Watersportpaspoort

Bij CWO locaties kan er in plaats van met diploma's ook met Watersportpaspoorten gewerkt worden. In een Watersportpaspoort kunnen zegels geplakt worden die dezelfde waarde vertegenwoordigen als een diploma. Opleidingslocaties zijn vrij te kiezen welk systeem ze gebruiken.

Mocht u bij een opleidingslocatie een diploma krijgen maar heeft u eigenlijk liever een zegel of visa versa, dan kunt u deze laten plakken of laten maken door het CWO-secretariaat. U dient hiervoor het betreffende diploma en of het paspoort op te sturen naar het secretariaat met een briefje met daarop uw wensen. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Neem hiervoor contact op met het CWO-Secretariaat.

Mijlenboekje

Achter in het Watersportpaspoort is er tevens een mogelijkheid de gemaakte mijlen, belangrijk voor de diploma's Jachtzeilen tidal en Jachtzeilen non-tidal te registreren.