Terug

Reactie CWO op initiatief Nationaal Watersport Diploma (NWD)

De Stichting CWO (Commissie Watersportopleidingen) is een samenwerkingsverband van HISWA-RECRON en het Watersportverbond. De stichting heeft als doel een uniform diplomasysteem voor vrijwillige vaaropleidingen in te richten en in stand te houden. 

 

De CWO heeft, de afgelopen 1,5 jaar samen met het Watersportverbond en HISWA-RECRON, gewerkt aan de noodzakelijke vernieuwing van opleidingen, organisatie en ICT onder de noemer CWO 3.0. In dit project is het helaas niet gelukt om alle vaarscholen mee te nemen en te overtuigen. 

 

Op dit moment hebben 9 zeilscholen een nieuw initiatief opgericht, Nationaal Watersport Diploma. De CWO betreurt de keuze om een nieuw initiatief te starten. De CWO hecht waarde aan één breed gedragen diplomeringssysteem van vaaropleidingen in Nederland. 

 

De CWO blijft, samen met het Watersportverbond en HISWA-RECRON, onverminderd werken aan de vernieuwing gericht op;

1. Integraliteit – Er is plaats voor alle watersporten. 

2. Eenheid – Nederland heeft één herkenbare diplomalijn. 

3. Diversiteit – Er wordt recht gedaan aan de variëteit aan opleidingslocaties en motieven om te watersporten. 

 

De CWO start het nieuwe watersportseizoen met de focus op de vernieuwde opleidingen, de doorontwikkeling van watersportdiploma.nl en de ondersteuning van ruim 160 CWO leslocaties. 


 
Geplaatst op: vrijdag 22 maart 2024

Ouder nieuwsbericht

Meer watersportpaspoort