Terug

CWO Nieuwsbrief februari 2019

Het nieuwe vaarseizoen nadert al met rasse schreden en iedereen is druk bezig met de voorbereidingen. Op 30 januari j.l. heeft de jaarlijkse achterbanbijeenkomst van de CWO plaatsgevonden waarvoor elk jaar alle opleidingslocaties worden uitgenodigd. Er waren zo’n 80 mensen aanwezig. We bedanken alle aanwezigen voor hun komst, bijdrage en vragen. Voor degenen die er onverhoopt niet bij konden zijn, hebben we de avond in deze nieuwsbrief samengevat.
Verzoek van KC 
De Kwaliteitscommissie (KC) heeft zich voorgenomen dit jaar het thema veiligheid onder de loep te nemen en vraagt de achterban haar daarbij te helpen. Allereerst is het verzoek of jullie eventuele veiligheidsprotocollen of veiligheidsafspraken die jullie hebben met ons willen delen. Is er een protocol op de vaarschool/vereniging betreffende brand, een ongeval op locatie of een ongeval op het water? Hoe wordt omgegaan met de weersverwachting; verandering van weer of een extreem weerbericht? Protocollen of afspraken mogen aan het secretariaat worden gemaild.

De tweede vraag is of jullie als opleidingslocatie incidenten aan de CWO willen rapporteren; er is bijvoorbeeld sprake van een incident als er een serieuze klacht van (ouders van) een cursist/lid is of als de hulpdiensten (ambulance, brandweer of politie) betrokken waren. De KC hoort graag de verschillende verhalen en wil hiervan leren. Er volgt uiteraard géén consequentie vanuit de CWO; de verhalen worden gebruikt om de richtlijnen aan te scherpen die gaan over veiligheid in de breedste zin van het woord; fysieke veiligheid, maar ook emotionele veiligheid. Ook als het incident al langer geleden heeft plaatsgevonden, is de KC geïnteresseerd.
Controles
Namens de controleursgroep heeft Lenneke Baas ons bijgepraat over de controles van 2018. Daarnaast heeft zij laten weten dat er een nieuw initiatief is opgezet door het secretariaat in samenwerking met de controleurs en de KC. Om vaarscholen en verenigingen te ondersteunen bij de instructeursopleidingen of bijvoorbeeld na het behalen van een onvoldoende op de controles is een nieuwe CWO-functie in het leven geroepen: de praktijkbegeleider. Opleiders of I-4 instructeurs kunnen praktijkbegeleider worden en opleidingslocaties ondersteunen. Als een opleidingslocatie hulp nodig heeft, kan deze zich bij het secretariaat melden. Het secretariaat zet vervolgens de vraag uit bij de groep praktijkbegeleiders. De praktijkbegeleiders kunnen dan zelf contact opnemen met de vereniging als de opdracht bij hen past. Vanaf dat moment maken de CWO-opleidingslocatie en de praktijkbegeleider zelf afspraken over de inzet van de begeleiding. De praktijkbegeleider dient zijn declaratie voor vrijwilligersvergoeding direct bij de locatie in (zie CWO tarievenlijst in het jaarboek). 

Ook heeft Lenneke laten weten dat er tijdens het najaarsoverleg van de controleurs is gesproken over veiligheid. Zo zijn er twee casussen besproken en zijn er nieuwe afspraken gemaakt. Onder andere de mogelijkheid om elkaar om advies te vragen maar ook hebben zij de KC het advies gegeven om het jaarboek aan te scherpen. 

Mocht je interesse hebben in een rol als praktijkbegeleider of als controleur, laat het ons dan weten.
Pieter van Kuppenveld trofee voor Frans Brenninkmeijer
De Van Kuppenveldtrofee is een wisseltrofee die elk jaar wordt uitgereikt aan iemand die zich buitengewoon heeft ingezet voor de CWO, een belangrijke bijdrage heeft geleverd en niet vergeten mag worden. Frans Brenninkmeijer heeft de trofee welverdiend in ontvangst mogen nemen en trakteerde ons op een mooie speech met daarin de volgende boodschap:
 
Ik wilde altijd dat instructeurs de volgende letters op hun lesvoorbereiding hadden:
V, F, BO, BA en rest
De V staat voor veiligheid
De F sla ik even over
BO staat voor boothandeling
BA staat voor basis
En de rest spreekt voor zich
Kom ik terug op de F de allerbelangrijkste FUN! 
Als je er geen lol in hebt, doe het dan niet!
Draag dat uit mensen: zeilen is zó verrekte leuk, doe dat!
 
Diplomasysteemvernieuwing 
Frans Robertus heeft een uitgebreide update gegeven over de vernieuwing van het CWO-diplomasysteem. Met zijn werkgroep heeft hij onderzoek gedaan naar de verschillende buitenlandse systemen en de input uit de achterbanvergadering van maart 2018 verwerkt.
Er zullen vier disciplines komen waarin méér ruimte komt voor diploma’s halen in meerdere boottypes.
Ook komt er ruimte voor speciale modules, zoals gennakeren, wedstrijdzeilen, foilen of nachtzeilen. Wilt u een bijdrage leveren aan de inhoud van één van de verschillende diplomalijnen? Dan bent u van harte welkom op de werkdag die gepland is op 9 maart 2018 in Utrecht. Stuur een mail aan het secretariaat met uw contactgegevens en de discipline(s) waar u verstand van hebt.

MijnWatersportpaspoort 
MijnWatersportpaspoort is het nieuwe online systeem voor het bijhouden van de vorderingen van de cursisten dat momenteel door CWO en softwarebouwer Akiet wordt ontwikkeld. Ebel Zandbergen heeft een uitgebreide demonstratie gegeven van het nieuwe systeem, waarin online vorderingenstaten worden aangemaakt en ingevuld door instructeurs. De komende maanden zal een kleine groep vaarscholen MijnWatersportpaspoort gaan testen. Na een volgende verbeterslag zal het systeem stapsgewijs verder worden geïmplementeerd bij opleidingslocaties. Dit jaar is het systeem nog gratis in gebruik; op den duur zal dit het huidige systeem met papieren diploma’s en watersportpaspoorten gaan vervangen.
Wist je dat….
  • De 30e opleidercursus 10 februari van start is gegaan?
  • De nieuwe CWO-website met nieuwe webshop bijna online gaat?
  • Lisette Bakker per 1 maart 2019 de nieuwe CWO-coördinator is?
  • Het Watersportverbond op zoek is naar een nieuwe afgevaardigde voor in het CWO-bestuur?
  • De CWO-locaties dit jaar 8,2% méér diploma’s hebben besteld dan vorig jaar? De vaaropleidingen lopen goed!

RR&P examen
De eerstvolgende mogelijkheid om het examen Reisvoorbereiding, Routering & Planning (RR&P) af te leggen, is op 24 maart 2018. Dit examen is onder andere bedoeld voor mensen die hun CWO IV Jachtzeilen Tidal willen halen (bijvoorbeeld t.b.v. het behalen van I-2 of I-3 Jachtzeilen Tidal). Ook als u het diploma wilt behalen zonder dat u instructeur bent, kan dit! Om deel te kunnen nemen aan het RR&P-examen, dient u in het bezit te zijn van het certificaat TKN (Theoretische Kustnavigatie) en het certificaat Marcom B of gelijkwaardige bewijzen. Daarnaast zijn er nog een aantal praktijkeisen, die u hier op onze site kunt vinden onder het kopje ‘Theoriediploma’. U kunt zich tot uiterlijk 11 maart inschrijven via deze link.

Geplaatst op: woensdag 13 februari 2019

Recenter nieuwsbericht

Meer watersportpaspoort