CWO

Groot Motorschip

Het CWO-diploma Groot Motorschip wordt uitgereikt aan personen die blijk hebben gegeven de onderdelen zoals omschreven bij het CWO-diploma Gms onder alle omstandigheden (wind tot 6 Beaufort) op de Nederlandse binnenwateren te beheersen, varende met een Groot Motorschip (< 40 meter), uitsluitend te gebruiken voor de niet bedrijfsmatige vaart. Alle vaarmanoeuvres dienen ook te kunnen worden uitgevoerd. Door de omvang en complexiteit van deze grote motorschepen is het verstandig iemand aan boord te hebben die kennis heeft van motortechniek. Men functioneert als schipper van een Groot Motorschip en kan onder deze omstandigheden verantwoord en veilig varen en manoeuvreren. Daarnaast kan men leiding geven aan de bemanning en zelfstandig navigeren. Hij of zij draagt onder alle omstandigheden de eindverantwoordelijkheid voor schip en bemanning, ook in juridische zin.

Theorie en praktijkexamen

Hij of zij beschikt over het diploma Klein Vaarbewijs 2, een marifoonbedieningscertificaat en kan deze tonen. Naast het bezitten van deze diploma's moet er een theorie- en praktijkexamen Groot Motorschip gedaan worden. Een proefexamen theorie is hier te downloaden. Het praktijkexamen mag eventueel worden afgelegd met het eigen schip mits deze aan de vereisten voldoet. Het examen wordt afgenomen door de Stichting VAMEX.

Groot Pleziervaartbewijs

Bij het ingaan van de Binnenvaartwet per 1 juli 2009 is voor de beroepsvaart een beperkt groot vaarbewijs verplicht geworden voor schepen van 25 tot 40 meter. Voor de pleziervaart voor het varen met schepen van 25 tot 40 meter is in plaats van het beperkt grootvaarbewijs, een vrijstellingsbewijs het 'groot pleziervaartbewijs' gekomen. Het examen CWO Groot Motorschip (Gms) geeft het recht om het Groot Pleziervaartbewijs aan te vragen. Er is een overgangsregeling die tot 1 juli 2011 van kracht is (zie hieronder).

In verband met de wettelijk status die het examen Groot Motorschip (Gms) heeft gekregen zijn de exameneisen gewijzigd en wordt het examen (theorie en praktijk) niet meer door de CWO zelf uitgevoerd, maar door de Stichting VAMEX. De nieuwe herziene exameneisen, de afbakening en toetsmatrijs zijn beschikbaar als download op de site van de VAMEX. Hier kan men zich ook aanmelden voor het examen. Een beperkt aantal CWO opleidingslocaties bieden mede afhankelijk van de vraag, Gms opleidingen aan.

Overgangsregeling pleziervaart

Eigenaren, hun gezinsleden en schippers die op schepen van die lengte of langer varen die eigendom zijn van een vereniging of stichting op de peildatum 30 juni 2009 en op die datum ook in bezit waren van een klein vaarbewijs kunnen het groot pleziervaart bij de VAMEX aanvragen. Zij hebben het diploma Gms dan niet nodig. Deze overgangsregeling geldt tot 1 juli 2011.

Bezitters van een Scouting MBL-M3 en/of CWO-Gms kunnen altijd het vrijstellingsbewijs aanvragen. Nieuwkomers moeten het herziene examen CWO-Gms afleggen, afgenomen door de VAMEX.