Terug

Update CWO 3.0 - ICT

 

ICT

Eerder maakten wij bekend dat SportVid is gekozen als IT partij. Inmiddels zijn we begonnen met een behoeftepeiling onder leslocaties, opleiders en vrijwilligers. Daarbij willen we in eerste instantie inzicht krijgen in de huidige en de gewenste situatie.

 

Vervolgens gaan we de behoeften uitwerken zodat er een overzicht ontstaat waar de automatisering aan moet voldoen. Allemaal binnen een veilige CWO omgeving. Hieruit ontstaat een concrete opdracht met zowel de technische als de praktische uitwerking. Deze fase ronden we de komende weken af. 

 

Op basis van de uitkomsten van fase één, zal in fase twee een voorbeeldversie worden gemaakt die inzicht geeft in wat het nieuwe systeem wel en niet kan. In deze fase is er alle ruimte en gelegenheid om feedback op de voorbeeldversie te geven. In de volgende nieuwsbrief vertellen we meer over de gemaakte keuzes en zullen de ICT’ers zich aan jullie voorstellen.


De huidige systemen (cwo.nl, watersportpaspoort.nl en salesforce) blijven draaien totdat er een werkbaar en praktisch alternatief is ontwikkeld. Met Akiet, de ontwikkelaar van het Watersportpaspoort, is overeengekomen dat het systeem wordt onderhouden tot het moment dat CWO 3.0 gelanceerd kan worden. Uit de inventarisatie van wensen en eisen zal blijken of en hoeveel CWO 3.0 zal verschillen met het huidige systeem. De grote wens is helder; niemand wil in meerdere systemen moeten werken en de koppeling met Salesforce zal ook verdwijnen.
Geplaatst op: dinsdag 11 oktober 2022

Ouder nieuwsberichtRecenter nieuwsbericht

Meer watersportpaspoort