemen in de CWO-database en een factuur maken voor de intakekosten. Ook zal een controleur worden gezocht die de intakecontrole gaat uitvoeren.
Meer informatie over de CWO-locatiecontrole vindt u hier

Fase 3

Indien het resultaat van de intakecontrole positief is, zal een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld. Daarmee is de CWO-erkenning officieel. De vaarschool of vereniging is vanaf dat moment bevoegd om CWO-lessen te geven en CWO-diploma's uit te reiken. Tevens zal het secretariaat zorgen dat de CWO-locatie op de website verschijnt. 

Neem contact met mij op over CWO-erkenning van mijn locatie

Mededeling: Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de Privacy en AVG voor meer informatie.