CWO

Marifoon & GMDSS

Zowel het examen ter verkrijging van het Basiscertificaat Marifonie als de GMDSS-module B (gezamelijk Marcom-B) wordt niet door de CWO georganiseerd en afgenomen. Het Agentschap Telecom heeft een aantal instanties aangewezen als examinerende instelling voor een of meerdere examenonderdelen.

Basiscertificaat Marifonie

Het Basiscertificaat Marifonie - een vereiste voor het certificaat Jachtzeilen non-tidal IV (onderdeel van de I-3 opleiding Jachtzeilen non-tidal) - kan sinds 1 januari 1985 enkel met een examen verkregen worden. Met dit basiscertificaat mag de houder een marifoon aan boord van (plezier)vaartuigen bedienen. Op een schip voorzien van een marifoon moet tenminste één persoon aan boord zijn die in het bezit is van dit certificaat. De overige opvarenden mogen onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de bezitter van het certificaat de marifoon bedienen.

Global Maritime Distress and Safety System

De GMDSS-module B (Global Maritime Distress and Safety System) - een vereiste voor het certificaat Jachtzeilen tidal IV (onderdeel van de I-3 opleiding Jachtzeilen tidal) - is noodzakelijk indien u gebruik wilt maken van hoog vermogen zeevaartmarifoon of additionele GMDSS-apparatuur zoals DSC, EPIRB, INMARSAT-C en al in het bezit zijn van een Marifooncertificaat of een Basiscertificaat Marifonie.

Short Range Certificate (SRC)

Het Short Range Certificate (SRC) geeft in Nederland formeel dezelfde bevoegdheden als het Marcom B dat wordt uitgegeven door het Agentschap Telecom (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), hoewel het op dit moment niet inwisselbaar is. Vrijstelling voor Marcom B is te verkrijgen op basis van een SRC diploma.