CWO

Instructeur 2

Een CWO-instructeur mag pas lesgeven als deze in het bezit is van een instructeursdiploma. Het diploma Instructeur 2 (I-2) is het eerste instructeursniveau binnen de CWO-structuur en is een erkenning die stelt dat een instructeur voldoende eigen vaardigheid en basale lesgeefvaardigheden bezit om veilige lesgeefsituaties te creëren, het niveau van cursisten in te schatten en activiteiten te begeleiden. Een gediplomeerd I-2 instructeur mag tot en met het CWO niveau Ervaren lesgeven maar nog géén diploma's uitschrijven.

Om de I-2 erkenning in het bezit te krijgen stelt de CWO een aantal voorwaarden;

  • tenminste 16 jaar oud zijn*;
  • in het bezit zijn van het eigenvaardigheidsniveau Gevorderd (voorheen CWO III) in de desbetreffende discipline** ;
  • goed kunnen zwemmen
  • medisch geschikt zijn voor deze tak van watersport
  • de Proeven van Bekwaamheid voor I-2 moeten met goed gevolg doorlopen zijn;
    • PvB 2.1: Geven van lessen

* Voor de discipline Jachtvaren gelden afwijkende leeftijdseisen
** Voor de jeugdzeil disciplines gelden afwijkende eigenvaardigheid eisen

Samen met je leercoach ga je bezig om de benodigde competenties te verwerven die nodig zijn om de verschillende PvB's van het instructeursniveau 2 te kunnen behalen. Het leertraject is afhankelijk van de competenties die je al bezit en van de competenties die je nog moet ontwikkelen. Afhankelijk van de al aanwezige competenties en het leertempo zal dit traject bij de een wat korter en bij de ander wat langer duren.

Zodra je leercoach van mening is dat je de benodigde competenties voldoende beheerst, neemt een PvB-beoordelaar je PvB's af. Als je de PvB's met goed gevolg hebt doorlopen vraagt de verantwoordelijke CWO-opleider een I-2-pas aan en wordt je officieel geregistreerd als assistent instructeur. Dit is een persoonlijke status die in heel Nederland op CWO-locaties erkend wordt. Nu gaat het echte werk beginnen; je mag zelfstandig lesgeven onder de supervisie van een instructeur 3, 4 of Opleider en kan je doorgroeien naar het Instructeur-3 niveau.

Toetsdocumentatie

Je vind de toetsdocumentatie met de PvB omschrijving en protocollen via deze link