Groot Motorschip 15/25

Als u wilt varen met een schip dat ‘groot’ is dan vraagt dat ten opzichte van het varen op ‘kleine’ schepen bijzondere aandacht, zowel voor de theorie als de praktijk.
 
‘Grote’ schepen
De CWO spreekt over grote schepen als de lengte 15 meter of meer is.
Voor schepen met deze lengte bestaat een indeling in drie categorieën.
 
Categorie 1: Schepen met een lengte van ten minste 15 en minder dan 25 meter.
Categorie 2: Schepen met een lengte van ten minste 25 en minder dan 40 meter.
Categorie 3: Schepen met een lengte van ten minste 40 meter.
 
Voor schepen van de categorie 1 geldt voor de pleziervaart dat u met een Klein Vaarbewijs II bevoegd kan varen op alle binnenwateren. Heeft het schip een lengte van tenminste 15 meter en minder dan 25 meter dan is uw schip geen klein schip meer. Het varen met deze schepen vraagt ten opzichte van varen met kleine schepen wel om aanvullende kennis van de reglementen en techniek, naast praktische vaardigheid in het varen.

Binnen de CWO hebben we alleen opleidingen binnen categorie 1. De toelatingseis voor het behalen van Groot Motorschip 15/25 is dat je in het bezit moet zijn van CWO III in de discipline Motorboot. Het is ook mogelijk om CWO I t/m III Motorboot op een Groot Motorschip (15-25 meter) te behalen. Deze diploma's zullen echter niet als 'Groot Motorschip' diploma worden afgegeven. 
 
Voor schepen van de categorie 2 geldt voor de pleziervaart dat u met een Groot Pleziervaartbewijs II bevoegd kan varen op alle binnenwateren. Het gaat in deze categorie om uitsluitend niet kleine schepen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar het CBR. 
 
Als u in het bezit wilt komen van een Groot Pleziervaartbewijs II dan is het goed om allereerst kennis te nemen van het Binnenvaartreglement artikel 7.8 en de daarbij behorende bijlagen. U kunt hierin lezen over een aantal bijzondere bepalingen en vrijstellingen. 
Eén van de mogelijkheden voor het in het bezit komen van een Groot Pleziervaartbewijs II is het halen van het diploma CWO Groot Motorschip 25-40 m, ook hiervoor verwijzen wij u door naar het CBR.

Cursussen

Voor schepen van de categorie 1 kunt u een cursus volgen ter voorbereiding op een examen. Hiermee kan het diploma Groot Motorschip 15/25 behaald. 
Voor categorie 2 en 3 is dat niet mogelijk; dit gaat via het CBR.

 
Men leert in de cursussen te functioneren als schipper onder omstandigheden tot en met 5 Bft.
Het gaat om:
  • Verantwoord en veilig te kunnen varen en manoeuvreren en de eindverantwoordelijkheid voor schip en bemanning, ook in juridische zin, te kunnen dragen.
  • Alle vereiste vaarmanoeuvres uit te kunnen voeren.
  • Leiding te kunnen geven aan de bemanning en zelfstandig te kunnen navigeren.

 

Om deel te nemen aan deze cursus dient u te beschikken over een Klein Vaarbewijs II en een Marifonie certificaat; deze zijn beiden te behalen bij het CBR. 

Thans zijn er beperkte mogelijkheden om een cursus Groot Motorschip 15/25 te volgen bij een vaarlocatie die aangesloten is bij het CWO. Er wordt wel aan het ontwikkelen van een cursus gewerkt in samenwerking met Scouting Nederland. Kijk voor een overzicht van alle locaties die deze cursus aanbieden op de webpagina 'CWO locaties', aan de linkerkant selecteert u het filter 'Groot Motorschip'.

Examen

Het examen Groot Motorschip 15 tot 25 wordt afgenomen door een CWO examinator.
 
Het examen Groot Motorschip 25 tot 40 m wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). 
Informatie over dit examen kunt u vinden op de website van het CBR. Na het slagen voor het theorie- en het praktijkexamen GMS kunt u het Groot Pleziervaartbewijs II (GPB II) aanvragen.
Het GPB II is net als het Klein Vaarbewijs onbeperkt geldig.
 
Indien u belangstelling heeft neem dan contact op met het secretariaat van de CWO (info@cwo.nl) of kijk in het Handboek Groot Motorschip 15/25.