Instructeur 4

Wil je jezelf na het behalen van het Instructeur 3 (I-3) niveau nog verder ontwikkelen, dan kan je gaan lesgeven aan CWO IV en ga je theorie en - eigenvaardigheid examens en PvB's niveau 3 afnemen. Hiervoor heeft de CWO de opleiding tot Instructeur 4 (I-4) ontwikkeld. In alle tot nu toe door jou beheerste zeil -en lesgeefvaardigheden wordt verdieping aangebracht en je gaat nu ook voor nieuwe instructeurs als leercoach begeleiden tijdens hun leertraject.

Om de I-4 erkenning in het bezit te krijgen stelt de CWO een aantal voorwaarden:

 • tenminste 18 jaar oud zijn *;
 • in het bezit zijn van het I-3 instructeursniveau;
 • in het bezit zijn van het eigenvaardigheidsniveau V in de desbetreffende discipline;
 • in het bezit zijn van het Klein Vaarbewijs I en een verbreding van de kennis over schip en zeilen in algemene zin;
 • de Proeven van Bekwaamheid voor I-4 moeten met goed gevolg doorlopen zijn;
  • PvB 4.1: Geven van trainingen
  • PvB 4.4: Bevorderen competentieontwikkeling sportkader
  • PvB 4.5: Samenwerking begeleidingsteam en onderhouden contacten
  • PvB 4.7: Afnemen Proeve van Bekwaamheid
  • PvB 4.8: Afnemen van examens / toetsen t/m CWO IV

* Voor de discipline Jachtvaren gelden afwijkende leeftijdseisen

Samen met je leercoach ga je bezig om de benodigde competenties te verwerven die nodig zijn om de verschillende PvB's van het instructeursniveau 4 te kunnen behalen. Het leertraject is afhankelijk van de competenties die je al bezit en van de competenties die je nog moet ontwikkelen. Afhankelijk van de al aanwezige competenties en het leertempo zal dit traject bij de een wat korter en bij de ander wat langer duren.

Sinds 2024 zijn er een aantal wijzigingen gemaakt in de opleidingsstructuur van de CWO. Zo ook het opleidingstraject voor instructeur 4. Hierin is een duidelijker onderscheid gemaakt tussen lesgeven (door de instructeur), het opleiden van instructeurs (door de leercoach) en het afronden van instructeurs (door de PvB-beoordelaar). Dit geeft meer keuzevrijheid en een lagere drempel voor de richting(en) waarin een instructeur zich verder wil ontwikkelen.

Toetsdocumentatie

De bovengenoemde hernieuwde opleidingsstructuur maakt dat er wijzigingen zijn gemaakt in de PvB formulieren voor het afnemen van instructeurs examens. De volledige uitwerking met toelatingseisen, kerntaken, PvB’s en procedurele verplichtingen van de nieuwe opleidingsstructuur vind je hier.

Alle PvB formulieren zijn herzien en herschreven, zo ook de formulieren voor niveau 4. De formulieren vind je hieronder: 

Instructeur niveau 4
Instructeur 4
PvB 4.1 Geven van lessen (praktijk & portfolio)
PvB 4.8 Afnemen van examens / Toetsen t/m CWO IV

Leercoach 4
PvB 4.4 Bevorderen van competentieontwikkeling sportkader (praktijk & portfolio)
PvB 4.5 Samenwerken begeleidingsteam en onderhouden contacten

Beoordelaar 4 
PvB 4.7 Afnemen Proeven van Bekwaamheid / Beoordelen t/m I-3