CWO

Instructeur 4

Wil je jezelf na het behalen van het Instructeur 3 (I-3) niveau nog verder ontwikkelen, dan kan je gaan lesgeven aan vergevorderde cursisten en ga je theorie en - eigenvaardigheidexamens en Proeve van Bekwaamheid niveau 2 afnemen. Hiervoor heeft de CWO de opleiding tot Instructeur 4 (I-4) ontwikkeld. In alle tot nu toe door jou beheerste zeil -en lesgeefvaardigheden wordt verdieping aangebracht en je gaat nu ook voor nieuwe instructeurs als leercoach begeleiden tijdens hun leertraject.

Om de I-4 erkenning in het bezit te krijgen stelt de CWO een aantal voorwaarden:

 • tenminste 18 jaar oud zijn *;
 • in het bezit zijn van het I-3 instructeursniveau;
 • in het bezit zijn van het eigenvaardigheidsniveau IV+ in de desbetreffende discipline;
 • in het bezit zijn van het Klein Vaarbewijs I en een verbreding van de kennis over schip en zeilen in algemene zin;
 • de Proeven van Bekwaamheid voor I-4 moeten met goed gevolg doorlopen zijn;
  • PvB 4.1: Geven van trainingen
  • PvB 4.3: Ontwikkelen en uitvoeren sporttechnisch beleid
  • PvB 4.4: Bevorderen competentieontwikkeling sportkader
  • PvB 4.5: Samenwerking begeleidingsteam, onderhouden contacten
  • PvB 4.7: Afnemen Proeve van Bekwaamheid

* Voor de discipline Jachtvaren gelden afwijkende leeftijdseisen

Samen met je leercoach ga je bezig om de benodigde competenties te verwerven die nodig zijn om de verschillende PvB's van het instructeursniveau 4 te kunnen behalen. Het leertraject is afhankelijk van de competenties die je al bezit en van de competenties die je nog moet ontwikkelen. Afhankelijk van de al aanwezige competenties en het leertempo zal dit traject bij de een wat korter en bij de ander wat langer duren.

PvB niveau 4 aanmelden? Ga naar het online formulier.

Toetsdocumentatie


Je vind de toetsdocumentatie met de PvB omschrijving en protocollen via deze link.