Disclaimer

FAQ

Wat is de CWO?

Wat is het CWO-systeem?

Wie doen er mee aan het CWO-systeem?

Hoe weet ik dat een opleidingslocatie voldoet aan de CWO eisen?

Mag elke vaaropleiding zomaar gebruik maken van het CWO-systeem?

Mijn vaarschool of vereniging is niet langer aangesloten bij de CWO. Is de kwaliteit nu wel gewaarborgd?

Mijn vaarschool of vereniging geeft aan niet bij de CWO aangesloten te zijn omdat opleidingsfilosofie niet binnen het CWO-systeem past. Hoe zit dat?

Wat is het verschil tussen CWO-vaarscholen en CWO-verenigingen?

Waar worden CWO-lessen gegeven?

Moet je een diploma hebben om te mogen varen?

Is mijn in het buitenland behaalde diploma ook in Nederland geldig?

Zijn de CWO diplomas ook in het buitenland geldig?

Kan ik het diploma dat ik bij een niet-CWO-locatie heb gehaald om laten zetten naar een CWO diploma?

Kan ik bij de CWO een duplicaat van mijn CWO-diploma bestellen?

Ik ben mijn instructeurspas kwijt. Kan ik een duplicaat instructeurspas bestellen?

Kan ik mijn oude CWO instructeursdiploma omzetten in een nieuw diploma?

Wie mag er vorderingenstaten en diploma's bestellen en hoe moet dat?

Aan welke eisen moet een CWO-locatie voldoen en hoe controleert de CWO dit?