Terug

CWO competentiestructuur 2024

De overgang naar Watersportdiploma.nl is aangegrepen om de ontvangen feedback, sinds de vernieuwing in 2022, te verwerken. Hierbij is kritisch gekeken naar de omschrijvingen van de competenties, deze waren op een aantal niveaus bijvoorbeeld identiek. Daarnaast was de inhoud van een aantal competenties soms technisch onjuist. 

De discipline handboeken zijn vervangen door een uitgebreid competentieoverzicht in Watersportdiploma.nl. Het nieuwe competentieoverzicht maakt het mogelijk om een competentie op meerdere niveaus naast elkaar te zetten en je in één omgeving voor te bereiden op de lessen die je gaat geven. Tevens kun je dit overzicht filteren per opleiding, discipline of niveau zodat je precies inzicht hebt in de opleiding die voor jou van belang is.

Omschrijving competenties
Het aantal competenties per opleiding is teruggebracht door competenties logisch onder te brengen onder andere competenties, zonder het eindniveau aan te passen.  

Een praktisch voorbeeld: 
De competentie “Basis trim” stond voorheen in de opleiding Zwaardboot 1-mans, maar komt niet meer voor in de nieuwe structuur. De trim komt nu terug in o.a. de competentie “Aan de wind 1”. Hier staat omschreven wat de cursist moet kunnen als het gaat om het trimmen van de boot bij het aan de wind varen.

Competentiegericht leren
Naast een opbouw in niveau (l, ll, lll) per opleiding, is er voor alle competenties nu ook een duidelijke opbouw in niveau per competentie. Deze opbouw zie je terug door bijvoorbeeld

de hoofdcompetentie “Aan de wind” voor zwaardboot 1 mans op te zoeken. Wat opvalt in dit voorbeeld is dat “Aan de wind 1” pas voorkomt op ZB-II. Het nummer achter de competentie verwijst naar het niveau van de competentie, en hoeft niet per se voor te komen op het overeenkomstige opleidingsniveau.

Dit geeft de mogelijkheid om in de toekomst instructeurs en cursisten inzicht te geven in hun ontwikkeling op competentieniveau en bijvoorbeeld meer succesmomenten naast de bestaande diploma’s en vorderingenstaten te geven.

In dit document lichten wij dit vernieuwde competentiemodel verder toe.

 
Geplaatst op: vrijdag 26 april 2024

Ouder nieuwsberichtRecenter nieuwsbericht

Meer nieuws