Reisvoorbereiding, Routering en Planning

Het examen RR&P bestaat voor het grootste deel uit het maken van een reisplanning voor een gegeven tocht en uit het beantwoorden van vragen die te maken hebben met de routering en de reisvoorbereiding.

De frequentie van het examen

Het examen wordt in principe tweemaal per jaar afgenomen. De data worden onder aan deze pagina vermeld of op de pagina Actueel. De websitetekst, horend bij het examen RR&P, wordt jaarlijks voorafgaand aan het eerste examen vastgesteld.

De doelgroep

De doelgroep bestaat uit twee categorieën zeezeilers:

 • Het examen is toegankelijk voor toerzeilers die hun bekwaamheid in het verantwoord zeezeilen willen vergroten door te studeren en zich te laten testen op hun kennis van en vaardigheid in de reisvoorbereiding, routering en planning van tochten over zee.
 • De zeezeilers die het diploma CWO Jachtzeilen IV tidal willen halen behoren ook tot de doelgroep. Voor hen is het behalen van het certificaat RR&P een vereiste. Het gaat in deze groep vooral om personen die I-3 Jachtzeilen tidal willen worden. Vanaf 1 januari 2017 bestaat alleen nog het diploma CWO Jachtzeilen IV tidal. Voor de andere eisen behorende bij de CWO diploma’s Jachtzeilen tidal verwijzen we de lezer naar de documenten hierover op de website van het CWO. 

Toelatingseisen

De examencommissie is bij het vaststellen van de toelatingseisen uit gegaan van de gevorderde zeezeiler. De eisen zijn bedoeld om er aan bij te dragen dat kandidaten beschikken over voldoende kennis, vaardigheden en ervaring om het examen met succes te kunnen maken.

Kandidaten worden tot het examen toegelaten indien zij aan de hieronder genoemde eisen voldoen.

 1. In het bezit zijn van het certificaat Theoretische Kust Navigatie van het Watersportverbond en het certificaat Marcom B of gelijkwaardige bewijzen, dit ter beoordeling van de examencommissie.
 2. Ervaring in het varen op zee, minimaal 1.000 zeemijl.
 3. Ervaring met het wacht lopen in het donker, minimaal 12 uur.
 4. Ervaring met het aanlopen van 10 zeehavens en/of zeegaten.

De hierboven genoemde ervaring dient te zijn opgedaan in de rol van schipper en/of navigator. Deze ervaring moet aan de hand van documentatie aannemelijk gemaakt worden.

Examenonderdelen

Op het examen krijgt u vragen over onderwerpen die onderverdeeld zijn in de hierna volgende categorieën. Het gaat hierbij om vragen waarbij u er blijk van geeft te beschikken over relevante kennis en het kunnen toepassen van deze kennis.

A Voorbereiding van de reis

 • Vaargedrag van jachttypen.
 • Vaargedrag van de beroepsvaart.
 • Uitrusting van een jacht.
 • Veiligheids- en redding uitrusting en procedures.
 • Uithoudingsvermogen en inzetbaarheid van de bemanning.
 • De benodigde kaarten, almanakken en reisbescheiden.
 • De bevaarbaarheid van zeegebieden.
 • De invloed van deining en stroming.
 • Het stroompatroon van rivieren en riviermondingen en de consequenties voor het vaargedrag.
 • De invloed van het bodemprofiel (bv. zandbanken riffen en kapen) op stroming en zeegang onder verschillende weersomstandigheden.
 • De beschutting van havens en ankerplaatsen in relatie tot het weer en stroming.
 • Het aanlopen van havens bij slecht zicht en het gebruik van de marifoon bij dergelijke omstandigheden.

B Meteorologie

 • Het verkrijgen van weer- en windinformatie op basis van uitgezonden berichten en weerkaarten van allerlei soorten.
 • Het maken van een voorspelling op grond van eigen visuele waarneming en eventueel weerberichten.
 • De ontwikkeling van luchtdruksystemen.
 • De invloed van het weer op de zeegang.
 • De invloed van de jet-stream op de verplaatsing van luchtdruksystemen.
 • Kustwinden en de invloed van het landschap hierop.

C Uitwerking van een tocht

 • Het maken van een reisplan.
 • Afstemming van het reisplan en de route op de bevaarbaarheid van het vaarwater onder invloed van de hieronder genoemde zaken.
 • Zeegang.
 • Weersomstandigheden.
 • Getijde beweging.
 • Eigenschappen van het schip en capaciteiten van de bemanning.
 • Te verwachten scheepvaart.

D Bootmanagement

 • Het stellen van kwaliteitseisen aan en prioritering van de uitvoering van de navigatie.
 • Bijvoorbeeld het vast leggen van gegevens, controle van navigatiesystemen en het opsporen van foutenbronnen.
 • Het maken en gebruiken van wachtschema’s.
 • Het kennen en kunnen gebruiken van veel voorkomende begrippen in het gebruik van elektronische navigatie apparatuur.
 • Zorg hebben voor het onderhoud van schip, technische installatie en bemanning.
 • De bemanning duidelijk instrueren in de voor een veilige vaart noodzakelijke handelingen.
 • Inzicht hebben in de beginselen van het gebruik van radar in de navigatie.

E Veiligheids procedures

 • Navigatieprocedures toepassen.
 • Gebruik maken van reddings- en veiligheidsmiddelen.
 • Het handelen van calamiteiten. Bijvoorbeeld: het aan boord nemen van een drenkeling, brand, het water maken van het schip.
 • Navigeren op uitsluitend gegist bestek.
 • Alarmeringsprocedures toepassen.
 • Reddingsacties en zoekpatronen toepassen.
  Bijvoorbeeld: schip verlaten, de reddingsboot langszij, helikopter acties, slepen en gesleept worden.
 • Noodvoorzieningen aanbrengen in het geval van mastbreuk, roerdefect, rolfokdefect.
 • EHBO en medicijngebruik hanteren.

Hulpmiddelen tijdens het examen

Tijdens het examen mag er gebruik gemaakt worden van de onderstaande hulpmiddelen.

 • Plotter en/of parallelliniaal (zelf meenemen naar het examen).
 • Potlood en gum (zelf meenemen naar het examen).
 • Desgewenst een rekenmachine (zelf meenemen naar het examen).
 • De MacMillan Reeds Nautische Almanak 2006 (wordt ter beschikking gesteld tijdens het examen door uitgeverij De Alk & Heijnen Watersport. )

Voorbereiding op het examen

U kunt zich voorbereiden op het examen door enerzijds te voldoen aan de exameneisen en anderzijds u in te lezen op de hierboven genoemde examenonderdelen bijvoorbeeld aan de hand van de hieronder opgenomen literatuurlijst.

De vermelde proefexamens zijn bedoeld om u te laten zien en ervaren hoe het examen is ingericht en de wijze waarop de vragen worden gesteld. Deze proefexamens zijn enkel voor eigen gebruik.

Downloads

Literatuurlijst 2017
RR&P oefenexamen 1
RR&P oefenexamen 2
RR&P oefenexamen 3 (met uitwerkingen en antwoorden)

Voorbereiding examen

Kosten

De kosten voor deelname aan het examen zijn € 170, - exclusief BTW. Deelnemers ontvangen hiervoor een factuur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de CWO, info@cwo.nl