Instructeursdiploma (pas)

Het instructeursdiploma bij de CWO bestaat uit een instructeurspas. De pas is op creditcardformaat wat het gemakkelijk maakt hem altijd mee te nemen tijdens instructie. Instructeurs dienen de pas in principe altijd bij zich te dragen wanneer zij instructie geven. Op de pas zijn de volgende gegevens af te lezen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Datum van uitgifte
 • Bij Opleider en CWO-controleurs is een geldigheidsdatum opgenomen voor welke datum de licentie vernieuwd dient te worden
 • Eventuele functies die je hebt bij de CWO
 • Het instructeurniveau per discipline. Hierbij worden een aantal niveau's gebruikt:
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4* (examinator)
  • O (Opleider)
  • O* (Opleider en examinator)
Bij de hoogste niveaus is ook een pasfoto afgebeeld op de pas.

Op de achterzijde van de pas is een uniek instructeurnummer gedrukt. Dit 'pasnummer' wordt voor alle registraties bij de CWO gebruikt. Bij correspondentie over een instructeur is het raadzaam dit nummer door te geven.
Passen aanvragen voor instructeurs? Ga naar de online formulieren in Mijn CWO