Jachtzeilen

Varen met een motorjacht(motorboot) of een zeiljacht

We onderscheiden hierbij verschillende vaargebieden.

Non tidal (geen getij)


Vaargebied A: Friese meren, Randmeren, Zuid-Hollandse Plassen, Kanalen en Vaarten, stromende rivieren (enkelzijdig).

Vaargebied B: Markermeer, IJsselmeer, Haringvliet, Grevelingenmeer, Oosterschelde ten noorden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba Polder, etc. (ruime niet stromende binnenwateren), stromende rivieren (dubbelzijdig)

Tidal (wel getij)


Vaargebied C: Waddenzee, Westerschelde, Oosterschelde ten zuiden van de lijn Bruinisse-Anna-Jacoba polder, Eems/Dollard, Kustwateren, etc. (binnen 6 uur varen van een haven). 

Vaargebied D: Noordzee en overig. 

Diploma Jachtvaren I

Dit diploma is bedoeld voor personen van 12 jaar of ouder, die er blijk van hebben gegeven onder verantwoordelijkheid van de schipper, op een jacht, als bemanningslid adequaat te kunnen functioneren.

Cursus Bemanningslid Motor
Afhankelijk van het type cursus dat men kiest zal men de vaardigheden als bemanningslid opdoen op tidal of non tidal water.

Cursus Bemanningslid Zeil
Afhankelijk van het type cursus dat men kiest zal men de vaardigheden als bemanningslid opdoen op tidal of non tidal water.

Diploma Jachtvaren II

Dit diploma is bedoeld voor personen van 16 jaar of ouder, die er blijk van hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies als zelfstandig schipper uit te kunnen voeren bij daglicht en een windkracht van maximaal 4 Bft. 

Hij/zij kan zelfstandig, veilig en verantwoord varen, manoeuvreren en navigeren op de bij de opleiding horende vaarwateren. 
Hij/zij kan onder de aangegeven omstandigheden leidinggeven aan de bemanning. 

Cursus Dagschipper Motor NON-TIDAL 
Het vaarwater betreft het vaargebied A en/of B.
De vereiste ervaring voor het afronden van deze cursus is 50 NM*. 
*Voordat een cursus afgerond kan worden met een diploma dient er voldoende vaarervaring te zijn opgedaan. Dit wordt uitgedrukt in nautische mijlen (NM), voor motorjachten eventueel in uren, per uur kan 5 zeemijl gerekend worden.

Cursus Dagschipper Motor TIDAL
Het vaarwater betreft het vaargebied C. 
De vereiste ervaring voor het afronden van deze cursus is 100 NM*, waarvan minstens de helft op tidal water.

Cursus Dagschipper Zeil NON-TIDAL 
Het vaarwater betreft het vaargebied A en/of B.
De vereiste ervaring voor het afronden van deze cursus is 150 NM*.

Cursus Dagschipper Zeil TIDAL 
Het vaarwater betreft vaargebied C en D.
De vereiste ervaring voor het afronden van deze cursus is 250 NM*, waarvan minstens de helft op tidal water. 

Diploma Jachtvaren III

Dit diploma is bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder, die er blijk van hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies als zelfstandig schipper uit te kunnen voeren bij dag en nacht en een windkracht van maximaal 6 Bft. 
Hij/zij heeft er blijk van gegeven zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren op de bij de opleiding horende vaarwateren.
Hij/zij heeft er blijk van gegeven onder alle omstandigheden leiding te kunnen geven aan de bemanning. 
Dit diploma wordt afgegeven na het behalen van een praktijk- en theorie-examen. Het examen kan worden afgelegd zonder het volgen van een cursus, het wordt echter wel aangeraden om vooraf een cursus te volgen om goed op de hoogte te zijn van alle te examineren vaardigheden. Het theorie-examen dient afgenomen te worden over de theorie-eisen die in het Handboek Jachtvaren per opleiding genoemd worden. De beoordeling van de theoretische kennis kan al varende plaats vinden maar dient wel vastgelegd te worden.
 
Voorbereiding op het examen via de:
Cursus Schipper Motor NON-TIDAL
Het examen van deze cursus wordt gevaren op een van de vaarwaters uit vaargebied B.
De vereiste ervaring voor het afronden van deze cursus is minimaal 150 NM*, waarvan minimaal 100 NM* na het behalen van het diploma Dagschipper Motor non tidal of, als dit niet gehaald is, in het jaar voorafgaand aan het examen. 
 
Cursus Schipper Motor TIDAL
Het examen van deze cursus wordt gevaren op een van de vaarwaters uit vaargebied C.
De vereiste ervaring voor het afronden van deze cursus is:
minimaal 300 NM*, waarvan de helft op tidal water en waarvan minimaal 100 NM* na het behalen van het diploma Dagschipper Motor tidal of, als dit niet gehaald is, in de laatste twee jaren voorafgaand aan het examen;
minimaal 5 aangelopen havens.
 
Cursus Schipper Zeil NON-TIDAL
Het examen van deze cursus wordt gevaren op een van de vaarwaters uit vaargebied B.
De vereiste ervaring voor het afronden van deze cursus is minimaal 450 NM*, waarvan minimaal 200 NM* na het behalen van het diploma Dagschipper Zeil non tidal of, als dit niet gehaald is, in de laatste twee jaren voorafgaand aan het examen.
 
Cursus Schipper-Zeil TIDAL
Het examen van deze cursus wordt gevaren op een van de vaarwaters uit vaargebied C en D.
De vereiste ervaring voor het afronden van deze cursus is:
minimaal 750 NM* waarvan de helft op tidal water en waarvan minimaal 250 NM* na het behalen van het diploma Schipper Zeil tidal of, als dit niet gehaald is, in de laatste twee jaren voorafgaand aan het examen;
minimaal 5 aangelopen havens en minimaal 10 passages van scheepvaartroutes of vaargeulen met beroepsvaart.

Diploma Jachtvaren IV

Dit diploma is bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder, die er blijk van hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies als jachtschipper uit te kunnen voeren. Dit blijkt onder andere uit de hierna opgesomde competenties. 
 
Hij/zij heeft er blijk van gegeven:
leiding te kunnen geven; 
proactief en voorwaarden scheppend bezig te kunnen zijn; 
gebeurtenissen te kunnen voorzien; 
afwegingen te kunnen maken; 
beslissingen te kunnen nemen;
veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren op de bij de cursus horende vaarwateren;
verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de voorbereiding en uitvoering van (meerdaagse) tochten naar onbekende bestemmingen;
onder alle zich voordoende omstandigheden de eindverantwoordelijkheid voor bemanning en schip te kunnen dragen. 
 
Dit diploma wordt afgegeven na het behalen van een praktijk- en theorie-examen. Het examen kan worden afgelegd zonder het volgen van een cursus, het wordt echter wel aangeraden om een cursus te volgen om goed op de hoogte te zijn van alle te examineren vaardigheden. Het theorie-examen dient afgenomen te worden over de theorie-eisen die in het Handboek Jachtvaren per opleiding genoemd worden. De beoordeling van de theoretische kennis kan al varende plaats vinden maar dient wel vastgelegd te worden.
Het diploma Jachtschipper kan door iedereen gehaald worden en is ook het eigenvaardigheidsniveau van de Instructeur I-2/3 Jachtvaren.
 
Cursus Jachtschipper Motor NON TIDAL
Het examen van deze cursus wordt gevaren op een van de vaarwaters uit vaargebied B.
De vereiste ervaring voor de afronding van deze cursus is minimaal 500 NM* waarvan minimaal 250 NM* na het behalen van het diploma Schipper Motor non tidal of, als dit niet is gehaald, in de laatste twee jaar voorafgaand aan het examen.
 
Cursus Jachtschipper Motor TIDAL
Het examen van deze cursus wordt gevaren op een van de vaarwaters uit vaargebied C.
De vereiste ervaring voor de afronding van deze cursus is:
minimaal 1000 NM* waarvan ten minste de helft op tidal water. Van de genoemde 1000 NM* minimaal 500 NM* na het behalen van het diploma Schipper Motor tidal of, als dit niet is gehaald, in de laatste twee jaren voorafgaand aan het examen;
minimaal 5 lange (ca 30 NM) tochten, 5 aangelopen havens.
 
Cursus Jachtschipper Zeil NON-TIDAL
Het examen van deze cursus wordt gevaren op een van de vaarwaters uit vaargebied B.
De vereiste ervaring voor de afronding van deze cursus is minimaal 1500 NM*, waarvan minimaal 500 NM* na het behalen van diploma Schipper Zeil non-tidal of, als dit niet is gehaald, in de laatste drie jaren voorafgaand aan het examen.
 
Cursus Jachtschipper Zeil TIDAL
Het examen van deze cursus wordt gevaren op een van de vaarwaters uit vaargebied C en D.
De vereiste ervaring voor de afronding van deze cursus is:
minimaal 2500 NM*, waarvan ten minste de helft op getijdenwater. Van de genoemde 2500 NM* minimaal 750 NM* na het behalen van diploma Schipper Zeil tidal of, als dit niet is gehaald, in de laatste drie jaren voorafgaand aan het examen;
minimaal 10 lange (ca 60 NM) tochten, 10 aangelopen havens en 10 passages van scheepvaartroutes.

Leeftijdseisen

De volgende leeftijdseisen worden er gesteld aan de deelname aan de cursussen Jachtvaren. 

Diploma Jachtvaren I - ten minste 12 jaar.
Diploma Jachtvaren II - ten minste 16 jaar.
Diploma Jachtvaren III - ten minste 18 jaar.
Diploma Jachtvaren IV - ten minste 18 jaar.