Catamaran

Catamaran I

Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding worden systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat eenvoudige basisvaardigheden zoals op- en aftuigen, sturen, bediening van de zeilen en overstag gaan. De theorie gaat over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Er wordt uitgegaan van gunstige omstandigheden, dat betekent: onder toezicht, met regelmatige wind tot en met kracht 3 Beaufort in rustig vaarwater.

Catamaran II

Personen, die deze opleiding willen volgen, worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij Catamaran I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen en aankomen aan hoger wal. De theorie gaat onder andere over veiligheid en vaarregels op het water. Er wordt uitgegaan van redelijke omstandigheden, dat betekent: niet te druk vaarwater en tot en met windkracht 4 Beaufort.

Catamaran III

Dit diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hogerwal én lagerwal. Verder worden er bijzondere technieken behandeld en komen de beginselen van het wedstrijdzeilen aan de orde. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan. Dit alles onder alle omstandigheden op vaarwater tot en met windkracht 6 Beaufort.

De Opleidinghandboeken

In de opleidinghandboeken vind je de discipline-afhankelijke bepalingen en afspraken, alsmede de diploma-eisen.

Handboek 2.3 Catamaran.pdf