Terug

Update CWO 3.0 - organisatie

Organisatie

De afgelopen periode zijn er voor de pijler ‘organisatie’ een aantal mijlpalen neergezet. Een daarvan is het in kaart brengen van alle huidige processen bij de CWO. Dit om naar de toekomst toe te kunnen bepalen of en wat er anders kan/moet. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het proces bij het aanvragen van een PvB I4. Wie zijn hierbij betrokken, welke handelingen worden hiervoor gedaan en wat is het eindresultaat?

 

Na het in kaart brengen van de huidige processen bepalen we hoe en of we processen behouden, stopzetten of veranderen (bijvoorbeeld door middel van automatisering).

 

Een volgende belangrijke mijlpaal is het vaststellen van een begroting voor CWO 3.0. Welke wijzigingen brengt dit met zich mee voor les locatie, instructeurs en consumenten? 

 
Geplaatst op: dinsdag 11 oktober 2022

Ouder nieuwsberichtRecenter nieuwsbericht

Meer watersportpaspoort