Instructeur 3

Het diploma Instructeur 3 (I-3) is een erkenning die stelt dat een instructeur in staat is het niveau van cursisten goed te beoordelen en op een veilige, zelfstandige en didactisch verantwoord manier een leuke lesdag kan verzorgen aan beginnende en semi-gevorderde cursisten in de discipline waar hij of zij voor is opgeleid. Tevens is de I-3 in staat zichzelf verder te ontwikkelen en heeft voldoende kennis van de gestelde CWO-eisen in de CWO-consumenten diplomalijn.

Om de I-3 erkenning in het bezit te krijgen stelt de CWO een aantal voorwaarden;

 • tenminste 17 jaar oud zijn *;
 • in het bezit zijn van het I-2 instructeursniveau;
 • in het bezit zijn van het eigenvaardigheidsniveau Vergevorderd (voorheen CWO IV) in de desbetreffende discipline**;
 • de Proeven van Bekwaamheid voor I-3 moeten met goed gevolg doorlopen zijn;
  • PvB 3.1: Geven van lessen
  • PvB 3.2: Coachen van wedstrijden (binnen zeilscholen niet van toepassing)
  • PvB 3.3: Organiseren van activiteiten
  • PvB 3.4: Aansturen van sportkader
  • PvB 3.5: Vaststellen vaardigheidsniveau

* Voor de discipline Jachtvaren gelden afwijkende leeftijdseisen
** Voor de jeugdzeil disciplines gelden afwijkende eigenvaardigheid eisen

Zodra je I-2 instructeur bent, mag je onder supervisie lesgeven en ga je samen met je leercoach bezig om de benodigde competenties te verwerven die nodig zijn om de verschillende PvB's van het instructeursniveau 3 te kunnen behalen. Het leertraject is afhankelijk van de competenties die je al bezit en van de competenties die je nog moet ontwikkelen. Afhankelijk van de al aanwezige competenties en het leertempo zal dit traject bij de een wat korter en bij de ander wat langer duren.

Toetsdocumentatie

Je vind de toetsdocumentatie met de PvB omschrijving en protocollen via deze link.