Terug

Update project CWO 3.0

CWO 3.0 projectresultaten

  1. Een erkend, eenvoudig en eenduidig diplomasysteem voor alle vormen van watersport.

  2. Een modern online kennisplatform waar je diploma’s en vorderingen centraal kunt registreren, kennis kunt delen en opleidingsmaterialen kunt vinden zoals instructieboekjes, instructievideo’s, lesvoorbereidingen en lessenreeksen.

  3. Een professionele een daadkrachtige (uitvoerings)organisatie die de kwaliteit per leslocatie waarborgt. Tevens de regie heeft op het digitale platform en het diplomasysteem.

     

Geplaatst op: dinsdag 11 oktober 2022

Ouder nieuwsberichtRecenter nieuwsbericht

Meer watersportpaspoort