Terug

Update CWO 3.0 Opleidingen, organisatie en ICT

ICT: blauwdruk online platform in de maak
In fase l van het ICT project spraken we met meer dan 75 leslocaties, instructeurs, opleiders en vrijwilligers over voorkeuren, wensen en ervaringen. Zo kregen wij een beeld van de gewenste functies van het online kennisplatform.
 
Op basis van deze input maken wij nu, in fase II, een blauwdruk van een nieuw online platform. Dit platform zal werk wegnemen en de processen van de CWO stroomlijnen, zowel voor de CWO organisatie, locaties, instructeurs, vrijwilligers en cursisten. In deze blauwdruk wordt een uitgebreid pakket van eisen uitgewerkt. Medio november bekijken we met de werkgroep ICT of alle wensen voldoende terugkomen, of nog functies ontbreken en of we voldoende rekening houden met alle wensen en behoeften. Na deze bijeenkomst starten we de volgende fase waarin we de uitstraling en user interface uitwerken.

SportVid helpt mee

Wij werken samen met SportVid, opgericht door Sietse-Jan Sietzema en Roelof Bouwmeester. Al meer dan 10 jaar bouwt SportVid online applicaties voor leertoepassingen in de sport. Sietse-Jan en Roelof hebben beiden ruime ervaring in de watersport en delen de passie voor opleiden. Beter worden, progressie maken, andere mensen helpen om beter te worden. Dit is ook dé motivatie voor SportVid in het CWO 3.0 project. “Wat kunnen wij doen om het voor watersporters, instructeurs, opleiders en leslocaties leuker, beter en makkelijker te maken. Als wij een online platform kunnen ontwikkelen die het werk op de zeilscholen ondersteund, administratieve handelingen kan besparen en tegelijkertijd een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ervaring van de cursist dan is onze missie geslaagd!’’

Organisatie: content herschrijven

Alle huidige processen binnen de CWO zijn uitgeschreven. Per proces kijken wij nu naar de mogelijkheden om te optimaliseren en automatiseren. Een belangrijke stap richting een efficiënte, moderne en toekomstbestendige (kantoor)organisatie. Het nieuwe online platform wordt de samensmelting van www.cwo.nlwww.watersportpaspoort.nl en de Salesforce omgeving. De huidige CWO website wordt nu onder de loep genomen om te kunnen bepalen hoe deze informatie terug moet komen in het nieuwe platform. Een groot onderdeel van deze stap is het (her)schrijven van content voor CWO locaties, vrijwilligers, instructeurs en consumenten.
Bovenstaand leidt ook tot een andere begroting en een nieuw fincancieel plaatje. De eerste uitwerking gaan we nu aanscherpen. Uitgangspunt blijft dat de financiele impact voor de leslocaties onderaan de streep nagenog ongwijzigd blijft.

Opleidingen

De ambitie van CWO 3.0: de consument en instructeurs eenvoud en keuzevrijheid bieden in hun ontwikkeling in de watersport. Dit gaan we doen door duidelijk onderscheid te maken tussen eigen vaardigheid, lesgeven en het opleiden van instructeurs. We maakten hiervoor onderstaande opzet. Degene die zich hebben aangemeld voor de werkgroep ontvangen een datumprikker, zodat we met elkaar in Utrecht de uitwerking nog beter kunnen maken. Je kan je nog aanmelden, zie onderstaande contactgegevens.

Eigen vaardigheid (voor de sporter)
 • Introductie
 • Basis (niveau I
 • Ervaren (niveau II)
 • Gevorderd (niveau III)
 •  Vergevorderd (niveau IV)


Lesgeven (door de instructeur)
 • Hulp (niveau 1)
 • Assistent (niveau 2)
 • Zelfstandig (niveau 3)
 • Gevorderd (niveau 4)


Instructeurs opleiden (door de opleider)
 • Praktijkbegeleider (niveau 4)
 • Leercoach (niveau 5)
 • PVB-beoordelaar (niveau 5)


Ook bespreken we met de werkgroep wat we eventueel willen veranderen ten opzichte van het huidige systeem. Denk aan nut en noodzaak van  IV+, 4*, verantwoordelijkheid en bevoegdheid per instructeur niveau en de borging van de kwaliteit. Het doel is om op 1 december een blauwdruk te hebben waarin iedereen zich kan vinden.
 
Geplaatst op: maandag 7 november 2022

Recenter nieuwsbericht

Meer opleiderscursus