Sloep en Motorvlet

Cursussen en diploma's Sloep/Motorvlet varen

We onderscheiden in het varen een viertal niveaus. Deze niveaus staan voor opgedane kennis, aangeleerde vaardigheden en opgedane ervaring. Afhankelijk van de condities op het water geven de niveaus ook de mate aan waarin een persoon zelfstandig kan varen.

I - Sloep/Motorvlet-Bemanningslid
II - Sloep/Motorvlet-Dagschipper
III - Sloep/Motorvlet-Schipper
IV - Sloep/Motorvlet-All-round Schipper.

De diploma’s gelden voor het varen met een Sloep/Motorvlet op binnenwateren, zoals: Friese meren, Randmeren, Plassen, Kanalen en Vaarten, Hollands Diep, stromende Rivieren (enkelzijdig) (vaargebied A van Jachtvaren).

Diploma Bemanningslid (CWOI)

Dit diploma is bedoeld voor personen van 12 jaar of ouder, die er blijk van hebben gegeven onder verantwoordelijkheid van de schipper, met een Sloep/Motorvlet, als bemanningslid adequaat te kunnen functioneren.

Diploma Dagschipper (CWO II)

Dit diploma is bedoeld voor personen van 16 jaar of ouder, die er blijk van hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies als zelfstandig schipper uit te kunnen voeren bij daglicht en een windkracht van maximaal 4 Bft.

Hij/zij kan zelfstandig, veilig en verantwoord varen, manoeuvreren en navigeren op de bij de opleiding horende vaarwateren.
Hij/zij kan onder de aangegeven omstandigheden leiding geven aan de bemanning.

Diploma Schipper (CWO III)

Dit diploma is bedoeld voor personen van 16 jaar of ouder, die er blijk van hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies als zelfstandig schipper uit te kunnen voeren bij dag en nacht en een windkracht van maximaal 6 Bft.
Hij/zij heeft er blijk van gegeven zelfstandig, veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren op de bij de opleiding horende vaarwateren.
Hij/zij heeft er blijk van gegeven onder alle omstandigheden leiding te kunnen geven aan de bemanning.

Dit diploma wordt afgegeven na het behalen van een praktijk- en theorie examen. Het examen kan worden afgelegd zonder het volgen van een cursus, het wordt echter wel aangeraden om vooraf een cursus te volgen om goed op de hoogte te zijn van alle te examineren vaardigheden.
Het diploma Schipper (CWO III) is het eigenvaardigheidsniveau van de Instructeur I-2 Sloep/Motorvlet.

Diploma All-round Schipper (CWO IV)

Dit diploma is bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder, die er blijk van hebben gegeven de bij de diploma-eisen vermelde functies als All-round Schipper uit te kunnen voeren bij dag en nacht en een windkracht van maximaal 6 Bft. Dit blijkt onder andere uit de hierna opgesomde competenties.

Hij/zij heeft er blijk van gegeven:
  • Leiding te kunnen geven
  • Proactief en voorwaarden scheppend bezig te kunnen zijn
  • Gebeurtenissen te kunnen voorzien
  • Afwegingen te kunnen maken
  • Beslissingen te kunnen nemen
  • Veilig en verantwoord te kunnen varen, manoeuvreren en navigeren op de bij de cursus horende vaarwateren
  • Verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de voorbereiding en uitvoering van (meerdaagse) tochten naar onbekende bestemmingen
  • Onder alle zich voordoende omstandigheden de eindverantwoordelijkheid voor bemanning en schip te kunnen dragen

Dit diploma wordt afgegeven na het behalen van een praktijk- en theorie-examen. Het examen kan worden afgelegd zonder het volgen van een cursus, het wordt echter wel aangeraden om een cursus te volgen om goed op de hoogte te zijn van alle te examineren vaardigheden.

Het diploma All-round Schipper (CWO IV) is het eigenvaardigheidsniveau van de Instructeur I3 Sloep/Motorvlet.

Instapeisen voor het examen All-round Schipper (CWO IV)

Het betreft in dit geval een gemaakte tochtplanning voor een door de examinator opgegeven tocht.
Aan deze eis kan voorafgaand aan en ook gedurende de trainingen gewerkt worden. Ze dient afgerond te zijn voor het praktijkexamen.