CWO

Terug

CWO Nieuwsbrief januari/februari 2018
Beste lezer, 
In deze eerste nieuwsbrief van 2018 stellen we u graag op de hoogte van de CWO-activiteiten die hebben plaatsgevonden en die de komende tijd op de agenda staan.

 
Achterbanvergadering 8 maart
De achterbanvergadering zal plaatsvinden op donderdag 8 maart 2018 om 19:30 uur in de RAI Amsterdam. Voorafgaand aan de achterbanvergadering kunt u een bezoek brengen aan de HISWA Amsterdam Boat Show. Wanneer u zich aanmeldt via het inschrijfformulier achterbanvergadering kunt u aangeven of u toegangskaarten wilt ontvangen voor de beurs. Na afloop van de vergadering is het tijd voor een informele netwerkborrel en gaan de bestuursleden graag een gesprek met u aan.
Bestuur
 
Marijn Stokker is als vertegenwoordiger van het Watersportverbond toegetreden tot het bestuur van de CWO. Marijn werkt bij het Watersportverbond als hoofd communicatie, marketing en sponsoring. Het bestuur bestaat nu uit vijf leden; twee leden namens de HISWA vereniging, twee leden namens het Watersportverbond en de onafhankelijke voorzitter.
 
Logo gewijzigd
Wegens het vertrek van de ANWB uit de stichting CWO is het CWO logo iets aangepast. Het nieuwe logo vindt u bovenaan deze nieuwsbrief en wanneer u inlogt op de website, kunt u het in verschillende formats downloaden. Wat betreft het wijzigen van het CWO logo is 2018 een overgangsjaar; het oude en het nieuwe logo zullen naast elkaar worden gebruikt. De reeds gedrukte diploma’s en vorderingenstaten zullen eerst worden opgemaakt. In de online uitingen is de nieuwe versie van het logo al op veel plaatsen zichtbaar. Het verzoek aan alle opleidingslocaties is om het logo op 1 januari 2019 overal te hebben vernieuwd.
 
Opleidercursus 2018
De informatiebijeenkomst van de 29e opleidercursus is door twaalf geïnteresseerde i4(*) instructeurs bijgewoond. De jaarplanning is rond en de cursusstaf is er klaar voor om de nieuwe lichting opleiders een mooi en leerzaam jaar te bezorgen. Aanmelden voor de opleidercursus kan nog tot uiterlijk 7 februari. Het aanmeldformulier is te downloaden op de website. De cursus zal op 11 februari van start gaan.
 
Controleurs en gedelegeerden gezocht
Op de opleiders her- en bijscholing kwam het al even ter sprake; er worden nieuwe gedelegeerden gezocht. Een gedelegeerde is een opleider die de i4*-PvB’s af komt nemen, dus een PvB-beoordelaar voor examinatoren, maar mag op verzoek van het secretariaat ook steekproeven doen tijdens CWO-IV examens of afname van PvB’s. Voor nieuwe gedelegeerden geldt dat deze ervaring dienen te hebben in het afnemen van (externe) CWO-IV examens en i4 PvB’s.
 
Ook wordt gezocht naar nieuwe controleurs voor de opleidingslocaties. Nieuwe controleurs zijn opleiders die niet financieel verbonden zijn aan een vaarschool en die ervaring hebben in het afnemen van externe PvB's of ster-examens.
 
Opleiders die controleur of gedelegeerde willen worden, kunnen hun motivatie sturen naar het secretariaat.
 
Opleider her- en bijscholingsdag
Zit je in de flow? Wat gaat het weer de komende dagen doen? Of heeft iemand behoefte aan persoonlijke aandacht, structuur, complimenten of autonomie? De opleiders die er afgelopen zaterdag 27 januari bij waren, weten waar dit over gaat. Het was namelijk weer tijd voor de Opleider her- en bijscholing. Het organisatiecomité is een jaar bezig geweest met voorbereiden. Waar zouden de behoeftes liggen? Waarin wil men bijgeschoold worden? Uiteindelijk hebben we een divers programma gerealiseerd waar we trots op zijn. De bijna 100 aanwezigen konden kiezen uit drie onderwerpen, waar vervolgens in twee sessies dieper op in werd gegaan. De keuzes liepen uiteen van het weer voorspellen, training geven door middel van flow en een sessie over begeleiden door middel van portfolio’s. Aan het einde van de dag kon iedereen weer voldaan naar huis: ofwel geïnspireerd, gevoed en gelaafd, ofwel met het nieuwe CWO-pasje weer in de binnenzak.

Niet geweest? Niet getreurd, zondag 25 november van dit jaar is de volgende. Heb je ideeën waar je over geschoold wil worden, of wil je helpen organiseren? Neem dan contact op met het CWO secretariaat.

De data van de opleider her- en bijscholingsdagen van 2020 zijn ook al bekend!

Zaterdag 25 januari 2020
Zondag 29 november 2020

Verbetering CWO-diplomasysteem
Het bestuur heeft de kwaliteitscommissie de opdracht gegeven om het diplomasysteem van de CWO te gaan verbeteren. Het doel is om te onderzoeken of we baat hebben bij minder verschillende diplomalijnen en ruimte voor meerdere boottypes. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid meerdere kleine stappen uit te werken, op basis waarvan een tastbare beloning te verkrijgen is; er zijn dan meerdere uitreikmomenten mogelijk. Binnen de verandering dienen de bestaande normen en eindtermen zo veel mogelijk te worden behouden. 

De kwaliteitscommissie vraagt voor deze opdracht input uit het veld; mocht u een visie hebben op hoe het diplomasysteem vernieuwd kan worden, dan kunt u deze uitschrijven in één of twee A4’tjes en aanleveren bij het secretariaat. Op de achterbanvergadering zal door de kwaliteitscommissie een uitgebreidere toelichting worden gegeven en vervolgens tijd worden vrijgemaakt voor discussie over dit onderwerp. Voor het uiteindelijke ontwerp van het verbeterde diplomasysteem zal onder leiding van de kwaliteitscommissie een werkgroep worden samengesteld, door welke het systeem verder zal worden ontwikkeld. Mocht u aan de werkgroep deel willen nemen, dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat.

Handboek Jachtzeilen
Het handboek Jachtzeilen dat u op de website kunt vinden, is op 12 november jl. aangepast. De voornaamste aanpassing is het hoofdstuk ‘Richtlijnen voor beoordeling’. Die is te vinden op pagina 4 t/m 9. De werkgroep Jachtzeilen adviseert iedereen die van plan is om komend seizoen op te gaan voor een nieuw Jachtzeildiploma, om het vernieuwde
handboek door te nemen. Omdat er nog veel vragen zijn over dit onderwerp zullen
er komend vaarseizoen tijdens CWO IV examens ook vaker gedelegeerden langskomen. Dit om, naast het controleren van het examen, ook vaarscholen en examinatoren uitleg te kunnen geven over dit onderwerp. Mochten er nu al vragen bij u te binnen schieten; Jan Cees Kossen en Leon van Minderhout helpen u samen met het secretariaat graag verder. Stuur gerust een mailtje.

RR&P examen
De eerstvolgende mogelijkheid om het examen Reisvoorbereiding, Routering &
Planning (RR&P) af te leggen, is op 25 maart 2018. Dit examen is onder andere bedoeld voor mensen die hun CWO IV Jachtzeilen tidal willen halen (bijvoorbeeld t.b.v. het behalen van I3 jachtzeilen tidal). Ook als u het diploma wilt behalen zonder dat u instructeur bent, kan dit! Om deel te kunnen nemen aan het RR&P-examen, dient u in het bezit te zijn van het certificaat TKN (Theoretische Kustnavigatie) en het certificaat Marcom B of gelijkwaardige bewijzen. Daarnaast zijn er nog een aantal praktijkeisen, die u op onze site kunt vinden onder het kopje ‘Theoriediploma’. U kunt zich tot uiterlijk 11 maart inschrijven via deze link.

Foto’s aanleveren
Voor alle CWO uitingen zijn wij op zoek naar mooie watersportfoto’s in een groot formaat. Graag schakelen we daar uw hulp voor in. Dus heeft u een mooie watersportfoto zonder zichtbaar logo, tekst of aanprijzing van een bedrijf en is er toestemming van iedereen op de foto om deze te mogen gebruiken in onze CWO uitingen (site, nieuwsbrief, e.d.)? Stuur deze dan op naar info@cwo.nl, dan nemen we graag even contact op!
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Het CWO-bestuur
 
CWOlogo

 

Geplaatst op: vrijdag 2 februari 2018

Recenter nieuwsbericht

Meer rr&p