Opleider

Een Opleider is iemand die door organisatie, opleiding en begeleiding (direct of indirect) zorg draagt voor alle vaar- en instructeursopleidingen op een vaarschool of vereniging. De Opleider is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de vaaropleidingen. Dit betekent dat de opleider competent is om, binnen een door de CWO erkende watersportinstelling, opleidingen voor instructeur niveau 3 en 4 te ontwikkelen, te organiseren en de volledige verantwoordelijkheid daarvoor te dragen.

Opleidercursus

De opleidercursus wordt jaarlijks georganiseerd door de CWO en vindt plaats tussen februari en november. Je kunt deelnemen aan de cursus wanneer je in het bezit bent van de kwalificatie I-4. Deze opleiding stelt zich ten doel om je zoveel mogelijk andere werkwijzen te laten zien om zo je eigen vaardigheden nog verder te verbreden. Een actieve bijdrage aan de cursus is dan ook een voorwaarde. Naast het leren managen van een vaaropleiding volgens CWO-normen, leren we je ook I-4's op te leiden. Voor meer informatie, aanmelding en vragen kunt u gerust contact opnemen met het CWO-secretariaat.

Her- en bijscholingsdagen

Na het succesvol doorlopen van de opleiderscursus ontvangt de opleider een opleiderslicentie. Deze licentie blijft geldig zolang je eens in de twee jaar de bijscholing voor Opleiders volgt, het licentiegeld wordt betaald en de CWO de erkenning niet heeft ingetrokken. Een vervallen opleiderlicentie kan worden hernieuwd na het volgen van de her- en bijscholingsdag en het betalen van de licentiekosten. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met het CWO-secretariaat. 

Toetsdocumentatie

De nieuwe opleidingsstructuur maakt dat er wijzigingen zijn gemaakt in de PvB formulieren voor het afnemen van instructeurs examens. De volledige uitwerking met toelatingseisen, kerntaken, PvB’s en procedurele verplichtingen van de nieuwe opleidingsstructuur vind je hier.

Alle PvB formulieren zijn herzien en herschreven, zo ook de formulieren voor niveau 5. Deze zijn hieronder te vinden: 

Opleider
Niveau 5
Instructeur 5
PvB 5.1 Geven van lessen (praktijk & portfolio)

Leercoach 5
PvB 5.3 Ontwikkelen van het opleidingsprogramma 
PvB 5.4 Coachen van sportkader / Opleiden t/m I-4, L-4 en B-4
PvB 5.5 Managen van begeleidingsteam 

Beoordelaar 5 
PvB 5.7 Afnemen Proeven van Bekwaamheid / Beoordelen t/m I-4, L-4 en B-4