Jeugdkielboot

Kapitein op je eigen boot? Dat kan. Jij bent de baas, jij bepaalt waar je heen gaat en hoe hard. De instructeurs leren je stap voor stap om veilig met je boot te varen. Uiteindelijk ben je in staat om overal te komen en en weer veilig thuis te komen. Ook leer je alle onderdelen van de boot kennen en de regels op het water. Op een aantal CWO opleidingslocaties zijn speciale Jeugdkielboten als de Learling. Deze boten zijn zeer geschikt om onder begeleiding zelfstandig mee te varen.

Jeugdkielboot I

Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding wordt men systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Daarbij aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind tot en met windkracht 3 Beaufort.

Jeugdkielboot II

Cursisten, die deze opleiding willen volgen worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij Jeugdzeilen I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals opkruisen, aankomen aan hogerwal etc. Aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden; niet te druk vaarwater tot en met windkracht 4 Beaufort.

Jeugdkielboot III

Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderdenmanoeuvres zoals aankomen aan hogerwal én lagerwal. Verder worden er bijzondere technieken en de beginselen van het wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder redelijke omstandigheden, tot en met windkracht 5 Beaufort. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan.

De Opleidinghandboeken

In de opleidinghandboeken vind je de discipline-afhankelijke bepalingen en afspraken, alsmede de diploma-eisen.

Handboek 1.4 Jeugdzeilen kielboot.pdf