Opleider

Een Opleider is iemand die door organisatie, opleiding en begeleiding (direct of indirect) zorg draagt voor alle vaar- en instructeursopleidingen op een vaarschool of vereniging. De Opleider is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de vaaropleidingen. Dit betekent dat de opleider competent is om, binnen een door de CWO erkende watersportinstelling, opleidingen voor instructeur niveau 3 en 4 te ontwikkelen, te organiseren en de volledige verantwoordelijkheid daarvoor te dragen.

Opleidercursus

De opleidercursus wordt jaarlijks georganiseerd door de CWO en vindt plaats tussen februari en november. Je kunt deelnemen aan de cursus wanneer je in het bezit bent van de kwalificatie I-4. Deze opleiding stelt zich ten doel om je zoveel mogelijk andere werkwijzen te laten zien om zo je eigen vaardigheden nog verder te verbreden. Een actieve bijdrage aan de cursus is dan ook een voorwaarde. Naast het leren managen van een vaaropleiding volgens CWO-normen, leren we je ook I-4's op te leiden. Wanneer je de cursus met goed gevolg hebt doorlopen volgt erkenning door de Kwaliteitscommissie (KC) van de CWO op advies van de cursusstaf van de Opleidercursus. Voor meer informatie, aanmelding en vragen kunt u gerust contact opnemen met het CWO-secretariaat.

Her- en bijscholingsdagen

Na erkenning door de Kwaliteitscommissie ontvangt de opleider een opleiderslicentie. Deze licentie blijft geldig zolang je eens in de twee jaar de bijscholing voor Opleiders volgt, het licentiegeld wordt betaald en de CWO de erkenning niet heeft ingetrokken. Een vervallen opleiderlicentie kan worden hernieuwd na het volgen van de her- en bijscholingsdag en het betalen van de licentiekosten. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met het CWO-secretariaat. Zonder bezwaar van de Kwaliteitscommissie (KC) kan er dan een nieuwe opleiderlicentie worden verstrekt.

Toetsdocumentatie

Je vind de toetsdocumentatie met de PvB omschrijving en protocollen via deze link.

Opleiderscursus 2023

Meer informatie ontvangen over de opleiderscursus 2023?

Meer lezen...